Start / Artyści / Anna Ciszek

Anna Ciszek

Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalnością malarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz arteterapię i trening kreatywności na Uniwersytecie Warszawskim.

Poza twórczością plastyczną zawodowo realizuje się w takich obszarach jak:
terapia przez sztukę, wspomaganie rozwoju i stymulowanie umiejętności wśród osób
z dysfunkcjami.

Za zestaw rysunków otrzymała Nagrodę BWA w Sandomierzu na
43. Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym Województwa Świętokrzyskiego
PRZEDWIOŚNIE 2020.

Ma odwieczny dylemat: czy chce mieszkać w dużym mieście, czy w małej wiosce.

Wystawy indywidualne:
2010 – „Sztuka Sżycia”, galeria „Lakiernia”, Baza Zbożowa w Kielcach
2010 – „Miś też człowiek”, galeria XX1 w Warszawie
2020 – „Zwierzobyty”, BWA w Kielcach.

Wystawy zbiorowe:
2007 – „Dyplomy”, Galeria „Winda” w Kielcach
2009 – „Przedwiośnie”, BWA w Kielcach
2020 – „Przedwiośnie”, BWA w Kielcach.

www.instagram.com/ania.ciszek/

fot. archiwum artystki