Gila Abutalebi

Transparent Lyrics – Monsieur K and Lady M

Transparent Lyrics – Monsieur K and Lady M - 1
Autor
Gila Abutalebi
Rozpoczęcie:
28 lipca 2017 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
18 sierpnia 2017 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy Instalacji
niemiecko-perskiej artystki Gili Abutalebi
pt. Transparent Lyrics – Monsieur K and Lady M
Kurator wystawy: Karin Weber

Dnia 28 lipca 2017 | Godz. 18.00
Galeria Dolna BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2


„Gila Abutalebi swoją sztuką łączy koncepcje, by niczym językoznawca lub
psychoanalityk skierować uwagę na najdrobniejsze elementy i subtelne
niuanse naszego doświadczenia życiowego i zyskać tym samym wgląd we
wszystkie leżące u jego podstaw struktury i zależności. Sztuka Gili Abutalebi
jest nie tylko ucztą dla oczu i zmysłów, stanowi bowiem również niesamowity
bodziec do rozważań i właśnie to świadczy o jej wyjątkowości i określa jej
wysokie wymagania”.

Kölner Stadt Anzeiger / Jürgen Kisters / 2015
„Zdecydowanie trudniej jest stwierdzić, czym są dzieła Abutalebi niż jednoznacznie
określić czym nie są. Nie są tekstem, choć składają się właśnie
z liter. Nie są również całkiem abstrakcyjne, chociaż przypominają abstrakcyjne
struktury. Nie są ani namalowane ani napisane, ponieważ i jedno i drugie
rozmywa się, umyka, co może świadczyć o ich wątpliwym charakterze. Są one
nie do rozszyfrowania, mimo że odnoszą się przecież do znanych elementów
językowych jak i popularnych form. Zdają się odbiegać zarówno od kultury
zachodniej słowa pisanego jak i kaligrafii kultury orientalnej, można natomiast
odnieść wrażenie że przynależą do jakiegoś lirycznego wymiaru, który jednoczy
wszystkie języki i systemy zmysłów świata w jednakowym stopniu i w jakiś
tajemniczy sposób je stabilizuje”.

 

Galeria

O Autorze

Gila Abutalebi

Pressefoto Gila Abutalebi TL1971 urodzona w Ried i. I., Austria
1989-1999 studia językowe, ekonomiczne i aktorskie
w Niemczech, USA & Hiszpanii
1999-2014 niezależna prezenterka, aktorka, lektorka i tłumaczka od 2009 tworzy jako niezależna artystka w Kolonii

Gila Abutalebi stworzyła i rozwinęła swój własny wizualny język składający się z liter, słów i napisanych przez nią samą wierszy oraz tekstów.
Czerpiąc inspirację ze wszystkich wykonywanych przez siebie zawodów
związanych z komunikacją tworzy odręcznie napisane dzieła.
Zaczęła jako artystka akcji i performance’u z transparentami składającymi się
z czystych tekstów i wierszy. Z biegiem lat coraz bardziej zaczęła się ograniczać
i rozwinęła dwa wieloletnie, wszechstronne serie skoncentrowane wokół
łacińskich liter K i M („In Love with K – K Visuals“ oraz „M in Process – M
Visuals“). Charakterystyczne dla jej prac są jasne kolory takie jak atramenty
pigmentowe, akryle i kredki koloryzujące na wyłącznie transparentnych materiałach,
przede wszystkim na plastiku lecz również szkle czy szkle akrylowym.
Pracuje w wielu wymiarach, bawi się światłem i cieniem. Aby osiągnąć odpowiednią
głębię, pracuje ze specjalnie stworzonymi ramami obiektu. Abstrakcyjnie,
narracyjnie i poetycko jej dzieła przekazują lekkość, po to, by ciężar
i powagę istnienia potraktować tą właśnie lekkością. Absolutnie konieczne
jest, by jej dzieł wraz ze wszystkimi perspektywami i głębią doświadczać na
żywo. Ona sama nazywa swoją twórczość „Transparentną liryką“.
Niemiecko-perska artystka żyje i pracuje w Kolonii.

Wystawy / Ausstellungen:
2017 „Transparent Lyrics“, BWA Gallery Kielce / Polen, Einzelausstellung,
Kuratoren – Stanislawa Zacharko-Lagowska & Karin Weber
2017 „Monsieur K und Lady M: Die Magie der Kreise“, Galerie Mitte,
Dresden, Einzelausstellung, Kuratorin – Karin Weber
2017 „Die Magie der Kreise“, Pullman Hotel, Einzelausstellung, Köln
2016 „Menschen auf Zeit – M Visuals“, Kunstraum am Römerturm, Köln,
Einzelausstellung, Redner, M. H. G. Hoffmann
2016 „In Love with K – K Visuals“, Industrie und Handelskammer zu Köln,
Einzelausstellung, Redner, GF Dr. U. Soénius
2016 „Berge begegnen sich nicht, aber Menschen“, Michael Horbach
Stiftung Köln, Gruppenausstellung 6 iranische Künstler,
Kurator – Gérard Goodrow
2016 „Menschen auf Zeit – M Visuals“, Passagen Köln, altes Gaswerk
2015 „Transparenz“, Galerie Reitz, Köln, Gruppenausstellung,
Kurator & Redner – Gérard Goodrow
2015 „Bild und Literatur als Dialog“, Kölner Kunst Salon,
Literatur in den Häusern der Stadt
2015 „In Love with K – K Visuals“, REWE Hauptzentrale Köln
2014 „Bild und Musik als Dialog“, Kölner Kunst Salon, Musik in den
Häusern der Stadt
2014 „In Love with K – K Visuals“, Salve Art Gallery Leipzig,
Einzelausstellung, Gastredner, Prof. R. Abdullah (HGB Leipzig)
2014 „In Love with K – K Visuals“, Sharjah Contempory Art Museum,
16. Islamic Art Festival, Vereinigte Arabische Emirate
2014 „Dans le jardin de beaux-arts“, Salve Art Gallery, Leipzig,
Gruppenausstellung
2013 „Kunst & Connex“, Salve Art Gallery Leipzig, Gruppenausstellung
2012 „Let’s communicate – Skulptur im Wandel“, Salve Art Gallery,
Leipzig, Gruppenausstellung
2012 „Transparente Lyrik“, Kölner Bank, Köln Einzelausstellung
2011 „Transparente Lyrik“, Galerie Irrgang, Einzelausstellung,
Baumwollspinnerei Leipzig, Gastredner, Prof. R. Abdullah
(HGB Leipzig)
2011 „Transparente Lyrik“, Colonia 210, Einzelausstellung,
Baumwollspinnerei Leipzig
2011 Augenweide Galerien Eiffel, Gruppenausstellung
2010 „Transparente Lyrik“, Colonia 210, Einzelausstellung,
Baumwollspinnerei Leipzig
2009 „Das Zeitalter der schnellen Liebe“, Leipziger Buchmesse,
Einzelausstellung & Performance


1971 geboren in Ried i. I., Österreich-
1989-1999 Sprach - Wirtschafts - und Schauspielstudien
in Deutschland, USA & Spanien
1999-2014 freie Moderatorin, Schauspielerin, Sprecherin
und Dolmetscherin
seit 2009 frei schaffende Künstlerin in Köln

Gila Abutalebi hat ihre eigene Bildsprache entwickelt, aus Buchstaben,
Wörtern und ihren selbst geschriebenen Gedichten und Texten.
Schöpfend aus all ihren ausgeübten Berufen rund um das Thema
Kommunikation schafft sie handschriftlich geschriebene Werke. Begonnen
hat sie als Aktions – und Performance Künstlerin mit Transparenten aus
reinen Texten und Gedichten bestehend. Im Laufe der Jahre hat sie sich
immer mehr reduziert und zwei langjährige, vielseitige Serien rund um die
lateinischen Buchstaben K und M entwickelt („In Love with K – K Visuals“
und „M in Process – M Visuals“). Kennzeichnend für ihre Werke sind
leichte Farben wie Pigmenttinten, Acryle und Lackstifte auf ausschließlich
transparenten Materialien, vorwiegend Plastik aber auch Glas und Acrylglas.
Sie arbeitet stets mehrschichtig, spielt gezielt mit Licht und Schatten. Um
die entsprechende Tiefe zu erzielen arbeitet sie mit Objektrahmen bis hin
zu speziell angefertigten Kastenrahmen. Abstrakt, narrativ und poetisch
transportieren ihre Werke eine Leichtigkeit, auch um der Schwere des Seins
mit Leichtigkeit zu begegnen. Ein Muss: Ihre Werke samt der Tiefen und
Perspektiven live erleben! Sie selbst nennt ihr Schaffen „Transparente Lyrik“.
Die Deutsch-persische Künstlerin lebt und arbeitet in Köln.

Zapisz

Zapisz