Krzysztof Zając

ŚWIĘTOKRZYŚKIE

Świętorzkyskie krajobrazy...

Galeria Fotografii

Rozpoczęcie: 4 listopada 2012, g. 15:00
Zakończenie: 30 listopada 2012

Wystawa fotografii, której tematem są Świętokrzyskie krajobrazy.