Szabina Góré

Szabina Góré / Góré Szabina

W ramach DNI PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ A MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG NAPJÁNAK keretében BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH a KIELCEI KORTÁRS MŰVÉSZETI GALÉRIA és a i...

Galeria Mała, BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 22 marca 2019, g. 19:00
Zakończenie: 14 kwietnia 2019

W ramach DNI PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
A MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG NAPJÁNAK keretében
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
a KIELCEI KORTÁRS MŰVÉSZETI GALÉRIA és a
i
MUZEUM im. OTTÓ HERMANA – GALERIA MISZKOLC
HERMAN OTTÓ MÚZEUM – MISKOLCI GALÉRIA
uprzejmie zapraszają / tisztelettel meghívja Önt
na wernisaż wystawy malarstwa
SZABINY GÓRÉ
GÓRÉ SZABINA
Proszę wejść! / Gyere be!
című kiállításának a megnyitójára.
22 marca (piątek) 2019 roku o godz. 19.00
2019 március 22-én (pénteken) 19:00 órakor
w Galerii Małej BWA
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
helyszín: Galeria Mała BWA
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

Szabina Góré „Credo artystyczne”:
„Podział świata doświadczanego w różnych wymiarach jest nie tylko podstawowym zagadnieniem nauk przyrodniczych, ale także sztuki. Rozszerzeniem wymiarów przestrzennych jest czas, którego przyjęcie, jako czwartego wymiaru, prowadzi do powstania szczególnych relacji. Świat w swoim codziennym znaczeniu może być trójwymiarowy albo czterowymiarowy, w zależności od tego, czy bierzemy pod uwagę czas, ponieważ jego upływ nie jest pojęciem przestrzennym. Poszukiwanie rzeczywistości przeistacza się w aspekt metafizyczny, w którym rola twórcy również może być zmienna. Dzieła dwuwymiarowe, de facto, jedynie na płaszczyźnie pojęciowej są w stanie uchwycić inne wymiary w sposób abstrakcyjny. Wspólną cechą moich interpretacji jest obecność fikcyjnych modyfikatorów, powstających w różnych wymiarach, które wywierają wpływ na stosunek tego, co jest obecne, do tego, co nieobecne; tego, co jest sztuczne, do tego, co naturalne. U źródeł mojej obecnej twórczości można znaleźć takie pojęcia jak anihilacja, zniszczenie, przemienienie, przeistoczenie się i modyfikacja.
W pracach, które określam jako wnętrza, podjęłam próbę wielowarstwowej konserwacji zjawiskowych postaci, które są umieszczone w „przestrzeni transcendentalnej „. Użycie słowa „konserwacja” obejmuje w tym przypadku, oparte jednocześnie na funkcji i na estetyce, wykorzystanie archaicznego malowania woskiem (enkaustyka). Rozważając fenomen portretów fajumskich, możemy także dzisiaj mówić o wspólnych problemach, takich jak: ponadczasowość, zachowanie/konserwacja, ratowanie, wyrwanie się z czasu, zatrzymanie chwili, które jest paradoksalne, biorąc pod uwagę możliwość ponownego przetopienia wosku i kształtowania go.
Manipulacje przestrzenne we wnętrzach pokoi sprawiają, że przedstawienia mają charakter snu, jakby były wzięte z zaświatów. W tych obrazach używam przypadkowych wzorów o charakterze geometrycznym jako faktury celem wypełnienia powierzchni, a w tym samym czasie jej inne segmenty pokrywam motywami autentycznej ornamentyki, noszącymi konkretne znaczenie. Wyizolowane, wyobcowane z życia postacie pojawiające się na obrazach często nie mają ani twarzy, ani tożsamości, aczkolwiek wydają się znane. Czy nasza tożsamość pochodzi z wewnątrz, czy jest określana przez aspekty zewnętrzne? A może kształtuje się przez oba powyższe czynniki równolegle?
Niepewność ich identyfikacji jest akcentowana poprzez zniekształcenia przestrzenne, a nie za pomocą realistycznej perspektywy. Struktury geometryczne oraz warstwy i wymiary oparte na zostawieniu śladów mają charakter „horror vacui” , a na nich, jako „materiał organiczny”, są nanoszone figury malowane woskiem. Dzięki temu na płaskich formach i kształtach odkłada się, lekko uwypuklająca się ku trzeciemu wymiarowi (dzięki grubości wosku), nowa przestrzeń i jej organiczni bohaterowie. W ten sposób staram się zakwestionować rzeczywistość, budzić niepewność wobec rzeczy, które uważane są za pewne; zapoczątkować opowieść, którą – choć na pierwszy rzut oka wydaje się odosobniona – można jednak rozszerzyć i interpretować wielorako”.