Film Archiwum

Euroshort

http://euroshorts.pl/o-festiwalu.html...   »  

Anna Kutera

Absolwentka wrocławskiej PWSSP, dziś ASP – 1977, zajmuje się sztuką multimedialną. Wśród dziedzin jej artystycznej aktywności znajdują się film, wideo, fotografia, malarstwo, instalacja i sztuka performance. Pracę artystyczną łączy z działalnością animatorki środowiska artystycznego. W latach 1975 – 1985 razem z Romualdem Kuterą, Lechem Mrożkiem,...   »  

Archiwum serwisu

Wyszukiwarka