Start / Wydarzenia / RePrezentacja 2011
Wystawa zbiorowa

RePrezentacja 2011

RePrezentacja 2011 - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
19 grudnia 2011 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
15 stycznia 2012 r.
godz. 
Lokalizacja:
Galeria Fotografii
ul. Planty 7, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Okręg Świętokrzyski ZPAF – liczący ponad 70 osób – jest drugim co do liczebności Okręgiem w kraju, a zarazem największym Stowarzyszeniem Twórczym w regionie świętokrzyskim. Doroczne przeglądy twórczości członków Okręgu prezentowane były od początku istnienia Okręgu, tj. od ponad 30 lat (z wyjątkiem stanu wojennego).

Po wielu latach, stosowane dotąd formy organizacji wystawy (konkursowa lub otwarta bez udziału Jury), stały się nie wystarczające, dlatego też należało dokonać modyfikacji jej założeń.
W obecnym, 2011 r. Zarząd Okręgu wspólnie z Radą Artystyczną Okręgu postanowił nadać nowy kształt Dorocznej Prezentacji OŚ ZPAF. Za cel postawiliśmy sobie zebranie najlepszych, zrealizowanych lub skończonych w ciągu obecnego 2011 roku, wypowiedzi twórczych naszych Koleżanek i Kolegów i pokazanie ich na wspólnej wystawie.

Spośród zaproponowanych wypowiedzi wyłoniona została część wystawy. Ponadto skierowaliśmy imienne zaproszenia udziału w wystawie do Koleżanek i Kolegów, którzy uczestniczyli w prestiżowych wystawach w naszym kraju, otrzymali na nich znaczące nagrody i wyróżnienia.

W gronie laureatów międzynarodowych i krajowych wystaw znaleźli się w tym roku:
– Irena Gałuszka – Międzynarodowe Biennale „Martwa Natura w Fotografii”
– II nagroda i srebrny medal FIAP,
– Małgorzata Kozakowska – Międzynarodowe Biennale „Martwa natura w Fotografii” – srebrny medal Foto Klubu RP,
– Jakub Ochnio – VII Ogólnopolskie Biennale „Kochać Człowieka” – Grand Prix /Jakub był w tym czasie najmłodszy uczestnikiem konkursu/,
– Paweł Opaliński – XXXI Międzynarodowy Konkurs Fotografii im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski” – Grand
Prix oraz Złoty Medal FIAP,
– Stanisława Zacharko – „Przedwiośnie”– Nagroda,
– Rafał Biernicki – Prezentacja autorska na Międzynarodowym FotoFestiwalu w Łodzi,
– Cezary Łutowicz – Wystawa Indywidualna w Domu Krytyków Sztuki w Warszawie,
– Brunon Szczapiński – Uczestnik skandalizującej wystawy „Fotoerotikon” w Muzeum Erotyki w Warszawie.

Odpowiedzialność za wyłonienie tegorocznej RePrezentacji i ostateczny kształt wystawy wzięła na siebie Rada Artystyczna Okręgu oraz Zarząd. Za najciekawszą wypowiedź autorską prezentowaną na wystawie, Rada przyznała Nagrodę Honorową – Medal Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF – Kol. Mieczysławowi Wrońskiemu.
Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej ważnej okręgowej prezentacji postaw twórczych. Pragnę też podkreślić, że prezentowani na wystawie dorocznej autorzy to tylko część naszych „aktywistów”. Obecność twórczą na salonach wystawowych kraju, prelekcjach, pokazach i zasiadając w jury znaczących konkursów fotograficznych wyraźnie w tym roku zaznaczyli: Justyna Łada, Paweł Pierściński, Wiesław Turno i Jerzy Piątek. Wymienieni, z różnych przyczyn, często techniczno–logistycznych, nie mogli zaprezentować swoich prac w zestawie RePrezentacji.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom aktywnym twórczo bardzo dziękuję. W imieniu Zarządu Prezes OŚ ZPAF
Andrzej Borys

Katalog wystawy

[pdf issuu_pdf_id=”120218115656-ea41b3855f254f0fb0c1542031fab40f” layout=”2″ width=”600″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ]

Galeria