Start / Artyści / Jakub Pieleszek

Jakub Pieleszek

Urodzony w 1978 roku w Puławach. W 1999 roku ukończył PLSP w Nałęczowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom otrzymał w 2006 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Od 2007 roku pracuje na Wydziale Malarstwa, obecnie w pracowni dyplomowej prof. Henryka Cześnika. W roku 2004 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brał udział w wystawie Najlepsze Dyplomy 2006 roku w ASP w Gdańsku „Wiosna Młodych” Galeria Refektarz w Kartuzach. W 2009 roku otrzymał stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, w 2010 roku stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2011 roku otrzymał wyróżnienie na Biennale Malarstwa w Bielsku-Białej oraz nagrodę Rektora ASP w Gdańsku. W roku 2012 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne oraz nagrodę miasta Gdańska dla młodych twórców w dziedzinie kultury. Jest doktorem habilitowanym, od roku 2019 pracuje na stanowisku profesora ASP w rodzimej uczelni. Brał udział w ponad 100 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych oraz kolekcjach. Zajmuje się: edukacją, malarstwem, instalacją, performancem, designem, eksperymentalnym dźwiękiem oraz muzyką. Animator wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, pomysłodawca i współorganizator festiwalu „Dźwięki z Korzenia”, założyciel galerii „Letnia Kuchnia” współpracuje z teatrami i festiwalami jako scenograf oraz grafik.