Bogdan Ptak

czas3 – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Otoczenie widziane poprzez pryzmat własnych doświadczeń...

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 20 września 2012, g. 18:00
Zakończenie: 20 października 2012

Przyczynkiem do zorganizowania wystawy, którą mają Państwo sposobność oglądać, stały się moje sześćdziesiąte urodziny. Ta szczególna, okrągła, rocznica wywołała we mnie szereg refleksji i zainspirowała do zaprezentowania Państwu ekspozycji będącej przekrojem mojej twórczości z ostatnich kilku lat. Sztuka jest dla mnie osobliwym sposobem opisywania rzeczywistości i jednocześnie metodą na jej wnikliwe poznanie. Za pomocą własnego języka form plastycznych wizualizuję swoje wewnętrzne przemyślenia, odzwierciedlam i utrwalam doznania, emocje powstałe w kontakcie ze światem. Inspirują mnie otaczające nas przedmioty, proza dnia codziennego. Otoczenie widziane poprzez pryzmat własnych doświadczeń stanowi motyw przewodni moich prac.
Próby charakterystyki i przybliżenia widzom mojej twórczości podjęli się niejednokrotnie moi serdeczni przyjaciele, Stanisława Zacharko i Marian Rumin, opatrując wstępami katalogi kolejnych wystaw. Do niniejszej kompilacji wybrałem najbardziej znamienne teksty. Zachęcam do ich lektury i zapraszam do obejrzenia wystawy.

Od autora