Droga miasto człowiek / Stany Zjednoczone w fotografii Włodzimierza Batóga

4-Zaproszenie-Włodziemierz-Batóg-2017

13.11.2017 | Godz. 18.00
Spotkanie – Galeria Górna
Włodzimierz Batóg (ur. 1966), historyk – amerykanista, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Fotograf zakochany w Ameryce: jej miastach, przestrzeniach i ludziach. Obrazów utrwalonych na jego zdjęciach nie spotkamy w Polsce – te fotografie to przede wszystkim emocjonalny zapis odczuć i spostrzeżeń z licznych podróży za Atlantyk. Dokumentuje sytuacje zaskakujące i
niezwyczajne, skupiając się na zjawiskach społecznych i zachodzących przemianach kulturowych.

4-Zaproszenie-Włodziemierz-Batóg-2017
Texas134
Texas90
Texas63
Texas62
SantaFe39
Ameryka,-odbicia1
batóg

Archiwum serwisu

Wyszukiwarka