Start / Wydarzenia / Malarstwo
Antoni Fałat

Malarstwo

Malarstwo - 1
Autor
Antoni Fałat
Rozpoczęcie:
7 kwietnia 2017 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
27 kwietnia 2017 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż Malarstwa Antoniego Fałata
Dnia 7 kwietnia (piątek) 2017 roku, o godz. 18:00
Galeria Górna BWA, ul. Kapitulna 2 w Kielcach
wystawa potrwa do 27 kwietnia 2017


 

Konsekwentnie wierny tematom związanym z egzystencją człowieka, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym, ich autentycznych przejawów poszukiwał w pojedynczych okruchach rzeczywistości i czasu, udokumentowanych w starych fotografiach. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania zawsze były relacje pomiędzy ludźmi, zwłaszcza w obrębie rodziny i najbliższych sobie osób, ale także w kontekście historii, kultury i szeroko pojętej tradycji. Identyfikował je w sztywnych, uroczyście upozowanych dziewiętnastowiecznych i wczesno-dwudziestowiecznych pamiątkowych zdjęciach rodzinnych, w ich charakterystycznej hieratyczności, zastygłych gestach oraz w szczegółach ubioru i towarzyszących im przedmiotach. W swoich malarskich syntezach scalał je z warstwą własnych przemyśleń i emocji i wyposażał w treść, mającą współczesne odniesienia. Z czasem sam zaczął (od ok. 1985 roku), na potrzeby swojej sztuki, tworzyć inscenizowane fotografie, nawiązujące kompozycją i nastrojem do konwencji starych zdjęć – konwencji, której nostalgiczna poetyka stała się jedną z cech wyróżniających jego obrazy. (…)

Ważne w jego sztuce treściowe przesłanie dopełnia adekwatna forma, którą określa ogromna kultura plastyczna, wynikająca z perfekcyjnego opanowania warsztatu malarskiego rzemiosła i znajomości historii sztuki. Wizualną odrębność jego twórczości określa indywidualny język malarskich gestów, harmonijny sposób komponowania na płaszczyźnie lekko zdeformowanych, do płaskich sylwet sprowadzanych postaci ludzkich, wyrafinowanie oszczędny sposób posługiwania się kolorem i charakterystyczna „niby-fotograficzność”.

Tych kilka słów, bardzo, bardzo skrótowego, podsumowania czterdziestoletniej wówczas twórczości Antoniego Fałata, napisałam w 2010 roku we wstępie do katalogu wystawy obrazów tego znakomitego artysty ze zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, eksponowanej w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku i towarzyszącej 30 Międzynarodowym Konfrontacjom Artystów w Słonnem. Teraz tamte przemyślenia – i kolejne minione lata – wyznaczają mi punkty przestrzeni porównań pomiędzy poprzednimi etapami jego twórczości a tym obecnym, reprezentowanym w dużym wyborze prac, tworzących obecną wystawę. Wyraźnie widać, że nie tracąc swojej charakterystycznej ekspresji i ciężkiej od znaczeń precyzji gestu, obrazy Antoniego Fałata stały się jednak treściowo lżejsze. Odnosi się bowiem wrażenie, że artysta coraz wyraźniej odsyła na drugi plan – również kompozycyjnie – wątki egzystencjalne, tak niegdyś dominujące w jego sztuce. W centrum uwagi – i kompozycji obrazu – coraz częściej pojawia się postać kobiety: w formie portretu, półaktu czy aktu. Czasem tłem dla niej są rozbudowane, w dawnej, fotograficznej, konwencji utrzymane sceny figuralne o enigmatycznym znaczeniu, równie często płasko, sylwetowo namalowany las lub planami konstruowany pejzaż – ale także syntetyczne, barwne, obojętne znaczeniowo płaszczyzny. Nie rezygnując do końca z odautorskiego komentowania rzeczywistości (jak we wstrząsającym „Locie do Malezji”, „Końcu Europy” z 2012 r., czy w „Ostał ci się jeno sznur” z portretem Lecha Wałęsy), artysta zdaje się kierować swoje zainteresowanie w stronę klasycznych malarskich tematów – takich jak akt –
i równie klasycznych malarskich środków wyrazu: koloru, materii malarskiej, harmonii kompozycji.

Niegdyś zdecydowanie monochromatyczne i płaskie, dzisiejsze malarstwo Antoniego Fałata nabiera kolorów i przestrzenności. Nasycone czerwienie, żółcienie i pomarańcze, skonfrontowane z chłodnymi, tak dla niego charakterystycznymi, błękitami, rozżarzają się dodatkową intensywnością. Bryłowato modelowane światłocieniem krągłości kobiecych aktów emanują zmysłowością i wyrafinowanym, niejednokrotnie śmiałym, erotyzmem. Artysta ze znawstwem buduje gradację jego napięcia jaskrawą czerwienią ust, opinającymi pełne uda pończochami i podwiązkami, skąpą bielizną i wyzywającymi pozami ciała. I ciągle pozostaje sobą: w ekspresyjnej mocy deformacji, przerysowań i dźwięcznych akcentów kolorów, w mistrzostwie redukcji szczegółów, formalnej syntezie, drapieżności treściowego przekazu i intensywności emocjonalnych odniesień.

Poszukując niegdyś ponadczasowych ludzkich emocji i gestów w kalkach starych zdjęć – teraz odnajduje je w bagażu własnych życiowych doświadczeń, przeżyć i doznań; także doświadczeń swojej sztuki. Identyfikuje odwieczne ludzkie pragnienia i egzystencjalne problemy we własnej podświadomości, świadomości i wiedzy, nie kryjąc się już za bezpiecznym parawanem anonimowej fotografii – cudzej interpretacji rzeczywistości. Odsłania siebie, swoją osobowość, bardziej niż kiedykolwiek – także w niespotykanym niegdyś w jego obrazach malarskim geście, zawartym w spontanicznym zapisie niezatartych śladów pędzla. Z doskonale zbilansowanych, pod względem chłodu intelektu i żaru zaangażowania, charakter jego kompozycji zmienia się coraz bardziej w głęboko emocjonalny i osobisty. I wydaje się, że jest to najcenniejsza wartość, jaką wniósł wiek dojrzały w niezmiennie znakomitą, prawie pięćdziesięcioletnią, twórczość Antoniego Fałata.

Kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska

Galeria

O Autorze

Antoni Fałat

fałat-portretUrodzony w 1942 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja w 1969 roku. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę użytkową i tkaninę artystyczną. Rok po ukończeniu studiów przyłączył się do grona współzałożycieli warszawskiej GRUPY AUT (AUT PICTURA, AUT NIHIL), której program streszczał się w haśle: „polska figuracja, polski styl, polska egzotyka” (tak brzmiał tytuł wystawy pokazanej w 1970 roku w warszawskiej Galerii MDM). Uczestniczył również w ruchu O POPRAWĘ, który na początku lat 70. skupił grono absolwentów warszawskiej akademii postulujących odświeżenie języka malarskiego. Większość z nich, podobnie jak sam Fałat, miała się wkrótce związać z nurtem nowej figuracji. W latach osiemdziesiątych uczestniczył w ekspozycjach i spotkaniach organizowanych w ramach ruchu kultury niezależnej. Od 1992 do 1996 członek Rady Kultury przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. W 1992 roku założył Europejską Akademię Sztuk, której jest rektorem. Ma na swym koncie wiele wystaw krajowych i zagranicznych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, w muzeach zagranicznych oraz wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.


Born in Warsaw in 1942. Studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Graduated with distinction in 1969 at Professor Aleksander Kobzdej class. Makes paintings, drawings, prints, tapestry. In 1970 he co-founded the art group AUT (Aut pictura aut nihil). „Polish figuration, Polish style, Polish exoticism” – this title of the exhibition in the Warsaw MDM Gallery in 1970 was the concise summary of their programme. He also joined the O POPRAWĘ (FOR IMPROVEMENT) movement which in the 1970s gathered Warsaw Academy graduates who claimed to refresh the language of painting. Most of them, like Fałat, were later involved with the neo-figurative art. In the 1980s he took part in exhibitions and art meetings within Polish independent culture. In 1992-1996 he was a member of the President of Polish Republic Art Council. In 1992 he founded the European Academy of Art, and is its president. Has had many one-man shows in Poland and abroad. Won many awards. His works are in the collections of the National Museum in Warsaw, Kraków, Gdańsk, among others, and of many museums abroad, as well as in private collections in Poland and abroad.

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1968 Warszawa, Klub Muzyki PFJ
1969 Warszawa, Klub „Trzy Kontynenty”
1972 Warszawa, Galeria Sztuki MDM, „Ratio quam vis”
1972 Aarhus, Dania, „Ved Aen”
1972 Kraków, Galeria PL M.A. Potockiej
1973 Lublin, BWA
1974 Zamość BWA, Piastów BWA
1974 Poznań, Galeria „Nowa”
1975 Białystok BWA
1975 Jonkoping, Konstnarshuset Sjoboda, Dania
1976 Warszawa, Galeria „Kordegarda”
1976 Paryż, La Galerie Bastida Navazo
1976 Warszawa, Klub NOT
1978 Dusseldorf, Galeria „Depolma”
1979 Singen
1979 Łódź, Galeria Sztuki BWA
1980 Rzeszów, BWA
1980 Olsztyn, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
1980 Warszawa, Galeria ART
1981 Płock, BWA
1981 Warszawa, Galeria „Desa”
1981 Olsztyn, BWA
1983 Utrecht, Het Meliehus
1983 Terneuzen, Muzeum
1984 Warszawa, Teatr Kameralny „Gonitwa za wiatrem”
1984 Chełm, Muzeum Okręgowe, „Dla ludzi”
1985 Radom, Tarnów, Opole, Kielce, Sandomierz
1986 Hamburg, Galerie Toleranze
1986 Rzeszów, Dom Sztuki BWA
1987 Warszawa, Galeria „U”
1987 Bydgoszcz, Toruń, Skierniewice, BWA
1988 Olsztyn, Płock, BWA
1988 Sapporo, NDA Gallery
1988 Białystok, BWA
1989 Warszawa, CBWA „Zachęta”
1990 Fribourg, Szwajcaria, La Galerie EST
1992 Warszawa, Galeria „Monetti”
1992 Płock, BWA
1993 Kielce, Galeria Adama Wolskiego
1993 Essen (Werden), Galerie im Hof
1993 Warszawa, Galeria „Ars Polona”
1995 Warszawa, Galeria „Ars Polona”
1997 Lublin, Zamek Lubelski
1998 Warszawa, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
1998 Kraków, Galeria „Well Art.”, „Kraków – Warszawa”
1998 Nadrzecze k / Biłgoraja, Fundacja Kresy 2000
1998 Poznań, Pałac Górków, Galeria „Gołębia 10”
1998 Leszno, Galeria BWA
1998 Lubin, Galeria „Zamkowa”
1999 Lublin, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL
1999 Koszelówka k / Płocka, Galeria
2000 Kraków, Galeria „Piano Nobile”
2000 Moskwa, Instytut Sztuki Rosyjskiej Akademii Nauk
2000 Tczew, Muzeum Wisły
2001 Warszawa, Galeria EAS
2001 Olsztyn, BWA
2003 Zamość, BWA Galeria „Zamojska”
2003 Gorlice, Małopolska Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”
2004 Toruń, Galeria „Pinxit”
2004 Szczecin, Galeria „Zamkowa”, „XX Festiwal Polskiego Malarstwa
Współczesnego”
2005 Poznań, Galeria „Nowa”, „Malarstwo w trzech odsłonach”
2005 Przemyśl, Galeria Sztuki Współczesnej
2006 Łódź, Galeria „Bywalca”, „Wystarczy”
2006 Warszawa, Galeria TAMKA, „Retrospekcja”
2006 Warszawa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, „Retrospekcja”
2008 Oblęgorek, Muzeum im H. Sienkiewicza
2008 Rzeszów, BWA
2008 Kielce, Galeria Adama Wolskiego
2009 Lublin, Galeria Sztuki „Wirydarz”
2009 Przemyśl, Galeria Sztuki Współczesnej
2009 Lublin, Galeria Sztuki „Wirydarz”
2009 Zamość
2009 Gorlice, Małopolska Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”
2010 Rzeszów, BWA
2010 Lublin, Galeria Sztuki
2010 Zamość, „Dwór Karwacjanów”
2010 Szczecin, Galeria Sztuki

2011 Dubiecko, Galeria Sztuki
2011 Salon ASP
2011 Warszawa, Galeria „Cytadela”, „Fotografie rodzinne”
2011 Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza
2011 Warszawa, Dom Kultury „Zacisze”
2012 Łódz, Galeria „Lutnia”, „Fotografie rodzinne”
2013 Warszawa, Galeria „Bardzo Biała”, „Antoni Fałat i kobiety”
2013 Warszawa, Galeria „Mostra”
2014 Płock, BWA, „Antoni Fałat i kobiety”
2014 Rzeszów, BWA
2015 Warszawa, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej,
„Obrazy nie milczą”
2015 Chorzów, BWA
2016 Warszawa, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
2017 Warszawa, Galeria „Mostra”

WAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE

 • 1969 -„Najmłodsze pokolenie XXV lat PRL” - Warszawa Galeria Współczesna
 • „Dyplom’69” II Wystawa Absolwentów ASP w Warszawie
 • Siedlce - Muzeum Ziemi Podlaskiej
 • 1970 - IX Debiut absolwentów ASP - Warszawa, Galeria Stara Kordegarda
 • „Junge Polnische Kunstler” - Berlin Zachodni, Haus am Kleistpark
 • Cicha wystawa Grupy AUT - Warszawa Klub Trzy Kontynenty
 • „AUT – Reprodukcje” I Wystawa Grupy AUT – Warszawa Galeria Sztuki MDM
 • „Propozycje graficzne” - Warszawa, Galeria Sztuki MDM
 • XXIII Festiwal Sztuk Plastycznych - Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki
 • Sopot III Festiwal Sztuk Pięknych– złoty medal w dziale Malarstwa - Warszawa „Zachęta”
 • „Młode Pędy”- Lublin BWA
 • V Jubileuszowy Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin
 • „Informacja, wyobraźnia, działanie” - Warszawa, Galeria Współczesna
 • „Gwasz, akwarela, rysunek” - Warszawa, Galeria Sztuki MDM
 • „Sobótka – pokaz prac Grupy AUT” - Warszawa
 • „Wystawa młodych” - Warszawa, Galeria Sztuki MDM
 • III Biennale Internationale de la Societe des Arts Plastiques de Merignac Merignac, Francja
 • „Portret człowieka” Ogólnopolska wystawa rzeźby i grafiki – Warszawa Zachęta”
 • „Prix dr portrait Paul Louis Weiller” - Paryż, Academie des Beaux-Arts Pokonkursowa Wystawa Portretu – Paryż, Musee Marmatton
 • IV Biennale der Ostseestaaten - Rostock, Kunsthalle
 • „4 Salon Letni” - Warszawa, Galeria Sztuki Współczesnej
 • „Złote Grono” V Wystawa i Sympozjum Plastyki - Zielona Góra
 • „Polska figuracja, polski styl, polska egzotyka” Wystawa Grupy AUT Warszawa Galeria Sztuki MDM
 • „Sztuka + demografia – 2000 grafika, rzeźba” - Poznań BWA
 • „Bielska Jesień’71” Ogólnopolska Wystawa Malarstwa– złoty medal
 • Bielsko-Biała Pawilon ZPAP„Aktuelt fran Polen” - Goteborg Konstmuseum
 • „Człowiek – praca – środowisko” wystawa pokonkursowa: malarstwo, rzeźba, grafika - Warszawa „Zachęta”
 • 1972 -„13 Wystawa malarstwa, grafiki i rysunku Okręgu Warszawskiego ZPAP” - „Zachęta” „Wystawa Okręgu Warszawskiego ZPAP” - Opole BWA
 • II Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa – wyróżnienie - Łódź BWA
 • „Plakat autorski” - Warszawa Galeria Współczesna
 • „The 1th National Fair of Polish Contemporary Plastic Arts” – Warszawa PKiN
 • XXV Festiwal Sztuk Plastycznych „Ogólnopolska wystawa młodego malarstwa, rzeźby i grafiki” – Sopot
 • VII Ogólnopolski Plener Ziemi Łódzkiej – Uniejów
 • „Salon Letni – Tendencje” - Warszawa Galeria Sztuki MDM , Lublin BWA
 • VI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego - Szczecin, Zamek Książąt
 • „Puolalaisia Kuvia, Polska Bilder” - Helsinki Konsthall, Turku, Rovaniemi, Tampere Konstmuseet – Finlandia
 • „Człowiek i jego świat” Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej Montreal, Pawilon wystawowy – Kanada
 • IV Festiwal Sztuk Pięknych - Warszawa „Zachęta”
 • I Wystawa Malarstwa z cyklu „O poprawę” - Warszawa, Galeria Sztuki Współczesnej
 • II Wystawa Malarstwa z cyklu „O poprawę” - Warszawa „U Hopfera”
 • „Bielska Jesień’72” Ogólnopolska wystawa malarstwa - Bielsko-Biała
 • I Międzynarodowa Wystawa Malarstwa - Koszyce, Czechosłowacja
 • Wystawa poplenerowa Uniejów WOTiW - Łódź OPS
 • III Wystawa Malarstwa z cyklu „O poprawę” - Warszawa, Galeria Teatru Studio
 • „Metafora – malarstwo, grafika” – Warszawa Galeria MDM
 • „Nasz czas – metafora – tendencje” I Triennale Malarstwa i Grafiki , 5 Łódzka Wiosna Artystyczna – Łódź BWA OPS
 • 5 Prezentacja Malarzy Krajów Socjalistycznych - Szczecin, Zamek Książąt
 • „Modern polsk konst” - Malmo, Museum – Szwecja
 • „Nasz czas – artysta wobec cywilizacji” Spotkania Krakowskie - Kraków BWA
 • XXX-lecie LWP w twórczości plastycznej – Warszawa BWA
 • „Polnische Kunst’73, Malerei und Plastik” - Mannheim, Stadtische Kunsthalle - Niemcy
 •  „Wystawa polskiej sztuki współczesnej (malarstwo, grafika i gobelin” –Duisburg, Galerie Atlantis – Niemcy
 • „Współczesna młoda plastyka polska” - Sztokholm, Sveagaleriet - Szwecja
 • „Polnische Malerei und Grafik der Gegenwart” - Wiedeń, Volkshalle , Ratusz,
 • Instytut Polski – Austria
 • „Polish Painting Today” - Londyn, The Mall Galleries, Mansfields Museums,
 • Hastings Art. Gallery, Scarbough The Crescent Gallery
 • VII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego - Szczecin, Zamek Książąt
 • „Wystawa współczesnego malarstwa polskiego i japońskiego” - Jokohama,
  Shimin Gallery - Japonia
 • „Nowy Ruch Polonais” Aukcja sztuki polskiej - Paryż, Espace Cardin - Francja
 • „Summer Festival – wystawa sztuki polskiej” - Baltimore War Memorial – USA
 • V Festiwal Sztuk Pięknych– wyróżnienie w dziale malarstwa - Warszawa, „Zachęta”
 • „Pokolenia i tendencje współczesnego malarstwa warszawskiego” Budapeszt
 • Torteneti Muzeum – Węgry
 • „Nowa Generacja” – Wrocław, Muzeum Narodowe
 • „30 lat malarstwa w PRL” - Katowice BWA,
 • „Poolse Kunst - Exposite en verkoop van hedendaagse” - Arnhem, Galeria Ewy Walińskiej - Holandia
 • 1973 -„Pokolenia i tendencje współczesnego malarstwa warszawskiego” Bukareszt Rumunia
 • „Malarstwo – wystawa poplenerowa Kozienice’74 - Świeże Górne”;
 • Warszawa, Klub MPiK Nowy Świat
 • „30 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem w twórczości plastycznej” Ogólnopolska wystawa - Warszawa „Zachęta”
 • „Ruch oporu w oczach młodych twórców” - Monte Cassino - Włochy
 • Aukcja współczesnej sztuki polskiej - Paryż, Palais Galliera – Francja
 • „Realizm i tendencje pochodne” Zarząd Okręgu ZPAP - Warszawa DAP
 • „Polskie malarstwo i grafika” – Sofia, Galeria Szipka 6 - Bułgaria
 • IV Wystawa Malarstwa z cyklu „O poprawę” - Warszawa DAP
 • „Contemporary Polish Painting” wystawa prac artystów Warszawskiego Okręgu ZPAP - New Delhi National Gallery of Modern Art.- Indie
 • Konkurs „Człowiek” – plastyka na zamówienie społeczne, malarstwo, rzeźba, grafika – II nagroda regulaminowa - Warszawa, „Zachęta”
 • „Przestrzeń człowieka” VII Złote Grono
 • 1975 – Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej
 • 1973 - „The art of Poland” - Adelaida, Kościół Metodystów – Australia
 • III Ogólnopolski konkurs malarski im. J.Spychalskiego. Pokonkursowa wystawa - Poznań BWA
 • „Łowiectwo w sztukach plastycznych” II wystawa – I nagroda w dziale malarstwa - Warszawa DAP
 • VI Festiwal Sztuk Pięknych - „Hommage X.Dunikowskiemu w 100 rocznicę urodzin” - Warszawa
 • „Forslag fra Warszawa. Propozycje dla Warszawy”. Wystawa prac niektórych twórców związanych z ruchem artystycznym „O poprawę” - Kopenhaga, Nikolajk Kirke - Dania
 • „W obronie obrazu” XI Międzynarodowy Plener Malarski, Białowieża 1975/76
 • „Wystawa polskiego malarstwa współczesnego” - Ateny, Ateńska Izba Handlu
 • „L’enfant dans la peinture” - Paryż, Instytut Kultury Polskiej - Francja
 • „Polnische Kunstler” – Dusseldorf, Kunstpalast Ehrenhof - Niemcy
 • 1973 - „Główne tendencje polskiej sztuki współczesnej” - Saloniki, Izba Handlu Zagranicznego, Ateny, Ateńska Izba Handlu - Grecja
 • „Kraj Rad w warszawskiej plastyce” - Warszawa DAP
 • „CDN - Prezentacje sztuki młodych” - Warszawa, Galeria pod Wiaduktem Mostu Poniatowskiego
 • „Letni pokaz malarstwa, grafiki i rzeźby stypendystów Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej” - Warszawa DAP
 • „Młoda Plastyka Polska”– Dni Przyjaźni Młodzieży Polskiej i Radzieckiej - Warszawa
 • „Intersymposion 1974-78” – Węgry
 • „Contemporary Polish Painting” - Bagdad Museum of Modern Art., Teheran Mehre Shah Gallery
 • „Współczesny portret w malarstwie” – Warszawa, Galeria Portretu
 • „Prezentacja prac ze zbiorów stołecznego BWA” - Warszawa, BWA
 • Warszawa, Galeria Sztuki MDM
 • „Polnishe Kunst Heute” – Darmstadt Ausstellungshalle - Niemcy
 • 1973 -V Ogólnopolski Konkurs im.J.Spychalskiego, Wystawa malarstwa - Poznań BWA, Stary Rynek „Arsenał”
 • „Współczesne malarstwo na misach ceramicznych” Kolekcja J.Styczyńskiego- Warszawa, Galeria Stara Kordegarda
 • „Zeitgenossische Warschauer Maler” Wystawa malarstwa artystów polskich - Berlin, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej - Niemcy
 • IX Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego - Szczecin, Zamek Książąt
 • „Inspiracje Fotograficzne” - VII Festiwal Sztuk Pięknych - Wystawa malarstwa, grafiki i tkaniny - Warszawa, Galeria MDM
 • „Sztuka Faktu’78” - II Ogólnopolska Wystawa - Bydgoszcz BWA
 • „Prawda człowieka – prawda artysty” - Wrocław BWA, Galeria Sztuki Awangarda
 • 1979- „Kunst Gegenwart aus Polen” - Trier
 • „Exposition de peintures polonaises contemporaines de l’ecole de Varsovie”
 • „Nowe Tendencje w sztuce polskiej” wystawa prac z cyklu „O poprawę”
 • Nevers Dom Kultury, Reims Zamek, College de Jesuites Blois, Centre International de Grasse, Grasse - Francja
 • VIII Biennale der Ostseelander - Rostok Kunsthalle - NRD
 • „Ochrona przeciwpożarowa w malarstwie” - Warszawa, Galeria Sztuki Plastyka
 • „10 Painters from Poland” – Malmo, Gallery Hipp - Szwecja
 • „Pokolenie’70” – wystawa malarstwa - Koszalin BWA
 • „Dziecko w malarstwie” Wystawa Ogólnopolska – 1 z 4 równorzędnych nagród
 • Zamość BWA, Warszawa Galeria Plastyka
 • „Śródmieście Warszawy” Wystawa Poplenerowa – Warszawa Galeria Portretu,
 • Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria Biżuterii
 • „Sport w sztukach pięknych” - VII Międzynarodowe Biennale - Barcelona
 • „Białowieża’79” - XIV Ogólnopolski Plener Malarskich – wystawa poplenerowa - Białystok BWA
 • „Malarstwo polskie 1944-1979 ze zbiorów muzeum” - Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe
 • Międzynarodowy konkurs młodych malarzy realistów - Sofia, Bułgaria
 • „35 lat malarstwa w PRL” - Poznań Muzeum Narodowe, Warszawa „Zachęta”
 • 1980 -„Warszawa 1980” - III Wystawa Poplenerowa – Warszawa Galeria M
 • „Atelier Mensch – Der Akt in der Zeitgenossischen Kunst” – Wystawa Międzynarodowa – Hamburg, Niemcy
 • „Wystawa sztuki polskiej” - Dusseldorf Galeria Depolma, Niemcy
 • X Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – nagroda Prezydenta Miasta Warszawy - Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich
 • „Zamość w sztuce” – Ogólnopolska Wystawa Malarstwa i Grafiki BWA - III nagroda
 • „Warschauer Kunstler. Malerei, Grafik und Zeichnung Plastik.” – Duseldorf Galeria Depolma - Niemcy
 • Międzynarodowe Targi Sztuki „Art.” - Wystawa malarstwa i rysunku – Bazylea, Tereny Targowe - Szwajcaria
 • „Żywot człowieka poczciwego – wizerunek współczesny” - malarstwo, grafika, rysunek - Warszawa, Galeria MDM
 • „Współczesne malarstwo polskie. Nurt realistyczno-metaforyczny” - Budapeszt,
 • Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej „4 Akcja Świat” – Słupsk BWA
 • „Prezentacja portretu współczesnego” - II Ogólnopolskie Triennale - Radom BWA
 • „Polska – Krajobraz –Ludzie - Idee” Wystawa malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku - Sopot BWA
 • „Czas widzenia” - Gdańsk Oliwa, Pałac Opatów
 • „Polskie malarstwo współczesne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu” - Jelenia Góra BWA
 • „Maleri fra Polen” - Oslo Kunstnernes Hus, Christianssands Kunstforening – Norwegia
 • 1980 - „Oblicza” wystawa pokonkursowa malarstwa i grafiki na dzieło plastyczne w 600-lecie obecności obrazu „Bogurodzica na Jasnej Górze” – Warszawa, Muzeum Archidjecezji Warszawskiej; Kraków PAX, Częstochowa
 • „100 Dzieł z 10 Festiwali” – Szczecin BWA
 • „180 Artystów Polskich” – II Spotkania Młodej Ekspresji organizowane przez 33 Salon Młodego Malarstwa – Paryż, NEF du Grand-Palais des Champs-Elysees – Francja
 • „Człowiek – emocje” -Wystawa współczesnego portretu polskiego (1918-1981) ze zbiorów Muzeum - Zielona Góra Muzeum Ziemi Lubuskiej
 • 1980 - „Sztuka współczesna z lat 1963-81” Malarstwo, grafika, rzeźba.
  Zakupy z wystaw Złotego Grona – Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej
 • „Polnische Kunstler Heute” - Landau, Galeria Villa Streccius
 • Wystawa pokonkursowa na dzieło plastyczne w 600-lecie obecności obrazu Bogurodzicy na Jasnej Górze – Mariazell Sanktuarium - Austria
 • „Wątki religijne we współczesnej plastyce polskiej” – wystawa malarstwa artystów warszawskich - Przemyśl, Kościół oo.Franciszkanów
 • 1984 - „Lengyel Festeszet 1944-1984” – Budapeszt Hosok tere - Węgry
 • 1984-87 „Stromungen – Tendenzen – Positionen. Gegenwartstendenzen in der polnischen Malerei” – Hamburg Katholische Akademie, Essen
 • Hausindustrieform; Berlin Zachodni Foyer des Fernsehzentrums,
 • Frankfurt, Munster Franz Hite Haus, Mannheim Mannheimer
 • Abend Akademie und Folkshochschule, Duren Evangelisches
 • Zentrum, Huckelhoven Kultur Haus der Stadt, Osnabruck
 • Katholische Akademie, Getynga Kultur Haus der Stadt,Worbswede
 • 1985 -„Polnische Malerei und Grafik” - Neckerau
 • „Plastycy zdobywcom Wału Pomorskiego” Ogólnopolski Plener Człopa’85  Wystawa Poplenerowa – Piła BWA
 • XII Ogólnopolski Konkurs Malarski na Obraz im.J.Spychalskiego - Poznań BWA
 • „Obecność” - Warszawa, Kościół przy ul.Żytniej
 • „Performance” wystawa - Warszawa, J.Rylke Studio
 • „Kolekcja Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie” - Wrocław BWA
 • „Interart’85” - Poznań Tereny Targowe
 • „Wystawa sztuki polskiej” – Pekin, Szan, Czengdu - Chiny
 • 1986 - „L’enfant dans la peinture” – Paryż Instytut Polski
 • „Interart’86”, Ekspozycja PP „Sztuka Polska” – 3 Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych
  - Poznań, Tereny Targowe
 • XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski na Obraz im.J.Spychalskiego - Poznań BWA
 • 1986 - IV Triennale Prezentacje Portretu Współczesnego - Radom, Muzeum Okręgowe
 • „Kinderportraits” – Berlin Polnische Informations- und Kulturzentrum
 • „Dietieto w żiwopista” – Sofia Polskie Centrum Informacji i Kultury
 • „Interart’87”, Ekspozycja PP „Sztuka Polska” – 4 Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych Poznań, Tereny Targowe
 • „Słonne’86” – wystawa poplenerowa VI Ogólnopolski Plener Malarski - Przemyśl, Muzeum Okręgowe
 • „Grunwald’87” V Ogólnopolski Plener Malarski - Olsztyn
 • „Inspiracje płockie” – wystawa malarstwa - Płock BWA
 • „Sytuacja’87” -Warszawa, Galeria ART.
 • 1988- „10 Artystów z Polski” - Ateny, Gallery Atheneum
 • „II International Asian European Art. Biennial” - Ankara, Turcja
 • „Bukowiec’87” XVIII Międzynarodowy Plener Malarski – wystawa poplenerowa - Krosno BWA
 • „Bielska Jesień 1962-1989” wystawa laureatów - Bielsko Biała
 • 1989 - Aukcja Dzieł Sztuki - Gdańsk Hotel „Hevelius”
 • „Den Aabne Dor” (Otwarte Drzwi) - Kopenhaga, Charlottenborg - Dania
 • „Dieta w polskom maliarstwie” – Bratysława Polski Ośrodek Informacji i Kultury
 • „21e Festival International de la Peinture” - Sur-Mer, Chateau-Musee de Cagnes-Sur-Mer - Francja
 • „Nachrichten aus Polen” - Hamburg Atelier Mensch - Niemcy
 • 1990 - Aukcja Dzieł Sztuki Współczesnej - Warszawa, Hotel „Marriot”
 • „Prezentacja zestawu współczesnego malarstwa, rysunku i grafiki z kolekcji Pałacu Mostowskich w Ostromecku” – Łódź Pałac Poznańskich
 • Wystawa Malarstwa i Grafiki z Galerii Sztuki Współczesnej w Częstochowie
 • Warszawa PkiN
 • Aukcja Dzieł Sztuki Współczesnej – Gdańska Dom Technika
 • „East Meets West” – International Art. - „Sztuka dawna, nowoczesna i współczesna –konfrontacja sztuki wschodniej i zachodniej”Ancion Mechelen(Belgia),Tokyo (Japonia), Warszawa (Polska)
 • Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej – Art.Jonction – Nicea - Francja
 • Wystawa Malarstwa Polskiego - Chateau du Bar sur Lup - Francja
 • „Cóż po artyście w czasie, marnym?” Sztuka niezależna lat 80 – Wystawa Warszawa „Zachęta”, Kraków Muzeum Narodowe
 • Villars, Hotel „Bristol” - Szwajcaria
 • 1991- „ARS’91” – I Biennale Sztuk Plastycznych – Warszawa, Koszalin
 • „Bielska Jesień’91” - XXVIII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa - I nagroda, Bielsko Biała BWA
 • „Nasz świat” – wystawa z kolekcji wlasnej - Płock BWA
 • Międzynarodowe Targi Sztuki - Los Angeles, USA
 • 1992 - Aukcja Współczesnego Malarstwa Polskiego na Polski Fundusz Narodowy –Nowy Jork, Konsulat Polski – USA
 • „Biznes i sztuka” – I Wystawa Sztuki Współczesnej – Kielce Galerie A.Wolskiego
 • 1994 - „Fragment kolekcji” - Warszawa „Zachęta”
 • „44 współczesnych artystów wobec Matejki” -Kraków Muzeum Narodowe
 • „Europejska Akademia Sztuk” – Olsztyn BWA
 • „Tematy biblijne w malarstwie polskim” - Gdańsk Muzeum Narodowe
 • „Europejska Akademia Sztuk prezentuje” - wystawa prac wykładowców - Płock, Ciechanów Państwowa Galeria Sztuki, Ostrołęka
 • „Impresje Mikołowskie’94” wystawa poplenerowa – Mikołów Galeria MDK,
 • Gliwice Muzeum Zamek, Katowice Muzeum Śląskie,
 • Bielsko Biała BWA
 • - „Warszawski Miesiąc Malarstwa” - Warszawa, Galeria K. Napiórkowskiej
 • 1995 - „Kolekcja wykładowców EAS. Malarstwo, grafika i rysunek” – Poznań,
 • Galeria na Piętrze, Olsztyn Galeria
 • Sztuki Współczesnej, Gorzów BWA
 • „Bliźniemu swemu ...’96” Aukcja Towarzystwa Pomocy im. św.Brata Alberta –
 • Rzeszów Teatr im. W.Siemaszkowej
 • „Contemporary Warsaw Masters. Painting and Sculpture Exhibition” – Chicago, 1112 Gallery, USA
 • „Janów’96” – XV Ogólnopolski Plener Malarski – Biała Podlaska
 • „Zwierzyniec’95” – VII Ogólnopolski Plener Malarski – wystawa poplenerowa – Zamość Galeria Sztuki Współczesnej
 • „Andrzej Wajda - To lubię” Kraków 2000 - Festiwal’96 - Kraków, Pałac Sztuki TPSP  „Postawy. Sztuka (10) warszawskich artystów” – Warszawa Galeria STUDIO
 • 1995 -„Kolekcja prac wykładowców EAS. Malarstwo, grafika i rysunek” - Elbląg
 • Galeria EL, BWA, , Przemyśl Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej, Lublin Muzeum Lubelskie na Zamku;
 • „Pokolenia” - Warszawa „Zachęta”, Galeria Sztuki Współczesnej
 • „Europejska Akademia Sztuk. Grafika, Rysunek” – Lublin Galeria TPSP
 • „Mat Mar T”, Zamość, Galeria Sztuki Współczesnej
 • Aukcja Sztuki Współczesnej - Warszawa D.A.”Unicum”
 • „Postawy. Sztuka (10) warszawskich artystów” - Olsztyn, Galeria Sztuki Współczesnej
 • 1998- XVII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – Szczecin, Zamek
 • 45 Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków – Warszawa D.A.”Rempex”
 • 1999 - V Lubińska Aukcja Dzieł Sztuki na Rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Lubin Galeria Zamkowa
 • „Kiejstut Bereźnicki, Jerzy Duda Gracz, Antoni Fałat, Zbysław Marek Maciejewski, Franciszek Starowieyski” - Poznań,
 • Galeria Gołebia 10, Pałac Górków, Kołobrzeg
 • Galeria BWA
 • „Malarstwo portretowe” - Włocławek, Galeria Sztuki Współczesnej
 • XVIII Konfrontacje Plastyczne „Słonne’98” wystawa poplenerowa – Przemyśl Galeria Sztuki Współczesnej
 • „Wystawa inauguracyjna” - Warszawa Centrum Finansowe Puławska
 • „Sztuka dwóch czasów. Około 1900. O nas dzisiaj” - Gdańsk-Oliwa Pałac Opatów Muzeum Narodowe w Gdańsku
 • „Osobowości i debiutanci” - Warszawa Centrum Finansowe Puławska
 • 2000 – Katowice, Muzeum Śląskie, „Osobni – Krawczyk, Hasior, Beksiński, Starowieyski, Bereźnicki, Duda Gracz, Fałat, Maciejewski, Michalik, Panfil”
 • Kraków, Galeria „Krypta u Pijarów”, Częstochowa, Ośrodek Promocji Kultury, „Gaude mater”, „Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991”
 • Warszawa, Hotel Sheraton, Hotel Mariott, „The art. of beauty by Oce”
 • Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, „XVIII Festiwal Malarstwa Współczesnego”
 • 2000 Frankfurt n/Menem, Niemcy, „Międzynarodowe Targi Książki”
 • Ostrołęka, BWA, Płock, Galeria Sztuki, Ciechanów, BWA,  „Signum Temporis”
 • Radom, „III Triennale Autoportretu – Radom ’2000”
 • Poznań, Pałac Górków, „Wystawa zbiorowa wykładowców EAS”
 • Warszawa, Galeria Domu Artysty Plastyka, „Syndrom milenijnego przełomu”
 • Włocławek Galeria Sztuki Współczesnej, Kraków, Galeria „Piano Nobile”,
 • Olsztyn, BWA, Toruń, Galeria Sztuki „Wozownia”, „Signum Temporis”
 • Chełm, Muzeum, „Publicystyka i metafora w malarstwie” – wystawa ze zbiorów własnych muzeum
 • Krasiczyn, Galeria Agencji Rozwoju Przemysłu, Baszta Królewska Zamku w Krasiczynie, „Galeria w Galerii”
 • 2000 – Płock, Galeria Sztuki
 • 2000 – Warszawa, „Powinność i bunt – ASP w Warszawie 1944 – 2000”
 • 2004 – Szczecin, Muzeum Narodowe, Galeria ZPAP „Kierat”, wystawa towarzysząca Festiwalowi Współczesnego Malarstwa Polskiego w Szczecinie (X – XI)
 • Warszawa, Teatr Wielki, „ARS LONGA” Kolekcja Europejskiej Akademii  Sztuk ( IV – VI )
 • 2005 – Gdańsk, Muzeum Narodowe, Oddział Sztuki Współczesnej, Pałac Opatów w Oliwie, „Pamięć i uczestnictwo – wystawa na Jubileusz Sierpnia ’80 i Solidarności” – artystyczny komentarz polskiej rzeczywistości lat 1980-2005
 • 2005 – Genewa, „Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej” wystawa towarzysząca uroczystościom 60 rocznicy ONZ
  (26.06 – 24.10.2005)
 • Opole, Galeria Sztuki Współczesnej, „FIGURACJA – Sztuka Polska XX i XXI w.”, wystawa malarstwa i rysunku
 • 2007 – Krasiczyn, Zamek, Galeria ARP, „25 x Slonne – 1981 – 2005” wystawa poplenerowa
 • Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej, „Dawno niepokazywane brazy i rzeźby z kolekcji Muzeum”
 • Kazimierz Dolny, Galeria „Letnia” Muzeum Nadwiślańskiego, „Ars Longa. Kolekcja EAS” w cyklu biennale 5. Salon Letni
 • Warszawa, Galeria Sztuki TAMKA, „Ars Longa. Kolekcja EAS”
 • Zamość, BWA, „Ars Longa. Kolekcja EAS”
 • Warszawa, Galeria Sztuki TAMKA, „Ars Longa. Kolekcja EAS”
 • Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej, „Dawno niepokazywane obrazy i rzeźby z kolekcji muzeum”
 • 2008 – Zamość, Muzeum, wystawa zbiorowa Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
 • Hrubieszów, Muzeum im. St. Staszica, „Łąka” – wystawa organizowana przez Zamojskie Towarzystwo Renesans – m.in. J. Panfil i B. Szubińska
 • Zamość, BWA, „Kolekcja Europejskiej Akademii Sztuk” (6.02 – 16.03)
 • Opole, BWA, „Rzeczywistość i Sny – 50 lat sztuki w Opolskiej Galerii”, (25.10 – 23.11)
 • 2009 – Bydgoszcz, Galeria Miejska, „W drodze do wolności – Sztuka w Polsce wobec spraw publicznych 1966-1994”
 • 2011 – Warszawa, Dom Kultury Zacisze, „Antoni Fałat i Zuzanna Lewandowska”
 • 2011 – Kazimierz Dolny, „Salon letni” - wystawa wykładowców EAS
 • 2011 – Warszawa, Sale Redutowe Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, „Ars Longa, vita brevis”,
 • 2012 – Bruksela, Mont des Arts 8 Konstberg 8
 • Przemyśl, Galeria Sztuki Współczesnej, „Noc muzeów”
 • 2014 – Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej, „28 autoportretów”
 • Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe, Starogreckie Centrum Kultury, „Oblicze figuracji z kolekcji”
 • 2015 – Radom, Muzeum Jacka Malczewskiego, „O kobietach w sztuce współczesnej”
  wszystkie wystawy na stronie (http://www.bwakielce.art.pl/artysci)

PRACE W LICZĄCYCH SIĘ KOLEKCJACH
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Galeria „Zachęta”
Muzeum im. Puszkina w Moskwie
Muzeum Sztuk Pięknych w Gandawie

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1970 – III Festiwal Sztuk Pięknych w Warszawie – złoty medal
1972 – II Ogólnopolska Pokonkursowa Wystawa Malarstwa w Łodzi –
wyróżnienie
1974 – V Festiwal Sztuk Pięknych w Warszawie – wyróżnienie
1974/1976 stypendysta Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej MKiS
Konkurs „Człowiek” w Warszawie – II nagroda
1976 – Konkurs „Łowiectwo w sztukach plastycznych” w Warszawie –
I nagroda
1980 – Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie –
Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy
1980 – Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Zamość w sztuce”
w Zamościu – III nagroda
1986/1987 stypendysta Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej MKiS
1991 – I Biennale Sztuk Pięknych „Ars ’91” w Warszawie – wyróżnienie
1991 – XXVIII Ogólnopolska Wystawa „Bielska Jesień ’91” – I nagroda
równorzędna
1997 – Medal Komisji Edukacji Narodowej za Szczególne Zasługi
dla Oświaty i Wychowania
2001 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski


 

Zapisz

Zapisz