Warning: Attempt to read property "event_location_name" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 93

Warning: Attempt to read property "event_location_address" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 96

Warning: Attempt to read property "event_location_town" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 97

Warning: Attempt to read property "event_location_name" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 93

Warning: Attempt to read property "event_location_address" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 96

Warning: Attempt to read property "event_location_town" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 97
Start / Wydarzenia / Natura i Sztuka / Interdyscyplinarnie 2

Warning: Attempt to read property "event_location_name" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 93

Warning: Attempt to read property "event_location_address" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 96

Warning: Attempt to read property "event_location_town" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 97

Warning: Attempt to read property "event_location_name" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 93

Warning: Attempt to read property "event_location_address" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 96

Warning: Attempt to read property "event_location_town" on null in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-variables.php on line 97
Wystawa zbiorowa

Natura i Sztuka / Interdyscyplinarnie 2

Natura i Sztuka / Interdyscyplinarnie 2 - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
14 listopada 2013 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
7 grudnia 2013 r.
godz. 

Opis wydarzenia

Interdyscyplinarnie 2 to projekt realizowany przez autorską Galerię Sztuki Tadeusza Czarneckiego BIŁASÓWKA. Ideą projektu jest prezentacja twórczych dokonań zaprzyjaźnionej grupy artystów wypowiadających się w różnych dziedzinach sztuki – malarstwie, rysunku, grafice, rzeźbie, fotografii.
Pierwsza edycja miała miejsce w 2012 roku w której udział wzięło trzynastu artystów:
Tadeusz Czarnecki/malarstwo, Dobiesław Gała/rzeźba, Adam Gryczyński/fotografia,
Waldemar Kozub/grafika, Arkadiusz Latos/rzeźba, Wojciech Naczelnik/malarstwo,
Józef Panfil malarstwo, Paweł Pierściński/fotografia, Włodzimierz Płaneta/fotografia,
Bogdan Ptak/malarstwo, Renata Stadler/malarstwo, Anna Śmiałowska – Płaneta/grafika,
Edward Tuz/malarstwo.
Pomysł zyskał aprobatę, zarówno twórców jak i odbiorców, stąd decyzja o jego kontynuacji.
Obecna wystawa w znacznie rozbudowanym gronie przyjaciół prezentowana jest pod hasłem tytułowym: Natura i sztuka.
Ekspozycja pokazuje na ile i jak dalece natura potrafi zainspirować twórcę. Obserwacja rzeczywistości wyzwala jego emocje, te zaś refleksje nad bogactwem zastanych form, barw i świateł. Otoczenie dostarcza niebagatelnych wzruszeń, doznań, przeżyć estetycznych. Wszystko to znajduje przełożenie w dziełach plastycznych w których przejawia się również niesłychana błyskotliwość twórcza jak i różnorodność indywidualnych spojrzeń.
Źródłem inspiracji staje się: pejzaż pól, łąk w scenerii rozmaitych pór roku, rzeka, morze, postać, formy architektoniczne w krajobrazie i nie brak też przedmiotów codziennego użytku wypełniających scenerię pomieszczeń czy wreszcie detal może niekiedy banalny, a jednak nowatorski – odkrywczy.
Ów natłok tematów i sposobów widzenia czyni, że jawi się nam obraz, od akademickiego, dokumentalnego ujęcia przez syntezę, aż po wnikliwą analizę struktury w wydaniu makro czy mikro. Obraz będący klasycznym studium natury, abstrakcją, przykładem nadrealizmu czy realizmu fantastycznego.

Tadeusz Czarnecki

W wystawie udział biorą:

Jerzy Bednarski/Kielce
juhrek@o2.pl
Absolwent Akademii Górniczo– Hutniczej w Krakowie, fotograf, członek Związku Polskich
Artystów Fotografików. Głównym tematem twórczych zainteresowań artysty jest akt oraz fotografia krajobrazu.

TADEUSZ CZARNECKI/Radoszyce
t.czarnecki@op.pl
Artysta malarz, grafik, fotograf, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Studia doktoranckie odbył w Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Historyczno  – Pedagogicznym. Stopień  naukowy uzyskał w 2007 roku. Prowadzi autorską Galerię Sztuki BIŁASÓWKA. w Radoszycach.

ADAM GRYCZYŃSKI/Kraków
gryczynski@poczta.onet.pl
Fotograf, pedagog, animator kultury. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Nowohuckim Centrum Kultury. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Waldemar Jama/Katowice
w.jama@wp.pl
Absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Fotograf, pedagog, profesor sztuk plastycznych, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Fotografią zajmuje się od początku lat 60 XXw., członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

Ryszard Karczmarski/Chełm
krysstudio@gmail.com
Fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, absolwent Wydziału Pedagogiki UMCS w Lublinie. Założyciel autorskiej Galerii ATELIER. Specjalizuje się  w fotografii otworkowej.

WALDEMAR KOZUB/Kielce
artkowal@vp.pl
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w 1984 roku. Nauczyciel akademicki od 1986 roku. Adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

JÓZEF PANFIL/Smardzewice
józef-panfil@wp.pl
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Studia w łódzkiej Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych. Dyplom w 1984 roku. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. Prezentował swoje prace na ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat wielu konkursów malarskich.

JERZY PIĄTEK/Kielce
fine-grain@hot.pl
Fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1978 roku, nr leg. 480. Tematem twórczych zainteresowań artysty jest fotografia reporterska, pejzażowa i akt. Od 1989 roku prowadzi, wydawnictwo i drukarnię offsetową, wykonującą głównie albumy, katalogi i kalendarze.

PAWEŁ PIERŚCIŃSKI/Kielce
Fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej, redaktor i współautor almanachów fotograficznych: „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” (2000) oraz „Kielecka Szkoła Krajobrazu” (2002). Twórca, organizator i animator pracy kierunku artystycznego pod nazwą KIELECKA SZKOŁA KRAJOBRAZU. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego uzyskał w Politechnice Warszawskiej w 1962. Fotografuje od 1952 roku, wystawia od 1955 roku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (od 1964), Członek Honorowy ZPAF (od 1982), Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w Kielcach (od 1985). Członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce

WŁODZIMIERZ PŁANETA/Kraków
płanetaw@republika.pl
Fotograf niezależny, współpracuje z krakowską prasą. Popularyzator sztuki fotografii. Od 1993 roku prowadzi w Krakowie autorskie warsztaty fotograficzne, w których uczestniczyło dotychczas ponad 2000 fotoamatorów. Organizator 49 Otwartych Plenerów Fotograficznych we wsi Mostki, corocznych plenerów w Pradze, Budapeszcie, Kijowie i Wenecji. Współorganizator 10 wypraw fotograficznych do północnej Skandynawii, Lofoty, Wysp Owczych i Islandii. Prowadzi w Krakowie Studio Fotografii Użytkowej „F – Z”.

BOGDAN PTAK/Busko Zdrój
bpbusko@wp.pl
Uprawia działalność artystyczną w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. Zajmuje się również grafiką wydawniczą. Od 1996 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Od 1998 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Okręgu ZPAP w Kielce. Od 1989 roku kieruje Galerią Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju, Filia BWA w Kielcach.

RENATA STADLER/Tarnów
renoo@vp.pl Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego w 1994 roku. Oprócz malarstwa zajmuje się grafiką oraz konserwacją dzieł sztuki. Udział w projektach i działaniach grup twórczych „SZTUK4” i „ARS” (piece węgierskie).

Jan Szul/Warszawa
janszul@janszul.pl
Artysta malarz, absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w Polskim Radiu potem trafił do Telewizji Polskiej. Był w pierwszym zespole założycielskim „Teleexpressu” następnie dziennikarstwo informacyjne kontynuował
w „Wiadomościach” TVP 1. Współtworzył pierwszy kanał informacyjny w TVP (TVP 3 później TVP INFO), a od czerwca 2011 dyrektor TVP INFO.

Władysław Szulc/Sanok
Fotograf, artysta malarz, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Urodził się w Staszowie (świętokrzyskie), jednakże od 1964 roku związany jest z Sanokiem. Pracował w Muzeum Budownictwa Ludowego, obecnie przebywa na emeryturze. Tematem twórczych zainteresowań artysty jest fotografia krajobrazu, szczególnie martwa natura oraz detal architektoniczny.

EDWARD TUZ/Kielce
e2rd9@o2.pl
Artysta malarz. Uprawnienia MKiS  uzyskał w 1985 roku. Pierwsza wystawę indywidualną zorganizował w 1979. Brał udział w ponad 100 wystaw zbiorowych. Zorganizował dotychczas 50 wystaw indywidualnych w galeriach polskich i za  granicami RP. Liczne nagrody i stypendia. Udział w Międzynarodowych Targach Sztuki EUROPART 98 – GENEWA.

Wiesław Turno/Końskie
wiesławturno@wp.pl
Fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, założyciel oraz opiekun Klubu Fotograficznego ATUT oraz Galerii ATUT. Specjalizuje się w szlachetnej technice fotografii – guma arabska.

Zofia Turno/Końskie
zosiaturno@gmail.com
Fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach oraz Studium Marketingu
i Reklamy w Warszawie.  Pracuje w firmie  „CerArt-Studio” w Mniszkowie, gdzie projektuje wyroby ceramiczne.

Jan Zych/Kraków
j.zych@chello.pl
Fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Absolwent i pracownik Politechniki Krakowskiej. Od 1975 roku fotoreporter krakowskiego tygodnika  ,,PRZEKRÓJ”. Preferowana tematyka to portret, pejzaż i architektura. Zajmuje się również grafiką komputerową.

 

Władysław Szulc

Galeria