IV Artyści Buska-Zdroju w Kręgu Galerii Zielona

Zapraszamy na wernisaż 16 października (czwartek) o godz. 18:00 do Galerii Zielona w Busku-Zdroju Filia BWA w Kielcach. 25 Lat Galerii Zielona Artyści...

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 16 października 0201, g. 18:00
Zakończenie: 31 października 2014

Zapraszamy na wernisaż 16 października (czwartek) o godz. 18:00 do Galerii Zielona w Busku-Zdroju Filia BWA w Kielcach. 25 Lat Galerii Zielona

Artyści uczestniczący w wystawie:
Beata Borek , Dariusz Florek, Piotr Kaleta, Bogdan Władysław Kowalczyk, Tamara Maj, Bogdan Ptak, Stanisław Przodo, Anna Stoksik-Markuszewska, Marek Wawro, Adam Wawszczyk, Zbigniew Witaszek, Barbara Wnuk-Spirowska, Marian Żywczyk

Wystawie towarzyszy występ: Orkiestry Dętej BSCK

Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdró: Waldemar Sikora

Organizatorzy:
BWA w Kielcach, Filia Galeria Zielona
Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Muzeum im. Przypkowksich w Jędrzejowie – Pawilon Artystyczny