Start / Artyści / Jerzy Jędrychowski

Jerzy Jędrychowski

2017-Jerzy-Jedrychowski-autor-zdjęć-GEOSTRUKTURYGeolog, założyciel Klubu Miłośników Geologii w Kielcach.

Pierwszą w regionie świętokrzyskim wystawę fotograficzną „Pejzaż Geologiczny” zorganizowano w Kielcach w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we wrześniu 2009 roku. Podczas trwającej trzy tygodnie wystawy, uczniowie liceum na podstawie zaprezentowanych zdjęć, tworzyli swoje przestrzenne wizje inspirowane kamiennymi obrazami. Dla Barbary i Jerzego Jędrychowskich – autorów i pomysłodawców cyklu fotografii „Geostruktury”, było ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem uczestnictwo w tym przedsięwzięciu wraz z mistrzem Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, Panem Pawłem Pierścińskim a także wystawiającym tam swoje prace, Panem Leszkiem Mądzikiem. Kolejną okazją do zaprezentowania geostruktur, była dziesiąta rocznica powstania Geoparku Kielce.

Zaprezentowano około 40 prac, których tematyka ukierunkowana została na skalne obrazy wykonane na terenie regionu świętokrzyskiego, dlatego też w tytule wystawy pojawiło się określenie „Świętokrzyskie Geostruktury”. Rok 2015 zaowocował wystawą „Krzemienne krajobrazy”zorganizowaną również na terenie Geoparku Kielce, na której zaprezentowano wyjątkową urodę krzemieni pasiastych. Na tej wystawie pojawiły się również prace Pana Michała Porosa, który bardzo aktywnie włączył się w ten nowy kierunek w fotografii regionalnej, prezentując ciekawe spojrzenie na urodę świętokrzyskich struktur skalnych. Mam nadzieję że „Geostuktury” znajdą właściwe miejsce w naszej fotografii i staną się elementem promującym miejsca, które były kolebką ich powstania.
Jerzy Jędrychowski