Fotograf jednak otrzyma nagrodę!

Zapraszamy na kameralną uroczystość wręczenia nagrody dla fotografa Krzysztofa Zająca ufundowanej przez: Paulę Sawicką wraz z Bogdanem Białkiem. Wręczenie nastąpi 28 czerwca 2023 o godzinie 12:00 w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

List od Fundatorów

Fundatorzy nagrody mówią:


Ze zdumieniem przeczytaliśmy wiadomość o wycofaniu się TVP Kielce ze sponsorowania nagrody w konkursie „Przedwiośnie”, za pracę pt. „Lewica i Prawica” dla Krzysztofa Zająca. Jeszcze bardziej zdumiało nas uzasadnienie, którego treść dowodzi trafności tej pracy. Jednak zamiast się oburzać – „koń jaki jest każdy widzi” – zdecydowaliśmy sfinansować nagrodę.
Jest to wyraz naszego protestu przeciwko kolejnym aktom łamania konstytucyjnych wolności oraz naszego poparcia dla niezależności i wolności artystycznej, którym służy konkurs.
Od lat działamy na rzecz praw i obowiązków obywatelskich oraz upowszechniania wiedzy o nich. Od dwóch lat przyznajemy ustanowioną przez nas honorową nagrodę „Za ratowanie Człowieczeństwa” im. Marka Edelmana, który uczył nas m.in., że „Trzeba pilnować, by kultura pielęgnowała dobroć, nie nienawiść”.

Z wyrazami szacunku,
Paula Sawicka i Bogdan Białek
Warszawa/Kielce 26 czerwca 2023

Krzysztof Zając

Urodzony w 1962 w Kielcach. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, związany z kieleckim środowiskiem fotograficznym, mieszka i pracuje w Kielcach.

Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych (m.in.) pod patronatem FIAP, zdobywając wiele medali, nagród, wyróżnień, dyplomów oraz listów gratulacyjnych. Pokłosiem udziału w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych (pod patronatem FIAP) było przyznanie Krzysztofowi Zającowi (w 2014 roku) tytułu honorowego Artiste FIAP (AFIAP) oraz (w 2015 roku) tytułu Excellence FIAP (EFIAP) – tytułów nadanych przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP, z siedzibą w Luksemburgu. Jego fotografie były prezentowane w wielu krajach Europy i świata. Laureat GRAND PRESS PHOTO, BZ WBK Press Foto i WKF NATIONAL GEOGRAPHIC. Dwukrotny laureat Międzynarodowego Biennale Krajobrazu i wielokrotny laureat Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego PRZEDWIOŚNIE.

W 2012 roku został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (legitymacja nr 336). W działalności Fotoklubu RP uczestniczył do 2021. W latach 2014-2020 był członkiem rzeczywistym ZPAF (legitymacja nr 1139), w którym pełnił funkcję wiceprezesa a następnie prezesa Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

W latach 2018-2022 pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

| Autor ze swoimi pracami, fot. Monika Cybulska/BWA w Kielcach 2023

Relacja z wręczenia nagrody
Wideo: 28 czerwca/BWA/Kielce/2023