Migracje Transgraficzne

Zapraszamy na otwarcie wystawy 12.12.2014 i Finisaż wystawy 3.01.2015 MIGRACJE TRANSGRAFICZNE – pozyskiwanie nowych obszarów sztuki. Projekt realizowany w ramach badań statutowych Uniwersytetu...

Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 12 grudnia 2014, g. 18:00
Zakończenie: 3 stycznia 2015

Zapraszamy na otwarcie wystawy 12.12.2014 i Finisaż wystawy 3.01.2015 MIGRACJE TRANSGRAFICZNE – pozyskiwanie nowych obszarów sztuki.
Projekt realizowany w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Partnerami projektu są: Akademia Sztuk Pięknych w im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Uczestnicy wystawy: GRZEGORZ BANASZKIEWICZ / JANUSZ BARAN / MAŁGORZATA BIELECKA / BARBARA CZAPOR-ZARĘBA / TOMASZ CHUDZIK/ ANDRZEJ DUDEK-DURER/ ANDRZEJ FYDRYCH / DARIUSZ KACA / WALDEMAR KOZUB / KRZYSZTOF KULA / ALEKSANDRA LASOŃ / MARZENA ŁUKASZUK / ZDZISŁAW OLEJNICZAK / AGNIESZKA PÓŁROLA / WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI / KRYSTYNA SZWAJKOWSKA / TERESA ANNA ŚLUSAREK / RAFAŁ URBAŃSKI / KATARZYNA WINCZEK / ZDZISŁAW WIATR / WITOLD ZARĘBA / KATARZYNA ZIOŁOWICZ

Projekt jest próbą zapisu „wędrówki” pierwiastka graficznego w obszarze tradycyjnych dyscyplin artystycznych jak i nowych form obrazowania. Przedmiotem analizy są działania w zakresie reaktywacji szeroko rozumianej „matrycy”, procesu graficznego jako metody twórczej wiodącej w kierunku, indywidualnego, eksperymentalnego pozyskiwania nowych form wizualizacji.
Projekt otwarty jest na różne aspekty poszukiwań formalnych, zmiany technologiczne oraz filozoficzne podstawy tych działań. Towarzyszą mu rozważania teoretyczne na temat procesu twórczego, założeń projektowych i warsztatowych oraz refleksje nad skutkami technologicznego rozwoju i jego udziału w tworzeniu indywidualnej, autorskiej ikonografii.
Tytułowe MIGRACJE…odwołują się do naturalnej i zarazem artystycznej formy aktywności towarzyszącej ludzkiej egzystencji w wymiarze fizycznym i mentalnym. Jak mawiał brytyjski artysta, fotografik Hamish Fulton „Bez chodzenia nie ma dzieła” i trudno z nim się nie zgodzić.

Kierownik projektu oraz Kurator: Teresa Anna Ślusarek
Kurator: Katarzyna Ziołowicz