Natalia LL

NATALIA LL (LACH-LACHOWICZ) urodziła się 18 kwietnia 1937 w Żywcu. Od roku 1946 do 1956 mieszkała w Bielsku Białej. W latach 1957-1963 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. S. Dawskiego, dyplom w 1963 roku. Dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików otrzymała w 1964 roku. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem, sztuką performance i wideo. Współzałożycielka Galerii PERMAFO we Wrocławiu (1970). Od 1975 roku działa w międzynarodowym ruchu sztuki feministycznej, biorąc udział w licznych sympozjach i wystawach. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku w 1977 roku. Pełniła funkcję komisarza I i II Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu w latach 1978-1981. Wiceprzewodnicząca IV, VI Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, 1989-1995. Stypendystka „Verein Kulturkontakte” w Wiedniu w 1991. Stypendystka „PRO-HELVETIA” w Szwajcarii w 1994. Starszy wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu od 2004 roku.

NATALIA LL (LACH-LACHOWICZ) was born on April 18th 1937
in Żywiec. From 1946 till 1956 she lived in Bielsko-Biała where she completed basic and secondary education. In the years 1957-1963 she studied at State High School of Fine Arts in Wrocław under the supervision of Professor S. Dawski, where she completed her MSc. In the year 1964 she received the Diploma of the Association of Polish Artists Photographers. She is working in painting, photography, drawing, performance, and video art. In 1970 she co-founded the PERMAFO Gallery in Wroclaw. Since 1975 she is engaged in the International Feminist Art movement and took part in various symposiums and exhibitions. Awards and honorary posts: The Kosciuszko Foundation Scholarship, New York, 1977; Commissioner of the I and II International Drawing Triennale in Wrocław, 1978-1981; vice chairman of the IV and VI International Drawing Triennale in Wrocław, 1989-1995; “Verein Kulturkontakte” Scholarship, Vienna, 1991; “PRO-HELVETIA” Scholarship, Switzerland, 1994; since 2004 senior lecturer of the Fine Arts Academy in Poznań.

www.nataliall.com


Wydarzenia w BWA Kielce


fotografia / instalacja / obiekt / video / BWA w Kielcach

Wyszukiwarka