Start / Artyści / Antoni Janusz Pastwa

Antoni Janusz Pastwa

2017-pastwa-4Urodził się 26 stycznia 1944 r. w Brzozie k. Kozienic. Uczęszczał do Liceum Plastycznego w Kielcach. Następnie studiował na Wydziale
Rzeźby w ASP w Warszawie w latach 1964-1970, najpierw w pracowni prof. Mariana Wnuka, a później w pracowni prof. Stanisława Słoniny.
Dyplom uzyskał w 1970 w pracowni prof. Bogdana Chmielewskiego. W latach 1974-1981 był asystentem u prof. Słoniny. W 1980 roku
został adiunktem. Od 1981 prowadził pracownię kamienia. W 1987 otrzymał tytuł docenta, zaś w 1992 mianowany został profesorem sztuk
plastycznych. Od 1995 roku prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Od 2001 roku prowadzi pracownię
dyplomującą na Wydziale Rzeźby. W latach 1990-1996, 1999-2002, 2002-2006 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Rzeźby macierzystej uczelni. W latach 1997-2015 był członkiem Rady Programowej w Orońsku. Członek Rady architektoniczno-rzeźbiarskiej
przy Archidiecezji Warszawskiej oraz Rady Programowej Fundacji Ars Gersonica. Formy wypowiedzi artystycznej: rzeźba, rysunek.

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE:
1972 – Akt. Wystawa rysunku,
Gal. Rzeźby, Warszawa*
1972 – Wystawa rysunku, Gal. KMPiK, Radom
1972 – Wystawa rysunku i rzeźby, Gal. MPiK, Głogów
1976 – Rzeźby Janusza Pastwy, Gal. ZPAP, DAP, Warszawa*
1978 – Antoni Janusz Pastwa, Gal. Współczesna, SDK, Warszawa*
1978 – Pokaz nr 6, pokaz jednego dzieła, Klub DAP, Warszawa [ulotka]
1978 – Gal. Krzywe Koło, Warszawa
1980 – Antoni Janusz Pastwa, Gal. Atlantis, Duisburg [Niemcy]
1987 – Janusz Pastwa. Rzeźba, Gal. Oranżeria, CRP, Orońsko*
1987 – Janusz Pastwa. Rzeźba, Gal. Arsenał, BWA, Poznań*
1987 – Janusz Pastwa. Rzeźba, Art Gallery, Gal. Zamek, BWA, Olsztyn*
1989 – Gal. Studio, Warszawa [w ramach Grupy 21]*
1989 – Janusz Pastwa. Rzeźba, Gal. Oranżeria, CRP, Orońsko
1991 – Antoni Janusz Pastwa. Sculture e disegni, Galleria Spicchi delFEst, Rzym*
1994 – Torsy i twarze – rzeźba, rysunek, Gal. Studio, Warszawa
1996 – Mały Festiwal Form Artystycznych, Nowosądecka Mała Gal., Nowy Sącz
1997 – BWA, Zamość*
1997 – Gal. Studio, Warszawa
1998 – Antoni Janusz Pastwa. Rzeźba, Gal. Aula, ASP, Warszawa*
1998 – Janusz Pastwa: rzeźba, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski*
2000 – GSW Profil, Sala Marmurowa, CK Zamek, Poznań*
2005 – Antoni Janusz Pastwa. Rzeźba [wystawa monograficzna],
Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko*
2006 – Malarstwo Grzegorza Pabla. Rzeźba Antoniego Janusza Pastwy, Galeria Studio,
Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa
2007 – Galeria Instytutu Polskiego w Rzymie
2007 – Festiwal Sztuki w Spoleto, Włochy
2008 – Centrum Sztuki Studio Warszawa
2010 – Galeria BWA, Białystok
2011 – Galeria BWA, Ostrowiec Świętokrzyski
2012 – Profesor i jego uczeń [Antoni Janusz Pastwa, Tomasz Górnicki], BWA,
Ostrowiec Świętokrzyski
2015 – Galeria Teatru Plastycznego, Lublin
2017 – Galeria Salon Akademii, Warszawa
Udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA:
Wielokrotnie nagradzany za pracę pedagogiczną:
nagrody rektorskie, ministerialne oraz medalem
Komisji Edukacji Narodowej.
1970 – Konkurs z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika – III nagroda zespołowa
1971 – III Ogólnopolska Wystawa Rzeźby Młodych, Kraków – medal za rzeźbę Zmysły
1972 – IV Ogólnopolska Wystawa Rzeźby Młodych, Kraków – medal
1973 – Ogólnopolski Konkurs na Pomnik Józefa Brandta w Orońsku – I nagroda i realizacja
1975 – Ogólnopolski Konkurs pt. Człowiek, Warszawa – III nagroda
1977 – VI Bienal Internacional del Derporte en las Bellas Artes – I nagroda za medal Impresje
regatowe (w 1979 medal został wybity przez organizatorów VII Biennale i przyznawany jako
medal nagrodowy laureatom)
1978 – Biennale Małych Form Rzeźbiarskich – medal za rzeźbę Bachus
1979 – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby w XXXV– lecie PRL, Zachęta, Warszawa – medal
1979 – II Biennale Małych Form Rzeźbiarskich, Poznań – medal
1979–1980 – stypendysta Funduszu MKiS
1980 – Sport w sztuce, Muzeum Sportu i Turystyki, Warszawa – dwa wyróżnienia za trofeum
Slalomowa Wenus i medal Rekord
1981 – stypendysta Funduszu Rozwoju Twórczości
1984 – Ogólnopolski Konkurs na Pomnik Powstania Warszawskiego w Warszawie – wyróżnienie
1986 – Olimpijski Konkurs Sztuki PKOL w Warszawie – dwie III nagrody i wyróżnienie
1986 – Sport w sztuce, Muzeum Sportu i Turystyki, Warszawa – medal i III nagroda
1986 – Konkurs Sztuki, PKOl – III nagroda za Pływaczkę, Wiosenną Gimnastykę
– wyróżnienie za medal Zenit
1996 i 1998 – Nagroda Ministra Kultury RP
2002 – Nagroda im. C.K. Norwida w dziedzinie plastyki za rzeźbę Kwadryga Apollina dla Teatru Wielkiego w Warszawie
2004 – Złoty Wawrzyn w dziedzinie sztuk plastycznych, Warszawa
2009 – Nagroda im. Brata Alberta
2011 – Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

REALIZACJE:
1970 – pomnik Konia – Krwiodawcy (wspólniez Adamem Myjakiem), wg szkicu Mariana Wnuka, w Drwalewie
1973 – pomnik Józefa Brandta w Orońsku
1973 – tablica ku czci Juliusza Osterwy, elewacja Teatru Wielkiego w Warszawie
1974 – rzeźba Ulisses w ramach Międzynarodowego Sympozjum Rzeźbiarskiego w Villany
1974 – popiersia profesorów uczelni warszawskich
1976 – rzeźba plenerowa Być w Kielcach
1978 – pomnik Henryka Wieniawskiego w Lublinie
– Pomnik Katyński (z Adamem Myjakiem) w Warszawie
1988 – popiersie prof. Janusza Groszkowskiego, Instytut Tele-Radioteczniczny, Warszawa
1992 – głowa Joanny Szczepkowskiej dla Teatru Polskiego w Warszawie
1997 – rekonstrukcja Pomnika Dowborczyka w Warszawie
1998 – statuetka Złoty Orzeł dla najlepszej reklamy w mediach
1999 – Grób Nieznanego Żołnierza (wspólnie z Adamem Myjakiem) w Częstochowie
2002 – Kwadryga Apollina (wspólnie z Adamem Myjakiem) dla Teatru Wielkiego w Warszawie
2012 – reliefy na elewacjach Rezydencji Foksal.
2012 – popiersia, tablice profesorów, ludzi nauki i kultury.

INNE:
– Rzeźby plenerowe w Kielcach, Radomiu, Gdańsku i Warszawie
– Mecenas Kultury Polskiej, statuetka – nagroda w konkursie mecenas kultury. statuetka – nagroda w konkursie mecenas kultury
– Złoty Diament statuetka – nagroda w konkursie Wynalazek.

PRACE W ZBIORACH:
Muzeum Narodowe w Warszawie; Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie; Wydział Kultury
w Warszawie; Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego w Radomiu; Muzeum Miedzi
w Legnicy; BWA w Gdańsku; BWA w Kielcach; BWA w Poznaniu; Muzeum Okręgowe w Bielsku-
Białej; Centrum Sztuki Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie; Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku; Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu; Galeria Villany na Węgrzech; Muzeum Sportu
w Madrycie; Muzeum Olimpijskie w Lozannie; Muzeum Sportu w Warszawie; Muzeum Polskiego
Komitetu Olimpijskiego; galeria prywatna na wyspie Tinos w Grecji; w kolekcjach i galeriach
prywatnych w kraju i za granicą: m.in.: w Rzymie, Madrycie, Lozannie, Osace, Nowym Jorku, Duisburgu.

* katalog

Zapisz