Start / Wydarzenia / Mariusz Kubielas – fotografia / U Schulza
Mariusz Kubielas

Mariusz Kubielas – fotografia / U Schulza

Mariusz Kubielas – fotografia / U Schulza - 1
Autor
Mariusz Kubielas
Rozpoczęcie:
17 kwietnia 2015 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
30 kwietnia 2015 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wystawę fotografii Mariusza Kubielasa pt. „U Schulza” do Galerii Dolnej BWA w Kielcach, ul. Kapitulna 2, dnia 17 kwietnia 2015 o godz. 18:00. Ekspozycję dopełni film „Zaczarowane dźwięki światła i cieni” (awers i rewers), autorstwa Jurija Gaszczaka inspirowany fotografią pt. „Kobieta i Koń”.

Jest to unikalny eksperyment twórczy Mariusza Kubielasa zapoczątkowany w 2004 r. Wraz z animowaną przez siebie grupą modeli-aktorów i innych fascynatów, inscenizuje i utrwala on na kliszy fotograficznej parateatralne działania inspirowane twórczością literacką i plastyczną Brunona Schulza. Ich kulminacją są nie tyle ilustracje do quasi surrealistycznej prozy pisarza z Drohobycza, co ekwiwalenty jego wizji stworzone w innym medium z pogranicza sztuki performance, pantomimy i fotografii.

Ekspozycja ukaże wizyjne czarno-białe obrazy wykonywane metodą tzw. „fotografii czystej, bezpośredniej”, wolną od jakichkolwiek modyfikacji komputerowych i fotomontażu. Niekiedy finalny efekt poprzedza tu kilkanaście zdjęć jednego ujęcia, niekiedy zaś nawet kilka filmów.

Wystawa i towarzysząca jej publikacja odsłonią też „didaskalia” uwiecznionych tu parateatralnych działań – fragmenty prozy Schulza – w wersji oryginalnej – oraz tekst własny autora w postaci metaforycznych tytułów i scenariuszy reżyserowanych przez niego scen. Ten trans-medialny projekt jest oryginalną formą dialogu z twórczością galicyjskiego pisarza zapraszającą do kontaktu z jego dorobkiem, zakorzenionym w multikulturowej tradycji polskich kresów wschodnich okresu międzywojennego.

Wystawą tą przypominamy, że życie i twórczość Brunona Schulza były mocno związane z Drohobyczem. Jego fascynująca proza i malarstwo wywodzące się wielonarodowej kultury polskiej, żydowskiej i ruskiej, zakończone tragiczną śmiercią, którą Bruno Schulz poniósł z rąk niemieckiego faszysty 19 listopada 1942 roku, przetrwały czas zbrodni i upadku wartości i inspirują następne generacje artystów do twórczości i odbudowy wiary w sens życia człowieka.

Kurator: Lidia Głuchowska

Wystawa wpisana w program Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu była jedną z odsłon IX Mostu Kultury – projektu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej we Lwowie organizowanego we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach, z udziałem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Centrum Informacyjno-Artystycznego 365 we Lwowie. W czerwcu 2014 w Gary Bowman art gallery we Lwowie.

Galeria

O Autorze

Mariusz Kubielas

szkrabski@op.pl

Urodził się 26 maja 1953 r. w Żywcu, ze sztuką, w tym z fotografią miał wczesny kontakt dzięki klimatowi jaki panował w jego domu rodzinnym. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu kontynuował naukę na dwuletnim studium geodezyjnym w Krakowie. Tam zetknął się z fotogrametrią i fotografią techniczną a po rozpoczęciu pracy w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Żywcu pracował początkowo jako geodeta, a później pełnił obowiązki na stanowisku fototechnik-specjalista. Równolegle rozwijał swą pasję w dziedzinie fotografii twórczej działając intensywnie w sekcji fotograficzno-filmowej klubu „Śrubka” w Żywcu Sporyszu. Tam też uzyskał stopień instruktora fotografii. Od 1978 do połowy lat 80. prowadził własny zakład fotograficzny. W latach 90. był współwłaścicielem firmy reklamowej pracując także jako projektant i fotograf. W 2003 r. rozpoczął studia w Wyższym Studium Fotografii w Jeleniej Górze uzyskując dyplom w 2006 r. Kontynuował naukę na studiach magisterskich w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku malarstwo, specjalność fotografia. Dyplom uzyskał w 2009 r. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Najchętniej zajmuje się fotografią inscenizowaną poruszając tematykę z kręgu literatury i sztuki. Interesują go także inne tematy, takie jak portret, akt czy też martwa natura. W swoich artystycznych wypowiedziach posługuje się klasycznymi i historycznymi technikami fotograficznymi. Ściśle związany z Polską Szkołą Tradycyjnej Fotografii. Uczestniczy jako wykładowca, konsultant i instruktor w organizowanych przez nią warsztatach. Zajmuje się również pisaniem tekstów o fotografii. Aparat fotograficzny towarzyszy mu także bez przerwy przy pozostałych, różnorodnych dziedzinach życia tak zawodowych jak i rekreacyjnych – Mariusz Kubielas jest ratownikiem górskim, instruktorem narciarstwa i łucznictwa, uprawia alpinizm.