Marek Wawro

Marek Wawro – Obieg – Konteksty / Circulation – Contexts – malarstwo

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz kurator Stanisława Zacharko-Łagowska zapraszają do Galerii Górnej na wystawę malarstwa Marka Wawro „Obieg – Konteksty / Circulation...

Galeria Górna

Rozpoczęcie: 14 lutego 2020, g. 18:00
Zakończenie: 6 marca 2020

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
oraz
kurator Stanisława Zacharko-Łagowska
zapraszają do Galerii Górnej
na wystawę malarstwa
Marka Wawro
„Obieg – Konteksty / Circulation – Contexts”.
Wernisaż odbędzie się 14 lutego o godz. 18.

Wystawa potrwa do 6 marca.

Na wystawie widzowie zobaczą prace z ostatniego, pięcioletniego okresu pracy twórczej jednego z najbardziej znanych kieleckich malarzy. Są wśród nich obrazy tworzone w różnych technikach, także z wykorzystaniem fotografii, oraz grafiki cyfrowe. „Pełnia różnorodności prac dowodzi ciągle znakomitej kondycji twórczej Marka Wawro. Określa także artystyczną jakość i wysoki poziom jego sztuki. Obecna wystawa jest godnym i ważnym akcentem na 40-lecie twórczości tego znakomitego artysty. Tylko akcentem, bo sadząc po liczbie nowych motywów i form, na podsumowanie jest jeszcze o wiele za wcześnie…” – podkreśla we wstępie do katalogu wystawy jej kurator, a jednocześnie dyrektor BWA Stanisława Zacharko-Łagowska.

„Krąg zainteresowań twórczych artysty od początku jego twórczości jest taki sam: ludzka egzystencja, rozpięta pomiędzy fizycznością i duchowością, i przeżywana we własnym, jednostkowym wymiarze, przestrzeń funkcjonowania człowieka w domu, rodzinie, społeczeństwie – i we wszechświecie, własne doznania i emocje z tym związane, ludzka podległość przemijaniu i rozkładowi materii – i jednoczesne jego istnienie i spełnianie się w ponadczasowym świecie idei” – pisze dyrektor.

„Obieg – mentalny zarys wystawy jest jednocześnie dyskretną wykładnią drogi twórczej autora w jego 40-lecie aktywności wystawienniczej. Obieg nie jest tu kręgiem jednorazowo zamkniętym na płaszczycie obrazu. Jest wirującym fragmentem przestrzeni na podobieństwo sinusoidalnego rozwijania się, emanującą na zewnątrz i anektującą do swego wnętrza wszelkie konteksty. Marek Wawro niektóre z nich wybiera, przyswaja, przekształca i te owocują, a inne, mniej przydatne dla jakości dzieła, odsyła poza obieg” – zauważa były dyrektor BWA Marian Rumin.