TRANSlacje

Uczestnicy wystawy: Małgorzata Bielecka – malarstwo, Teresa Anna Ślusarek – grafika, Katarzyna Ziołowicz – rysunek, Rafał Urbański – multimedia. Projekt artystyczno–naukowy realizowany w...

Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 25 sierpnia 2017, g. 18:00
Zakończenie: 7 września 2017

Uczestnicy wystawy: Małgorzata Bielecka – malarstwo, Teresa Anna Ślusarek – grafika, Katarzyna Ziołowicz – rysunek, Rafał Urbański – multimedia.

Projekt artystyczno–naukowy realizowany w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik projektu : Teresa Anna Ślusarek

/

Zapraszamy na wernisaż wystawy
TRANSlacje
Kurator wystawy: Rafał Urbański

Dnia 25 sierpnia 2017 | Godz. 18.00
Galeria Dolna BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2