Aleksandra Potocka-Kuc

Monotypie

Monotypie - 1
Autor
Aleksandra Potocka-Kuc
Rozpoczęcie:
18 stycznia 2013 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
3 lutego 2013 r.
godz. 
Lokalizacja:
Galeria Na Piętrze
ul. Leśna 7, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Galeria

O Autorze

Aleksandra Potocka-Kuc

Aleksandra Potocka-Kuc urodziła się 27.06.1969 w Kielcach. W 1984 roku rozpoczęła naukę Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, które ukończyła w 1989 roku jako najlepsza absolwentka szkoły. Otrzymała tytuł technika prac plastycznych w zakresie specjalności wykonawstwa wyrobów artystycznych ze specjalizacją formy użytkowe - techniki rzeźbiarskie. Wykonała najlepszą pracę dyplomową z rzeźby. Zajęła I miejsce w konkursie „Sport w życiu człowieka” Częstochowa ‚87 oraz III miejsce w konkursie sztuki nieprofesjonalnej Kielce ‚88. Do jej wczesnego dorobku należy także indywidualna wystawa prac w klubie „Sabat” a także udział
w plenerach malarskich w Pradze i Budapeszcie. W 1989 uczyła się nowoczesnych technik
graficznych w atelier bułgarskiej artystki Marii
Dundakowej w Szwajcarii.
W 1991 rozpoczęła studia artystyczne na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. J.Riepina w Sankt–Petersburgu. Wydział ten obejmował naukę grafiki artystycznej, książkowej, użytkowej, poznanie wszystkich technik graficznych takich jak drzeworyt, linoryt, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, litografia. Aleksandra Potocka uczyła się w pracowni prof. Wietragońskiego, studiowała malarstwo pod kierunkiem prof. Łamakina, linoryt prof. Baszkircewa.
W 1997 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę dyplomową w technice linorytu na temat „Seria ilustracji do wierszy Bolesława Leśmiana”. W roku 1994 w Generalnym Konsulacie RP w Sankt–Petersburgu odbyła się indywidualna wystawa prac artystki. W roku 1997 uczestniczyła w zbiorowej wystawie prac dyplomowych w muzeum ASP w Sankt–Petersburgu.
Ze względu na posiadanie dziecka niepełnosprawnego zainteresowania skierowała na rehabilitację sztuką. Lepienia z gliny, plasteliny, modeliny, wosku, ciastoliny, masaż i ćwiczenia manualne wdrażała od 1998 roku w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 27 w Kielcach.
Od roku 2000 Aleksandra Potocka-Kuc współpracuje z UJK w Kielcach na podyplomowych formach kształcenia w zakresie Terapii Pedagogicznej oraz Oligofrenopedagogiki prowadząc zajęcia warsztatowe z zakresu Arteterapii.
Od 2008 roku Aleksandra Potocka-Kuc pracuje w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na stanowisku nauczyciela konsultanta przedmiotów: Plastyka, Wiedza
o kulturze. Posiada biegłą znajomość języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie A2.
Praca pedagogiczna Aleksandry Potockiej–Kuc nie koliduje z jej działalnością artystyczną. Uczestniczy w artystycznych konkursach organizowanych przez BWA w Kielcach - Przedwiośnie 2001, 2002, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim – IV,V Jesienny Salon Plastyki 1999, 2000.
Jury IV-go Jesiennego Salonu Plastyki Ostrowiec Świętokrzyski 1999 nominowało artystkę do nagrody „Homo Quadratus Ostroviensis”.
W roku 2000 odbyła się jej indywidualna zagraniczna wystawa prac w Sissach (Szwajcaria),
w roku 2003 w miejscowości Ried w Austrii,
a w 2005 w Chicago w USA.
Od roku 2004 Aleksandra Potocka-Kuc prowadzi własną galerię prac artystycznych w miejscowości Wola Kopcowa a od roku 2012 w Masłowie. Organizowane są tam cykliczne spotkania
i warsztaty plastyczne. Galeria ma charakter ciągle zmieniającej się wystawy prac plastycznych artystki i cieszy się dużym zainteresowaniem.
Swój dorobek twórczy Aleksandra Potocka-Kuc prezentuje również na stronach internetowych www.kuc.kielce.com.pl oraz www.artserwis.pl