Figuracja Krakowska

Artyści:
Grzegorz Bednarski , ur. w 1954 r. w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 197580;
dyplom w pracowni Jana Szancenbacha. Od 1980 r. pracuje jako pedagog na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Od 1998 kieruje Pracownią Malarstwa.

Zbigniew Cebula, u r. w 1961 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 198893; dyplom w pracowni Jana Szancenbacha. Od 1998 r. pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa dla I roku.

Andrzej Folfas, ur. w 1948 r. w Witowie na Podhalu. Absolwent LSP im. A. Kenara w Zakopanem, uczeń Władysława Hasiora, Tadeusza Brzozowskiego i Antoniego Rząsy. Studia w krakowskiej ASP na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowniach Józefa Ząbkowskiego,Tadeusza Kutermaka, Bernarda Brauna, Mariana Sigmunda.

Andrzej Kapusta, ur. w 1956 r. w Skawinie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie; dyplom w pracowni Jana Szancenbacha w 1981 r. W latach 1982-1999 był pedagogiem na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP.

Jarosław Kawiorski, ur. w 1955 r. w Nowym Sączu. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w 1980 r. Obecnie jako doktor habilitowany pracuje na macierzystej uczelni.

Bogdan Klechowski, ur. w 1967 r. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni malarstwa Stanisława Rodzińskiego i pracowni rysunku Zbyluta dyplom w 1992 r. Od r. 1995 pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Prowadzi
Pracownię Malarstwa i Rysunku dla I roku.

Janusz Matuszewski, ur. w 1963 r. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1983-1989.
Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na macierzystym wydziale ASP w Krakowie.

Mirosław Sikorski, ur. w 1965 r. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1985-1990; dyplom w pracowni Jana Szancenbacha, aneks z grafiki w pracowni Stanisława Wejmana. Pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie od 1996 r. Do 2009 r.
był współpracownikiem dydaktycznym prof. Jacka Waltosia. Od 2010 r. prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku dla studentów I roku.

Edyta Sobieraj, ur. w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1990-1995; dyplom w pracowni Jana Szancenbacha. Adiunkt na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Adama Brinckena.

Zbigniew Sprycha , ur. w 1959 r. w Częstochowie. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie; dyplom w pracowni Juliusza Joniaka w 1985 r. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP.

Grzegorz Wnęk, ur. w 1974 r. we Frysztaku. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom w pracowni Stanisława Rodzińskiego w 1999 r. Od 2013 r. prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.


Wydarzenia w BWA Kielce


Krakowska figuracja Galeria Górna