Wystawa zbiorowa

Na krawędzi. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni 2

Na krawędzi. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni 2 - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Kurator
prof. Jan Tutaj, dr Dobiesław Gała
Rozpoczęcie:
24 marca 2023 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
19 kwietnia 2023 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Projekt artystyczno-badawczy jest kontynuacją twórczych rozważań wokół szeroko rozumianej praktyki rysunku współczesnego, którego przestrzenią istnienia nie jest tylko płaszczyzna (przestrzeń 2D) ale także intrygujące, śmiałe a czasem uzurpatorskie „rozpychanie się” ku wymiarowi trzeciemu (3D), do niedawna wyłącznie zarezerwowanemu rzeźbie.

Poczynania takie są już praktyką rozeznaną, jednakże wciąż poddawaną dyskusji i podlegającą wartościowaniu wobec pierwotnych, prymarnych cech graphein, imago, disegno…

Tym, co zaintrygowało a zarazem pobudziło do zainicjowania i prowadzenia projektu jest przekonanie, że współczesne rozumienie praktyki rysunkowej jest doskonałą zdolnością równoprawnego wyrażania idei, rejestrowania, notowania ale zarazem definiowania i precyzowania twórczego zamysłu. Autonomia rysunku współczesnego, jego elastyczność a zarazem niebywała wieloaspektowość, zdaje się być zarówno energią inicjującą oraz motywatorem rozwijającym inne aktywności w obrębie sztuk wizualnych ale posiada niezaprzeczalny potencjał samodzielnego głosu. Nierzadko bywa swoistym „zaworem bezpieczeństwa”, pozwalającym na twórczy zwrot, odbicie się od mozolnych, długodystansowych praktyk „zasadniczych”…

Aktywność rysunkowa, niemalże intuicyjnie wywodząca się z płaszczyzny i tworząca z nią więzi jakoby naturalne, swoją otwartością ekspresyjno-warsztatową kusi zarazem do penetrowania przestrzeni trzeciego wymiaru. Niejednokrotnie dosłownie „zarysowując” konstruowane wielopłaszczyznowe obiekty stwarza zarazem nowe relacje zawiązujące kolejne przestrzenne konotacje. Tu często prowokuje, wdzierając się w przyrodzoną dotąd wyłącznie rzeźbie rzeczywistość „pełni wymiaru”. Takie zapędy, obok oczywistego pobudzania wyobraźni i niezaprzeczalnej ekspansji, generują zarazem szef pytań czy wątpliwości wokół istoty rysunku. Zatem jaki jest, czym był a jaki być powinien i na co mu pozwolimy? Pytania te z pewnością pozostają wciąż ( i pozostaną z pewnością) aktualne.

kuratorzy: prof. Jan Tutaj, dr Dobiesław Gała

O Autorze

Wystawa zbiorowa

Uczestnicy projektu artystyczno-badawczego:

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk – ASP Kraków
prof. dr hab. Jan Tutaj – ASP Kraków
dr Dobiesław Gała – ASP Kraków
prof. Piotr Korzeniowski – ASP Kraków
dr Kamil Stańczak – Lublin
dr hab. Mariusz Gajewski prof. uczelni – ASP Warszawa
dr Katarzyna Miller – ASP Łódź
dr hab. Joanna Trzcińska – ASP Łódź
dr Michał Rybiński – ASP Łódź
dr Przemysław Druszcz – ASP Łódź
prof. Tomasz Myjak – ASP Warszawa
prof. dr hab. Artur Krajewski – ASP Warszawa
dr hab. Rafał Pytel prof. uczelni – ASP Kraków
dr Janusz Janczy – ASP Kraków
dr Bartłomiej Węgrzyn – ASP Kraków
dr Jacek Dudek – ASP Kraków
dr Krzesimir Wiater – ASP Kraków
prof. Mariusz Białecki – ASP Gdańsk
mgr Andrzej Dromert – ASP Kraków
dr Tomasz Kawełczyk – ASP Łódź