Mariusz Kubielas

Mariusz Kubielas – fotografia / U Schulza

Zapraszamy na wystawę fotografii Mariusza Kubielasa pt. „U Schulza” do Galerii Dolnej BWA w Kielcach, ul. Kapitulna 2, dnia 17 kwietnia 2015 o...

Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 17 kwietnia 2015, g. 18:00
Zakończenie: 30 kwietnia 2015

Zapraszamy na wystawę fotografii Mariusza Kubielasa pt. „U Schulza” do Galerii Dolnej BWA w Kielcach, ul. Kapitulna 2, dnia 17 kwietnia 2015 o godz. 18:00. Ekspozycję dopełni film „Zaczarowane dźwięki światła i cieni” (awers i rewers), autorstwa Jurija Gaszczaka inspirowany fotografią pt. „Kobieta i Koń”.

Jest to unikalny eksperyment twórczy Mariusza Kubielasa zapoczątkowany w 2004 r. Wraz z animowaną przez siebie grupą modeli-aktorów i innych fascynatów, inscenizuje i utrwala on na kliszy fotograficznej parateatralne działania inspirowane twórczością literacką i plastyczną Brunona Schulza. Ich kulminacją są nie tyle ilustracje do quasi surrealistycznej prozy pisarza z Drohobycza, co ekwiwalenty jego wizji stworzone w innym medium z pogranicza sztuki performance, pantomimy i fotografii.

Ekspozycja ukaże wizyjne czarno-białe obrazy wykonywane metodą tzw. „fotografii czystej, bezpośredniej”, wolną od jakichkolwiek modyfikacji komputerowych i fotomontażu. Niekiedy finalny efekt poprzedza tu kilkanaście zdjęć jednego ujęcia, niekiedy zaś nawet kilka filmów.

Wystawa i towarzysząca jej publikacja odsłonią też „didaskalia” uwiecznionych tu parateatralnych działań – fragmenty prozy Schulza – w wersji oryginalnej – oraz tekst własny autora w postaci metaforycznych tytułów i scenariuszy reżyserowanych przez niego scen. Ten trans-medialny projekt jest oryginalną formą dialogu z twórczością galicyjskiego pisarza zapraszającą do kontaktu z jego dorobkiem, zakorzenionym w multikulturowej tradycji polskich kresów wschodnich okresu międzywojennego.

Wystawą tą przypominamy, że życie i twórczość Brunona Schulza były mocno związane z Drohobyczem. Jego fascynująca proza i malarstwo wywodzące się wielonarodowej kultury polskiej, żydowskiej i ruskiej, zakończone tragiczną śmiercią, którą Bruno Schulz poniósł z rąk niemieckiego faszysty 19 listopada 1942 roku, przetrwały czas zbrodni i upadku wartości i inspirują następne generacje artystów do twórczości i odbudowy wiary w sens życia człowieka.

Kurator: Lidia Głuchowska

Wystawa wpisana w program Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu była jedną z odsłon IX Mostu Kultury – projektu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej we Lwowie organizowanego we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach, z udziałem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Centrum Informacyjno-Artystycznego 365 we Lwowie. W czerwcu 2014 w Gary Bowman art gallery we Lwowie.