Start / Artyści / Stanisława Zacharko-Łagowska

Stanisława Zacharko-Łagowska

Historyk sztuki, krytyk sztuki, artysta fotografik, dyrektor BWA w Kielcach.
Urodziła się 24 XI 1958 roku w Przemyślu.
Studia w Uniwersytecie Jagiellońskim: historia sztuki w latach 1977–1985, oraz podyplomowe studia
„zarządzanie kulturą” w Instytucie Spraw Publicznych UJ (2003/4). Matka trzech synów: Michała
(ur. w 1980), Rafała (ur. w 1983) i Andrzeja (ur. w 1986 r.) Łagowskich. Pracuje od 1985 roku w Biurze
Wystaw Artystycznych w Kielcach od 1996 roku na stanowisku kierownika galerii, od 2012 – dyrektora. Zajmuje się krytyką artystyczną, jest autorką wielu wstępów do katalogów wystaw sztuki współczesnej i licznych recenzji, kuratorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, programów artystycznych oraz opracowań merytorycznych i projektów graficznych katalogów. Najważniejsze cykliczne kuratorskie projekty to: AUTORYTETY POLSKIEJ FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ oraz MOST KULTURY (organizowany z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie). Jako krytyk współpracowała z miesięcznikiem kulturalnym „Teraz” (Kielce) i ogólnopolskim kwartalnikiem artystycznym „Format” (Wrocław). Uprawia działalność artystyczną: tworzy przestrzenne formy z wikliny, realizowane na plenerach w Polsce i Ukrainie, maluje, uprawia fotografię artystyczną, uczestniczy w plenerach plastycznych. Należy do: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców WIKLINA, Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiego Związku Działkowców.
stasia.zacharko@gmail.com


A historian of art, critic, photographer. A head of BWA Art Gallery in Kielce

Born on November 24, 1958, in Przemyśl.
Studied history of art at the Jagiellonian University in Kraków (1977-1985), and „culture management” (postgraduate) at the Institute of Public Affairs (Jagiellonian University; 2003/4).

Mother of three sons: Michał Łagowski (1980), Rafał Łagowski (1983) and Andrzej Łagowski (1986).
Since 1985 has been working at the BWA Art Gallery in Kielce – since 1996 as a manager, since 2012 as its head.
In 2003-2009 was a lecturer in „art marketing” at the Fine Arts Institute of Świętokrzyska Academy (now Jan Kochanowski University).

An art critic, author of many texts for catalogues of exhibitions of modern art, reviews and essays. Curator of numerous individual and group shows and presentations, art programs and projects. Editor and designer of exhibition catalogues and art publications. The most important curator’s projects are: The authorities in Polish art photography and The Bridge of Culture (organised together with General Consulate of Poland in Lviv). As an art critic cooperated with „Teraz” culture monthly (Kielce) and „Format” art quarterly (Wrocław).

An artist: makes paintings, drawings and photographs, takes part in different art workshops
in Poland and abroad; creates wicker space artworks at workshops in Poland and Ukraine.

A member of WIKLINA Polish Wicker Artists Association, Polish Artists Photographers Union,
Art Historians Association, Polish Allotment Holders Union.
stasia.zacharko@gmail.com