Dorota Świdzińska

Chwile

Chwile - 1
Autor
Dorota Świdzińska
Kurator
koordynator: Zbigniew Świdziński
Rozpoczęcie:
26 kwietnia 2024 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
19 maja 2024 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Wiek sędziwy to szczególny okres w życiu człowieka. Świat szeroki, wielowątkowy, nieograniczony zawęża się powoli lecz nieodwracalnie do niezbędnego minimum. Tak w postrzeganiu i rozumieniu otoczenia jak i własnego terytorium.

Przychodzi moment, kiedy stary człowiek przestaje interesować się światem. Opuszczająca go energia musi jeszcze wystarczyć do utrzymania podstawowych czynności pozwalających mu trwać nadal. To czas, w którym najważniejszą rzeczą w życiu człowieka staje się samo życie. Słabnące zmysły zawodzą. Babcia już nas nie rozumie, nie słyszy co do niej mówimy. Patrzy, lecz nie poznaje. W jej oczach coraz częściej pojawia się lęk. Zaczyna bać się najbliższych. Zdajemy sobie sprawę, że nie może już zostać sama.

To czas, w którym pojęcie ludzkiej godności nabiera szczególnego znaczenia.

Głównym obszarem moich zainteresowań twórczych jest schyłek życia kobiety, czas jej biologicznego i emocjonalnego wygasania, przygotowywania się człowieka do odchodzenia. Szczególnie zajmuje mnie miejsce kobiety sędziwej we współczesnym społeczeństwie oraz to, jakie pełni w nim funkcje.
W swojej pracy artystycznej wypowiadam się za pomocą realizacji multimedialnych, sztuki akcji oraz malarstwa.

Wystawa w BWA w Kielcach jest częścią projektu w procesie, zapoczątkowanego w 2010 r w Galerii nad Wisłą w Toruniu.

Dorota Świdzińska, Lustro, 2023, archiwum artystki/BWA/2023

O Autorze

Dorota Świdzińska

Doktor sztuki w Zakładzie Edukacji Artystycznej, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych, Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Działania w zakresie sztuk wizualnych: malarstwo, instalacje, zapisy wideo oraz akcje artystyczne.

• Projekt artystyczny: Sąsiadki, Galeria nad Wisłą, Toruń, 2010 r.
• Projekt artystyczny Hand Made, Muzeum Rzeźby im. Alfonsa Karnego, oddział Muzeum Podlaskiego, Białystok, 2011 r.
• Projekt artystyczny Zapach Kobiety Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok, 2012 r.
• Happening Czas Zatrzymany Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok, 2012 r.
• Projekt artystyczny Dzienniczek Galeria Scena, Koszalin, 2013 r.
• Wystawa przekrojowa towarzysząca otwarciu przewodu doktorskiego Galeria Zajezdnia, Lublin, 2013 r.
• Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby grupy twórczej OtwARTa Grupa, Galeria TPSP „Przy Bramie”, Lublin, 2013 r.
• Projekt artystyczny ON Dom Muz, Toruń, 2013 r.
• Projekt artystyczny Przemijanie, Galeria Biblioteki PTTK, Warszawa, 2013 r.
• Projekt artystyczny Oczekiwanie, Galeria Wschodnia, Łódź, 2014 r.
• Projekt artystyczny Orszak, Galeria Manhattan, Łódź, 2014 r.
• Projekt artystyczny Marylin , Galeria Nowe Skrzydło, Białystok, 2014 r.
• Projekt artystyczny... wola Twoja, Galeria Zajezdnia, Lublin, 2015 r.
• Projekt artystyczny W stronę lasu, Galeria Obok, Białowieża, 2015 r.
• Projekt artystyczny Archiwum, Galeria Wozownia, Toruń, 2016 r.
• Projekt artystyczny Marilyn byłaby jedną z nas, Galeria Manhattan, Łódź, 2016 r.
• Projekt artystyczny 25 lat Galerii nad Wisłą, Galeria ZPAP, Toruń, 2016 r.
• Projekt artystyczny Spacer, Galeria Nowe Skrzydło, UwB, Białystok, 2017 r.
• Wystawa prac towarzysząca XIII Międzynarodowej Konferencji
„Życiodajna Śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, 2018 r.
• wystawa „Sens i bezsens”, Białowieża, 2018 r.
• Projekt artystyczny „Samo życie”, Galeria BWA Sanok, 2018 r.
• XII Festiwal Performance Koło Czasu/ Ad Astra, Galeria ZPAP, Toruń, 2018 r.
• Projekt artystyczny, Czyste, Galeria ZPAP, Toruń, 2022 r.
• XIII Festiwal Performance Koło Czasu / Ad Astra, Galeria ZPAP, Toruń, 2023 r.
• Projekt artystyczny Lustro, Galeria Nowe Skrzydło, UwB, Białystok, 2024 r.