Maria Piątek

Maria Piątek / Self mapping / malarstwo

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii Małej na wystawę Marii Piątek „Self mapping”. Maria Piątek tak pisze o swojej twórczości: Rolę...

Galeria Mała, BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 8 maja 2020, g. 11:00
Zakończenie: 29 maja 2020

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
zaprasza do Galerii Małej
na wystawę
Marii Piątek
„Self mapping”.

Maria Piątek tak pisze o swojej twórczości: Rolę artysty postrzegam jako rolę świadka współczesnych mu czasów, a jednocześnie czułego obserwatora samego siebie. Dając świadectwo rzeczywistości, w swoich pracach przetwarzam wszystko to, co mnie wokół spotyka i co jest w jakimś sensie mną. Moja sztuka to ustawiczny recykling – i rzeczywistości, i siebie. Czerpiąc inspiracje z zewnątrz, odwołując się do znaków kultury masowej, przyswajam je na potrzeby własnego indywidualnego języka, jednocześnie zachowując możliwość komunikowania się z innymi ludźmi zanurzonymi w tym samym, co ja, kontinuum rzeczywistości.
Tak samo ważne jest dla mnie samopoznanie, zdefiniowanie siebie poprzez to, co zewnętrzne, co poznanie stale ewoluującego świata. Dlatego ustawicznie szukam tego, co może mnie określić i co będzie materiałem, którego użyję do zbudowania opowieści o mnie i o świecie. Moje tworzenie to niekończący się „self mapping”, w którym jestem i lustrem rzeczywistości, i jego wewnętrznym odbiciem.