PRZEDWIOŚNIE 2019

PRZEDWIOŚNIE 2019

PRZEDWIOŚNIE 2019 - 1
Autor
PRZEDWIOŚNIE 2019
Rozpoczęcie:
21 czerwca 2019 r.
godz. 17:00
Zakończenie:
2 sierpnia 2019 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna, Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
zaprasza do Galerii Górnej i Dolnej
na święto kieleckiej plastyki,
czyli wystawę pokonkursową
42. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2019.
Wernisaż odbędzie się w piątek 21 czerwca o godz. 17
i będzie połączony z ceremonią wręczenia nagród laureatom.

Wernisaż jest wpisany w Święto Kielc, a wystawę będzie można oglądać w ramach „białej nocy” do godziny 24.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 91 autorów, którzy zgłosili 265 prac. Jury zakwalifikowało do wystawy 143 działa 62 artystów.

Martyna Borowiecka-Mikuszewska za zestaw prac – GRAND PRIX – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce

Zbigniew Miernik za zestaw 2 prac – Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Stanisław Świeca za zestaw prac – Nagroda BWA w Kielcach

Dawid Szlufik za zestaw prac – Nagroda Targów Kielce

Joanna Biskup-Brykczyńska za zestaw prac – Nagroda Galerii Echo

Katrina Sadrak za zestaw 4 prac – Nagroda BWA w Sandomierzu

Janina Hernik za zestaw prac – Nagroda Wodociągów Kieleckich

Artur Bartkiewicz za zestaw 2 prac – Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Waldemar Musik za zestaw prac – Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego

Magdalena Leśniak za zestaw prac – Nagroda ZPAP Okręg Kielecki (dla młodego artysty)

Ewa Gawlik za zestaw 3 prac – Nagroda TVP Kielce

Nagrody specjalne:

Piotr Urbanek za zestaw prac – Nagroda Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju – weekend dla 2 osób w Bristol Art& Medical SPA i prezentacja prac

Wiktor Jackowski – Nagroda Domu Środowisk Twórczych – wystawa indywidualna

W konkursie na plakat „Przedwiośnia” jury oceniło 5 prac 4 autorów i do realizacji wybrało plakat autorstwa Moniki Cybulskiej.

„Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE corocznie oczekiwany jest z niecierpliwością nie tylko przez artystów i publiczność – także przez nas, organizatorów – zespół pracowników Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Naszą niecierpliwość wprawdzie gasi rygor napiętych terminów i ilość pracy, której wymaga jego organizacja, ale – aż do zamknięcia listy zgłoszeń – pozostaje niepokój… Sukces konkursu bowiem zawsze jest niewiadomą, w niewielkim stopniu tylko zależną od wysiłków organizatorów; zależy głównie od liczby artystów, którzy do niego przystąpią, a merytoryczna wartość jego rezultatów, którymi są wystawa pokonkursowa i lista laureatów – od poziomu artystycznego ich prac. Elementem uspokajającym nas, organizatorów, jest pamięć wszystkich poprzednich edycji, z których każda spełniła oczekiwania nas wszystkich, ale emocje nie pozwalają nam zapomnieć, że wszystko się zużywa i traci na atrakcyjności, zwłaszcza we współczesnym świecie błyskawicznych zmian i kryzysu wielu wartości. Dlatego też bardzo staramy się my – organizatorzy, aby PRZEDWIOŚNIE, najważniejsza konfrontacja najnowszych (według regulaminu – maksymalnie dwuletnich) dokonań świętokrzyskich artystów, nie kostniała i ewoluowała wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Dlatego też w czasie tych czterdziestu kilku lat organizacji PRZEDWIOŚNIA regulamin konkursu już trzykrotnie był dostosowywany do kolejnych reform administracyjnych kraju, a siedem lat temu uwzględniliśmy w nim nowe zjawisko – migracji Polaków, w tym również świętokrzyskich artystów, oraz zasady i obszary działalności związków twórczych. Dzięki temu ci, których los czy życiowe decyzje wywiodły poza nasz region, mogą corocznie, wraz ze swoimi dziełami, powracać w rodzinne strony i konfrontować się tu, w macierzystym środowisku, z innymi twórcami.
PRZEDWIOŚNIE to także coroczny raport o kondycji świętokrzyskiego środowiska plastycznego. Miło jest nam, organizatorom, obserwować z roku na rok ewolucję twórczości dojrzałych artystów, konsekwentnie kroczących swoją własną twórczą ścieżką, zauważać młodych, którzy od PRZEDWIOŚNIA zaczynają zaznaczać kolejne punkty swojej artystycznej kariery, czy odnotowywać z podziwem obecność znakomitych dzieł nestorów. A potem odkładać na półkę następny, podsumowujący ich osiągnięcia z ostatniego roku dokument – katalog kolejnej edycji wystawy PRZEDWIOŚNIE… Jednak merytoryczną ocenę zgromadzonych na konkurs dzieł zawsze pozostawiamy niezależnemu jury – co roku w innym składzie – złożonemu z artystów, niekwestionowanych autorytetów w swojej dziedzinie, najczęściej profesorów wyższych uczelni plastycznych i, co najważniejsze, funkcjonujących poza naszym środowiskiem. Nie potrafilibyśmy, znając naszych artystów ( i mając sześciu z nich w zespole BWA…), przyjaźniąc się z wieloma z nich, śledząc ich twórczości na przestrzeni lat, być – w kontekście konkursu – obiektywni. Dlatego też z tym samym napięciem, co uczestnicy, oczekujemy na werdykt jurorów – i zawsze całkowicie go akceptujemy.
Dla nas, organizatorów, zakończenie obrad jury to czas wyciszenia emocji, zastąpienia niepokoju satysfakcją, ale i początek kolejnego, ważnego etapu wytężonej pracy: dokumentacji, opracowywania i druku katalogu, przygotowywania wystawy i uroczystości wręczenia laureatom nagród zdobytych w konkursie. Cieszymy się na ten ostatni moment tak samo jak artyści: to nasze wspólne święto – tym radośniejsze, że odbywające się w kontekście Święta Kielc – i nasz wspólny, kolejny sukces. Wartość PRZEDWIOŚNIA, jako elementu wspomagającego świętokrzyskie środowisko plastyczne, jest bowiem niewymierna, ale na pewno istotna i stymulująca. Jego systematyczna organizacja – już po raz czterdziesty drugi – i coroczne mobilizowanie artystów do wysiłku wyboru i dostarczenia do BWA najcenniejszych dzieł, emocje związane z werdyktem jurorów, satysfakcja tych, którzy zostali zakwalifikowani do wystawy i nagrodzeni – to wszystko przekłada się na zwiększoną aktywność twórczą; nie tylko w czasie trwania konkursu.
W tegorocznej edycji z 91 autorów biorących udział w konkursie PRZEDWIOŚNIE do wystawy zakwalifikowały się prace 62 z nich. Surowość jurorów, analogicznie jak w latach ubiegłych, była podyktowana ograniczonością przestrzeni galerii BWA, ale też i profesjonalną chęcią sformowania merytorycznie jak najlepszej prezentacji. W jej obszarze, co przekłada się także na strukturę listy prac nagrodzonych, dominuje malarstwo.
Prym wiodą perfekcyjne obrazy laureatki GRAND PRIX – Martyny Borowieckiej-Mikuszewskiej. Artystka z ogromną warsztatową biegłością balansuje w nich pomiędzy abstrakcją a naturalizmem, przedstawiając cykl trzech kompozycji, których tematem są zapakowane w czarną folię malarskie krosna. Z daleka emanujące szlachetnością proporcji, oszczędnością i monumentalnością czarno-jasnych kompozycji – z bliska zachwycają maestrią szczegółów materii pogniecionej folii; mimo wartości rozpoznawalnego konkretu, też przecież będących abstrakcyjnym układem linii, świateł i cieni. Realistycznym i perfekcyjnym sposobem malowania bliska jej jest kreacja tegorocznej debiutantki PRZEDWIOŚNIA Janiny Hernik, łączącej w swoich pięknych obrazach portrety ciemnoskórych kobiet i bogate martwe natury wypełnionych owocami i warzywami koszy, niesionych przez nie na głowach. Realizmem, choć w wersji syntetycznej i jednocześnie zaangażowanej emocjonalnie, wyróżniają się także dwa obrazy Magdaleny Leśniak, uhonorowane nagrodą Okręgu Kieleckiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Nieco podobne w konwencji: monochromatyczne, gładko malowane cienką, matową warstwą farby, choć mniej oczywiste i niejednoznaczne w treści, są prace Wiktora Jackowskiego, laureata Nagrody Domu Środowisk Twórczych. Konwencja realistyczna góruje również w rzeźbie: perfekcja warsztatu i mistrzostwo w opracowaniu rzeźbiarskich, kamiennych detali przyniosły nagrody: Targów Kielce Dawidowi Szlufikowi oraz Wojewody Świętokrzyskiego Waldemarowi Musikowi, za realizm w wersji bardziej syntetycznej i monumentalnej w charakterze. W kategorii rzeźby jednak najwyżej – drugą z kolei Nagrodą Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zostały nagrodzone wielkoformatowe, spawane z metalu, częściowo z użyciem konkretnych elementów ready-made, znakomite, budzące surrealistyczne skojarzenia rzeźby, których twórcą jest Zbigniew Miernik. Nieco przewrotnie jedyny nagrodzony (Nagroda TVP Kielce) zestaw fotografii – techniki z natury swojej dotykającej bezpośrednio rzeczywistości – autorstwa Ewy Gawlik został doceniony za wydobycie z rzeczywistej przestrzeni architektury abstrakcyjnych, harmonijnych kompozycji rytmów płaszczyzn i linii. Wysoko, trzecią w kolejności ( i wysokości…) Nagrodą Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach jury nagrodziło oryginalne, monochromatyczne gipsoryty Stanisława Świecy, zachwycające metaforycznymi skojarzeniami i precyzją ażurowej graficznej tkanki, stworzonej z cieniutkich, ostrych linii. Pozostałe nagrodzone obrazy dopełniają różnorodności malarskich kreacji. Joanna Biskup-Brykczyńska (Nagroda Galerii Echo) zaprezentowała wyciszone kolorystycznie, rozmalowane w skali subtelnych szarości dzieła w konwencji zbliżonej do malarstwa materii, wzbogaconego o elementy kolażu i wyrafinowanego, delikatnego rysunku. Plastyczną ciszą, sugestią naturalnej przestrzeni pod abstrakcyjnym rastrem jasnych, pulsujących optycznie kółek, bliskie jej są oszczędnie malowane dzieła Artura Bartkiewicza (Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój). Katrina Sadrak z malarskim temperamentem tworząca dynamiczne, abstrakcyjne, lecz budzące podświadome skojarzenia z organiczną, żywą materią kompozycje, wywalczyła Nagrodę Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Nagroda Hotelu Bristol Art & Medical SPA została natomiast przyznana fantastycznym w temacie – i ocenie Jury – obrazom Piotra Urbanka i jego rysunkowym, tekstowym kompozycjom. W gronie laureatów znalazła się także Monika Cybulska, która wygrała odrębny konkurs na plakat wystawy PRZEDWIOŚNIE 42.
My, organizatorzy, mieliśmy już swoją chwilę satysfakcji i dumy w chwili, gdy wprowadziliśmy jurorów tegorocznej edycji w przestrzeń galerii wypełnionej mnogością 265 prac zgłoszonych do konkursu: wszyscy byli zaskoczeni kreatywnością świętokrzyskiego środowiska, bogactwem jego różnorodności i wysokim poziomem artystycznym zgromadzonych prac. Stąd też – na życzenie jurorów – po raz pierwszy do protokołu obrad jury i katalogu wprowadzona została lista tzw. nominacji do nagród, zawierająca 21 nazwisk, która pozwala nam wyróżnić honorowo więcej osób.
Teraz oddajemy wystawę PRZEDWIOŚNIE 42 – złożoną ze 143 najwyżej ocenionych prac – pod osąd publiczności, przekonani, że odbiorcy sztuki naszych, świętokrzyskich artystów będą odczuwać tę samą dumę, podziw i estetyczną przyjemność, co my – organizatorzy – zespół pracowników BWA w Kielcach – pisze we wstępie do katalogu wystawy dyrektor BWA w Kielcach Stanisława Zacharko-Łagowska

Galeria

O Autorze

PRZEDWIOŚNIE 2019

Kornel Arciszewski /
Ewa Banaszczyk /
Janusz Baran /
Artur Bartkiewicz /
Małgorzata Bielecka /
Martyna Borowiecka-Mikuszewska /
Joanna Brykczyńska-Biskup /
Andrzej Brzegowy /
Beata Bugaj-Tomaszewska /
Agnieszka Czyż /
Karolina Falkiewicz /
Irena Gałuszka /
Ewa Gawlik /
Michał Gdak /
Lucyna Gozdek /
Janina Hernik /
Oliwia Hildebrandt /
Krzysztof Jackowski /
Wiktor Jackowski /
Krystyna Jatkiewicz /
Aleksandra Kaleta /
Anna Kaleta /
Piotr Kaleta /
Wojciech Karliński /
Joanna Korczyńska /
Agnieszka Kotarba /
Karolina Magdalena Kozieł /
Przemysław Kręt /
Henryk Królikowski /
Roksana Kularska-Król /
Magdalena Leśniak /
Ewa Łuczywo-Nowak /
Cezary Łutowicz /
Tamara Maj /
Marcin N. Michalski /
Józef Grzegorz Michałek /
Zbigniew Miernik /
Elżbieta Musiał /
Waldemar Musik /
Antoni Myśliwiec /
Marcin Pajda /
Witold Popielski /
Justyna Pośpiech /
Aleksandra Potocka-Kuc /
Artur Ptak /
Andrzej Rachoń /
Marek Stanisław Sabat /
Katrina Sadrak /
Małgorzata Sajkiewicz-Kręt /
Grzegorz Sideł /
Dariusz Słota /
Wacław Stawecki /
Dawid Szlufik /
Magda Szplit /
Stanisław Świeca /
Edward Tuz /
Piotr Urbanek /
Rafał Urbański /
Wojciech Walkiewicz /
Paweł Witkowski /
Krzysztof Zając /
Katarzyna Ziołowicz