Start / Wydarzenia / ART – CONSIDERATIONS rzeźba – malarstwo – aranżacje przestrzenne
Rafał Boettner-Łubowski

ART – CONSIDERATIONS rzeźba – malarstwo – aranżacje przestrzenne

ART – CONSIDERATIONS rzeźba – malarstwo – aranżacje przestrzenne - 1
Autor
Rafał Boettner-Łubowski
Rozpoczęcie:
12 lutego 2012 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
4 marca 2016 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy: pt. ART-CONSIDERATIONS rzeźba malarstwo i aranżacje przestrzenne profesora Rafała Boettnera-Łubowskiego. Dnia 12 lutego 2016 r. o godz. 18:00 do Galerii Dolnej BWA w Kielcach.

„Integralną częścią każdej rzeźby są przestrzenie, w których ona funkcjonuje, zarówno jako przedmiot, jak i dzieło sztuki. Ta pierwsza to fizyczna, którą określa sposób w jaki wchodzi ona w relacje z innymi elementami jej otoczenia. Jak „ukierunkowuje” przepływ powietrza, które ślizga się po jej gładkich powierzchniach i wsiąka w chropawe, jak przechodzi przez jej ażury lub opływa zwartą bryłę, jak – ostro lub miękko – kształtuje się na jej powierzchni gra światła i cienia, jak, w zależności od punktów patrzenia na nią, zmienia się układ tworzących ją form. Druga – to przestrzeń sensów, znaczeń i odniesień, kreująca, jak w każdym dziele sztuki, jej intelektualny przekaz i emocjonalną treść. Znakomity poznański artysta Rafał Boettner-Łubowski osadza swoje rzeźbiarskie kompozycje w jeszcze jednej przestrzeni: historycznej głębi dziejów europejskiej kultury i sztuki.

Istotną częścią jego rzeźbiarskich obiektów i instalacji są odtworzone elementy fragmentów antycznych rzeźb i obrazów z innych epok. Szczególnie często artysta używa klasycznie pięknych głów starogreckich posągów, umieszczając je w różnych konfiguracjach, hybrydowych łączeniach z innymi przedmiotami i własnych, autorskich kontekstach. Emanują czystością bieli kamienia i idealnych proporcji, oraz wartością cytatu z innej, odległej epoki. Budzą też refleksje innego rodzaju: bo mimo, iż powstały w zamierzchłych czasach, że zrodziły je dawne idee a stworzyli ludzie, których ciała już dawno obróciły się w proch – one ciągle istnieją. Nie tylko powielane, kopiowane – także w formie oryginalnych artefaktów. Trwają, w swoim fizycznym i znaczeniowym wymiarze – i niezaprzeczalnie są istotną częścią naszej teraźniejszości. Uświadamiają, że cywilizacja i kultura starożytnego świata, zwłaszcza obszarów nam najbliższych: Grecji i Rzymu, nie tylko zapoczątkowała rozwój naszej cywilizacji, ale że również cały czas kształtuje rzeczywistość kolejnych ludzkich pokoleń. Monumentalne relikty antycznej architektury współtworzą współczesną panoramę wielu europejskich miast, w muzeach eksponowane są dzieła sztuki i zabytki kultury materialnej, nauka, biblioteki i szkolnictwo – odkrywają, przechowują i upowszechniają wiedzę o nich. Wystarczy wspomnieć kolejne wielkie powroty do idei i estetyki antyku: romanizm, renesans, klasycyzm, czy, z tych ostatnio zaistniałych: sztukę narodowego socjalizmu w hitlerowskich Niemczech i socrealizmu w Związku Radzieckim. Są integralną częścią naszej kulturowej tożsamości nie tylko w jej historycznym, ale i współczesnym wymiarze, a ich fizyczna obecność jest integralną częścią materii naszej codzienności. Nadal kształtują nasze poczucie estetyki i wyczucie proporcji, ciągle oparte o harmonię „złotego podziału” – zapewne dlatego i dla współczesnego człowieka ich piękno jest idealne – i ponadczasowe.

Może też i dlatego, w twórczości nowoczesnego artysty, formy dawnej sztuki tak spójnie łączą się z minimalistycznymi bryłami postumentów, o starannie dobranych pod względem proporcji rozmiarach? I tak organicznie wrastają w rozległą pustkę zimnych galeryjnych przestrzeni, spuentowanych umieszczonymi w tle pojedynczymi obrazami czy fotografią? I bez estetycznych zgrzytów korespondują z kiczowatą figurą siedzącego czarnego psa, łączą się w zaskakujące całości z przedmiotami codziennego użytku – jak chociażby singerowska maszyna do szycia i zakrętki do słoików – czy emanują swoim klasycznym spokojem z ekranu monitora?

Zapewne dlatego też nie rozszczepiają przekazu sztuki Rafała Boettnera-Łubowskiego na „stare” i „nowe”, lecz dopełniają go, w jego formalnie współczesnej i do współczesnego świata się odnoszącej wymowie, swoją uniwersalną formą, wielowarstwową symboliczną treścią i estetyczną doskonałością. I, przede wszystkim, swoją rolą stabilnie trwałego – materialnie i ideowo – towarzysza, i zarazem integralnego składnika naszej złożonej, palimpsestowej, XXI-wiecznej teraźniejszości”.
Stanisława Zacharko-Łagowska

„Sztuka może w pewnych przypadkach kreować refleksje o swoich własnych problemach, a więc o rozmaitych istniejących w jej kręgu dziełach, ich konwencjach, zawartych w nich motywach, sposobach ich stylistycznych artykulacji, czy potencjalnych formach ich kulturowych zakresów oddziaływania. Może tym samym obalać pewne stereotypy i mity narosłe wokół wspomnianych zagadnień, lecz równie dobrze może także służyć wzmacnianiu poczucia naszej tożsamości kulturowej i związków z artystycznym dziedzictwem przeszłości. Dowodzą tego sugestywnie zarówno wybrane dzieła sztuki dawnej, jak i tej jak najbardziej nam współczesnej. Niewątpliwie jest to fascynujący obszar twórczych doświadczeń, umożliwiający formułowanie niezwykle ciekawych autorskich przekazów, sugestii i spostrzeżeń, wykraczających zdecydowanie poza tylko i wyłącznie subiektywne wizje i preferencje twórcze

Między innymi wokół takich właśnie problemów skoncentrowana została moja wystawa pod tytułem: „Rafał Boettner-Łubowski. ART-CONSIDERATIONS. Rzeźba, malarstwo, aranżacje przestrzenne”, zorganizowana w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Zgromadzone na niej prace posiadają neo-tradycjonalistyczny charakter, są refleksyjne w odbiorze oraz wykorzystują szeroko pojmowane strategie wizualnych przytoczeń w celu sugerowania odbiorcom rozmaitych przemyśleń i rozważań na temat sztuki i jej zagadnień, choć, co oczywiste, mam przynajmniej taką nadzieję, ich potencjalna wymowa nie ogranicza się tylko do wspomnianej powyżej tematyki. Jako artysta i człowiek nie zamierzam wynosić na piedestał jakichkolwiek ideologii, zarówno tych skrajnie liberalnych, jak i tych ewidentnie konserwatywnych, wręcz przeciwnie, staram się tworzyć artefakty przepojone interpretacyjną otwartością oraz tolerancją na rozmaite sposoby odczuwania i pojmowania zagadnień sztuki. Z drugiej jednak strony, jestem zagorzałym przeciwnikiem cynicznych
i negacyjnych jednocześnie barbarzyńskich aktów deprecjonowania dziedzictwa dawnych tradycji artystycznych – aktów, które ciągle jeszcze dają o sobie silnie znać, zarówno pod sztandarem niedojrzale pojmowanych neo-nowoczesnych, jak i ponowoczesnych ideologii.

Osobiście jestem głęboko przekonany o tym, że są to bezdroża świata najnowszej sztuki i skłaniam się ku przekonaniu, że tylko mądre, refleksyjne powroty do tradycji, czynione jednak poprzez pryzmat współczesnych doświadczeń twórczych, zapewnić mogą konstruktywne pokonanie swoistego kryzysu, w który wiele przyczółków dzisiejszego art-worldu zdaje się być, niestety, zauważalnie pogrążonych.

Jako profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz pomysłodawca i animator Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki wspomnianej uczelni, od kilku lat staram się również zachęcać moich studentów do prób refleksyjnego reinterpretowania zagadnień sztuki i wyrażania ich w wypowiedziach z dziedziny współczesnych poetyk wizualnych. Przynosi to często bardzo ciekawe i intrygujące zarazem efekty, dowodząc tym samym, że wspomniany obszar może stawać się fascynujący także dla najmłodszego pokolenia twórców.
Rafał Boettner-Łubowski

Galeria

O Autorze

Rafał Boettner-Łubowski

JpegRzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny krytyki i promocji sztuki. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby w Pracowni Rzeźby prof. Józefa Petruka. Doktorat na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 roku. Habilitacja na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku w 2014 roku.

Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie, podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Jest również autorem prac z dziedziny grafiki, rysunku i malarstwa. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna, z którą Rafał Boettner-Łubowski koresponduje, ale i w rozmaity sposób polemizuje.

Autor ponad stu tekstów z dziedziny krytyki i promocji sztuki. Jako teoretyk sztuki, Rafał Boettner-Łubowski przede wszystkim poświęca się refleksji na temat estetyki i historii rzeźby. Swoje rozważania od 2002 roku publikował na łamach „Kwartalnika Rzeźby. Orońsko”. Poza tym bardzo ważnym tematem jego teoretycznych rozważań jest problematyka cytatu i praktyk twórczego artystycznego naśladownictwa w sztuce.

Laureat kilku stypendiów artystycznych, między innymi Stypendium dla Młodych Twórców Kapituły Miasta Poznania (1999) i Stypendium Ministra Kultury z Funduszu Promocji Twórczości (2005). Swoje prace prezentował na ponad 25. wystawach indywidualnych i ponad 50. wystawach zbiorowych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Poznańskiego. Stopnie naukowe i działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem Rafał Boettner-Łubowski.

www.boettner-lubowski.pl


 

WYSTAWY INDYWIDUALNE
1999 – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu
2000 – pokaz 10 prac rzeźbiarskich w Salonie Renaulta Poznaniu
2001 – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu
2002 – Galeria M BWA w Lesznie
2002 – Galeria Sztuki Współczesnej „Wieża Ciśnień” w Koninie
2002 – Galeria Bałucka w Łodzi
2002 – Galeria BWA w Pile
2002 – Galeria „Radwan” w Poznaniu
2003 – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, „Galeria Oranżeria”
2004 – Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu  – wystawa pt. „Nie tylko w bieli i w błękicie”
2005 – Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu:  „Projekt Wozownia – Laboratorium Sztuki”.
2007 – „Anámnēsis?”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Poznań
2008 – „Cytacje. Rzeźba, rysunek, grafika”, BWA i UP w Pile, Mała Galeria przy ul. Bohaterów Stalingradu 7
2008 – „Rekompozycje”, Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu
2009 – „Aranżacje i obiekty rzeźbiarskie”, Galeria Sztuki Współczesnej Regionalnego Centrum Kultury, w Kołobrzegu
2010 – „Poszukiwania własne”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie (z Romanem Kosmalą)
2010 – „Cytacje II/2009: Alegoria Awangardy (?)”, Galeria Sztuki  „Wozownia” w Toruniu
2010 – „Granice Rzeźby”, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi  (Galeria Bałucka)
2010 – „Kompozycje przestrzenne”, BWA i UP w Pile
2011 – „Artykulacje quasi-klasyczne”, Galeria Muzeum Stanisława Staszica w Pile
2012 – „Inwersje quasi-muzealne: Alegoria Różnicy?”, Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu
2013 – „Pytania bez Odpowiedzi”, Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu.
2014 – „Rzeźba i aranżacje przestrzenne”, Galeria Karkonoska: BWA w Jeleniej Górze – czerwiec/lipiec 2014 – (finisaż wraz z autorskim omówieniem wybranych prac zaprezentowanych na wystawie – 18.07. 2014)
2014 – „Rafał Boettner-Łubowski. Malarstwo i rzeźba”, III Festival dell’ Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Wojanów 2014,  dyrektor art.: Michael Maciaszczyk (pokazy prac: pałace w Wojanowie i Pakoszowie).

WYSTAWY ZBIOROWE:

1997 – I Festiwal ASP w Poznaniu. 1998 – II Festiwal ASP w Poznaniu. 1999 – „Impulsy”, Instytut Fizyki na Morasku w Poznaniu. 2002 – „Paleta Erosa”, Teatr Polski w Poznaniu, kurator: Grażyna Banaszkiewicz 2002 – XIII Międzynarodowe Biennale Rzeźby, Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu. 2003 – „Interdyscyplinarne Spotkania Twórców”, Galeria BWA w Pile. 2003 – „Paleta Erosa”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, kurator: Grażyna Banaszkiewicz. 2003 – „Akcent Pedagogów”, wystawa pedagogów Wydziału Rzeźby Poznańskiej ASP, Palmiarnia w Poznaniu. 2003 – „Kolekcja I”, wystawa pedagogów poznańskiej ASP. 2003 – „Oblicza Współczesnego Tradycjonalizmu I”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu. 2003 – „Oblicza Współczesnego Tradycjonalizmu – edycja II”, Galeria BWA, Piła. 2003 – Salon Rzeźby, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie. 2004 – Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum”, BWA, Gorzów Wielkopolski. 2004 – „Paleta Erosa”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu, kurator: Grażyna Banaszkiewicz. 2004 – „Sztuka Europejska”, BWA w Pile. 2004 – „Interdyscyplinarne Spotkania Twórców”, Galeria BWA w Pile. 2004 – „XIV Międzynarodowe Biennale Rzeźby, Przestrzeń Intuicji”, CK Zamek w Poznaniu. 2005 –„Interdyscyplinarne Spotkania Twórców”, Galeria BWA w Pile. 2005 – „Paleta Erosa”, Stary Browar w Poznaniu, kurator: Grażyna Banaszkiewicz. 2005 – Biennale „Środowisko Sztuki” Poznań. 2005 „Re-Prezentacje”, pod patronatem ZPAP oddziału poznańskiego, kurator: Katarzyna Przewoźna, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 2005 – Wystawa Rzeźby „Między wyborami...”, Galeria Hansgrohe-Aquademia w Tarnowie Podgórnym. 2005 – „Wielkopolska w Europie. Wystawa Medali, Plakiet, Małych Form Rzeźbiarskich Artystów Środowiska Wielkopolskiego”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu. 2006 – „Dźwięk i Rytm. Inspiracje”, wystawa rzeźby artystów środowiska poznańskiego”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu, kurator: Waldemar Idzikowski. 2006 – Wystawa Jubileuszowa, Galeria Hansgrohe-Aquademia w Tarnowie Podgórnym.

2007 – XXX Interdyscyplinarne Spotkania Twórców pt. „Zapis przestrzeni”, BWA i UP w Pile .2007 – „Metamorfozy człowieka”, BWA i UP w Pile. 2007 – „Zapis przestrzeni”, wystawa rzeźby artystów Związku Artystów Rzeźbiarzy – Okręgu Wielkopolskiego, kurator: Waldemar Idzikowski, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu. 2007 – „Polskie Spotkania”, wystawa wybranych artystów ZPAP – Okręgu Poznańskiego w Galerii Związku Artystów Białoruskich w Brześciu. 2007 – „Obraz Środowiska. III Biennale Sztuki, Poznań 2007”, wystawa artystów zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków (Okręg Poznański), Centrum Kultury „Zamek”, kurator: Waldemar Idzikowski. 2008 – XXXI Interdyscyplinarne Spotkania Twórców pt. „Zapis przestrzeni”, BWA i UP w Pile. 2009 – XXXII Interdyscyplinarne Spotkania Twórców, BWA i UP w Pile. 2009 – „Wielkopolscy Rzeźbiarze. Projekty rzeźb dla Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski”, Galeria Rzeźby Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa przy ulicy Grobla 15 w Poznaniu, wystawa pod patronatem Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, kurator: Anna Słonka-Moskwa. 2009 – „Kolekcja Pilska” – wystawa inaugurująca otwarcie nowej siedziby BWA i UP w Pile. 2010 – IV Biennale Sztuki ZPAP w Poznaniu pt. „Tożsamość”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu, Galeria „U Jezuitów”, Galeria „Szyperska”, kurator: Waldemar Idzikowski. 2010 – „Kolekcja ASP”, Galeria Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przy ulicy Szamarzewskiego 89 c), kurator: Rafał Górczyński (wystawa zorganizowana z inicjatywy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu). 2010 – „Z Kolekcji Pilskiej. Malarstwo, grafika, rysunek”, wystawa towarzysząca ekspozycji Anny Kabacińskiej-Banaszkiewicz pt. „Malarstwo i tkanina”, BWA i UP w Pile (lipiec 2010). 2010 – „Klimaty II”, wystawa poplenerowa pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddziału Poznańskiego, Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie (kurator wystawy i pleneru: Waldemar Idzikowski). 2010 – „Klimaty II”, druga edycja poplenerowej wystawy (Żerków 2010) pod patronatem ZPAP, Oddziału Poznańskiego - Salon Meblowy KLOSE w Poznaniu (organizatorzy: Waldemar Idzikowski i Barbara Gieburowska-Kamyszek). 2010 – „Wielkopolscy Rzeźbiarze. Projekty rzeźb dla miasta Poznania i regionu Wielkopolski (edycja druga)”, Galeria Nowa MDK w Kole, wystawa pod patronatem Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy w Poznaniu. 2010 – Wystawa pokonkursowa „II Międzynarodowego Konkursu Malarskiego: Przestrzeń publiczna – Konteksty”, Galeria „Profil” CK Zamek w Poznaniu, kurator: Waldemar Idzikowski, (wystawa i konkurs pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddziału w Poznaniu). 2011 – „Razem-Osobno”, XXXIV Interdyscyplinarne Spotkania Twórców, BWA i UP w Pile.

2011 – „Barwy Ochronne”, wystawa pedagogów Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Galeria im. Katarzyny Kobro ASP w Łodzi, kuratorzy: A. Tyczyńska i D. Radziszewski. 2011 – „III Edycja Kolekcji UAP”, Galeria Akademicka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Szamarzewskiego 89, kurator: dr Rafał Górczyński, wystawa czynna od 10.VI.2011 – 29.II.2012. 2011 – „Galeria Profil – 20 lat. Malarstwo-Grafika-Rzeźba”, wystawa jubileuszowa z okazji 20 lat działalności Galerii Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu, Galeria „Profil” w Poznaniu, kurator: Waldemar Idzikowski (zaproszeni artyści: Piotr C. Kowalski, Sylwester Łachacz, Rafał Boettner-Łubowski, Andrzej Maciej Łubowski, Wojciech Müller, Józef Petruk, Grzegorz Ratajczyk, Bogdan Wojtasiak, Andrzej Załecki; gospodarze: Wanda Gostyńska, Waldemar Idzikowski). 2011 – „Zusammen-Getrennt”, Kunsthalle, Willinghausen, Niemcy (wystawa poplenerowa). 2011 – „100 lat ZPAP” – wystawa jubileuszowa eksponująca prace reprezentantów rodzimego, poznańskiego środowiska artystycznego, Galeria Sztuki Współczesnej “Profil” w Poznaniu, kurator: Waldemar Idzikowski. 2012 – „Odcienie przestrzeni” (wystawa 7. Pracowni Rzeźby Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – zaproszenie kuratorów wystawy), Galeria Działań w Warszawie, kuratorzy wystawy: prof. Jacek Jagielski i mgr Dawid Szafrański. 2012 – „V Biennale Sztuki – Ślad Istnienia – Poznań 2012”, Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” w Poznaniu, wystawa pod patronatem ZPAP – Oddziału Poznańskiego, kurator: Waldemar Idzikowski. 2012 – „x 22” – wystawa prac artystów, uczestniczących w Ogólnopolskich Sympozjach Sztuk Wizualnych w Skokach (organizowanych od 1991 roku, pod patronatem Poznańskiego Okręgu ZPAP), Galeria U Jezuitów w Poznaniu (w wystawie brali między innymi udział: Jan Dobkowski, Grzegorz Sztabiński, Jan Stanisław Wojciechowski, Jan Rylke, Piotr C. Kowalski). 2013 – „Oblicza przestrzeni”, (wystawa 7. Pracowni Rzeźby Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – zaproszenie kuratorów wystawy), Galeria XS Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kuratorzy wystawy: prof. Jacek Jagielski i mgr Dawid Szafrański. 2014 – „VI Biennale Sztuki • Zobaczyć • Poznań 2014”, wystawa zbiorowa reprezentantów poznańskiego środowiska artystycznego pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddziału Poznańskiego. 2015 – „38. Interdyscyplinarne Spotkania Twórców. Realne – Nadrealne”, wystawa zbiorowa, Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. 2015 – „DIVERSI MA VICINI/RÓŻNI, ALE BLISCY”, zagraniczna wystawa zbiorowa przedstawicieli poznańskiego środowiska artystycznego, Galeria ALPHACENTAURI w Parmie – (dyrektor artystyczny: Marina Burani). 2015 – „KSZTAŁTY PRZESTRZENI”, Galeria Wydziału
Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Umultowskiej 85 (Kampus Morasko), kurator wystawy: Rafał Górczyński. 2015 – „Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki” , Galeria Sztuki Współczesnej „Wozownia” w Toruniu. 2015 – „Reconstruction Aid Exhibition”, Kit House
Gallery, Osaka, Japonia, wystawa członków Grupy A-21 oraz artystów polskich, kurator/Polska: Katarzyna Kujawska-Murphy. 2015 – „25 /25”, wystawa prac 25 artystów środowiska poznańskiego z okazji 25-lecia Galerii „Profil”. Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” CK „Zamek” w Poznaniu.