Aleksandra Potocka-Kuc

Synteza pejzażu świętokrzyskiego / Monotypia

Synteza pejzażu świętokrzyskiego / Monotypia - 1
Autor
Aleksandra Potocka-Kuc
Rozpoczęcie:
14 maja 2015 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
6 czerwca 2015 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Zielona
al. Mickiewicza 7, Busko-Zdrój

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy Aleksandry Potockiej-Kuc „Synteza pejzażu świętokrzyskiego – monotypia”.
Dnia 14 maja 2015 do Galerii Sztuki Zielona w Busku-Zdroju.
Wystawę można oglądać do 6 czerwca 2015 r.

Galeria

O Autorze

Aleksandra Potocka-Kuc

Aleksandra Potocka-Kuc urodziła się 27 czerwca 1969 w Kielcach. W 1984 roku rozpoczęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, które ukończyła w 1989 roku jako najlepsza absolwentka szkoły. Otrzymała tytuł technika prac plastycznych w zakresie specjalności wykonawstwa wyrobów artystycznych ze specjalizacją formy użytkowe – techniki rzeźbiarskie. Wykonała najlepszą pracę dyplomową z rzeźby. Zajęła I miejsce w konkursie „Sport w życiu człowieka” – Częstochowa 1987 oraz III miejsce w konkursie sztuki nieprofesjonalnej – Kielce 1988. Do jej wczesnego dorobku należy także indywidualna wystawa prac w klubie „Sabat” a także udział w plenerach malarskich w Pradze i Budapeszcie. W 1989 uczyła się nowoczesnych technik graficznych w atelier bułgarskiej artystki Marii Dundakowej w Szwajcarii.
W 1991 rozpoczęła studia artystyczne na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Riepina w Sankt-Petersburgu. Wydział ten obejmował naukę grafiki artystycznej, książkowej, użytkowej, poznanie wszystkich technik graficznych takich jak drzeworyt, linoryt, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, litografia. Aleksandra Potocka uczyła się w pracowni prof. Wietragońskiego, studiowała malarstwo pod kierunkiem prof. Łamakina, linoryt prof. Baszkircewa. W 1997 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę dyplomową w technice linorytu na temat „Seria ilustracji do wierszy Bolesława Leśmiana”. W roku 1994 w Generalnym Konsulacie RP w Sankt-Petersburgu odbyła się indywidualna wystawa prac artystki. W roku 1997 uczestniczyła w zbiorowej wystawie prac dyplomowych w muzeum ASP w Sankt-Petersburgu.

Od 2008 roku Aleksandra Potocka-Kuc pracuje w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na stanowisku nauczyciela konsultanta przedmiotów: Plastyka, Wiedza o kulturze. Praca pedagogiczna Aleksandry Potockiej-Kuc nie koliduje z jej działalnością artystyczną. Uczestniczy w artystycznych konkursach organizowanych przez BWA w Kielcach – Przedwiośnie 2001, 2002, 2013, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim – IV, V Jesienny Salon Plastyki 1999, 2000.

Jury IV-go Jesiennego Salonu Plastyki Ostrowiec Świętokrzyski w 1999 nominowało artystkę do nagrody „Homo Quadratus Ostroviensis”. W roku 2014 brała udział w II Międzynarodowym Konkursie Artystycznym – Pejzaż współczesny – Częstochowa

Od roku 2004 Aleksandra Potocka-Kuc prowadzi własną galerię prac artystycznych w miejscowości Wola Kopcowa a od roku 2012 w Masłowie. Organizowane są tam cykliczne spotkania i warsztaty plastyczne. Galeria ma charakter ciągle zmieniającej się wystawy prac plastycznych artystki i cieszy się dużym zainteresowaniem.

WYSTAWY INDYWIDUALNE:

2000 – Sissach( Szwajcaria) – Muzeum Historyczne Miasta Sissach oraz Galeria „Rossli”
2003 – Ried (Austria) – Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Galerie
2005 – Chicago ( USA) – Muzeum Polskie i Biblioteka Polska w Ameryce
2013 – BWA w Kielcach
2013 – Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2013 – Aurolzmunster (Austria) – Ratusz Miasta Aurolzmunster
2013 – Muzeum Diecezjalne w Kielcach
2014 – Galeria Belvedere, Panchia – Włochy
2014 – Wieża Sztuki – Kielce
2014/2015 – Muzeum Diecezjalne w Kielcach
2015 – Galeria Innowacji, Uniwersytet Bydgoszcz
2015 – Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych

e-mail: aleksandra.kuc@scdn.pl
http://kuc.kielce.com.pl