Fotorelacja z wernisażu Translacje w Galerii Zielona Busko-Zdrój

2017-Translacje--Busko-Zzdrój-Galeria-Zielona-7
2017-Translacje--Busko-Zzdrój-Galeria-Zielona-8
2017-Translacje--Busko-Zzdrój-Galeria-Zielona
2017-Translacje--Busko-Zzdrój-Galeria-Zielona-1
2017-Translacje--Busko-Zzdrój-Galeria-Zielona-2
2017-Translacje--Busko-Zzdrój-Galeria-Zielona-3
2017-Translacje--Busko-Zzdrój-Galeria-Zielona-4
2017-Translacje--Busko-Zzdrój-Galeria-Zielona-5
2017-Translacje--Busko-Zzdrój-Galeria-Zielona-6

Wystawa od 21.09-21.10.2017
w Galerii Zielona Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 7
PROJEKT ARTYSTYCZNO-NAUKOWY:
Paralelizm tradycyjnego warsztatu i współczesnych metod
twórczych w aspekcie estetyki transkulturowej
realizowany w ramach badań statutowych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Kierownik projektu: Teresa Anna Ślusarek
Kuratorzy wystaw: prof. Małgorzata Bielecka, dr hab. Teresa Anna Ślusarek, dr hab. Katarzyna Ziołowicz, dr Rafał Urbański

Archiwum serwisu

Wyszukiwarka