ZPAP 2013 ZPAR

Doroczna wystawa twórczości kieleckich związków plastycznych...

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 30 stycznia 2014, g. 18:00
Zakończenie: 22 lutego 2014

Doroczna wystawa twórczości kieleckich związków plastycznych