Re-prezentacja

Doroczna wystawa Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików...

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 28 marca 2013, g.
Zakończenie: 20 kwietnia 2013

WERNISAŻ 4 KWIETNIA o godz. 18:00

wystawa towarzysząca

KAMIL KUBIK – Opuszczone w Kielcach

wykład

KONRAD POLLESCH – Guma chromianowa