Start / Artyści / Piotr Kaleta

Piotr Kaleta

Członek rzeczywisty ZPAF- leg. nr 838
Urodził się 5.02.1945 w Busku-Zdroju. Ukończył Studium Nauczycielskie (biologia, chemia). W latach 1966-1987 był nauczycielem w szkołach podstawowych w Broninie i w Zbludowicach k. Buska-Zdroju oraz wychowawcą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci kalekich w Busku-Zdroju..W 1987r. zre¬zygnował z pracy w szkolnictwie i wykonuje wolny zawód artysty fotografika. W pracy dydaktycznej z mło¬dzieżą zawsze wykorzystywał swoją pasję fotograficzną. Przez wiele lat (od 1968) prowadził zajęcia ż mło¬dzieżą jako instruktor fotografii Kategorii „S” w Powiatowym Domu Kultury w Busku-Zdroju.
Był członkiem „Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego” w Kielcach. Uczestniczył we wszystkich manifestacjach artystycznych Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i innych działaniach Kieleckiej Delegatury ZPAF. Był współzałoży¬cielem Fotoklubu „Kontrast” przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Brał udział w ekspozycjach kolejnych Biennale Krajobrazu Polskiego. Uczestniczy w plenerach i wystawach or¬ganizowanych przez Okręg Świętokrzyski ZPAF. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskich Przeglądów Fotograficznych „Ponidzie” i Ogólnopolskich Plenerów po Ziemi Buskiej. Stale współpracuje z Buskim Samorządowym Centrum Kultury i Galerią Sztuki ,,Zielona’’ Filią BWA Kielce. Założył i prowadzi Fotoklub Ponidzia. Od 2001r. specjalizuje się w fotografii Ziemi z motolotni.

Wystawy indywidualne (wybór): „Nadnidziański pejzaż zimowy” – PTTK, Busko – Zdrój 1976; „Ponidzie” – – PTTK, Busko – Zdrój 1978; „Folklor kielecki” – WDK, Kielce 1980; „Miasto i jego mieszkańcy” – DK, Busko – Zdrój 1985; „Próba sił” – Kraków, Kielce, Busko – Zdrój 1985; „Piotr Kaleta – Fotografie” – DK, Busko – Zdrój 1988; „Ponidzie II” – DK, Pińczów 1996; „Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz w fotografii” – DK, Busko – Zdrój 1997, 1998, 1999; „Fotografie Piotra Kalety” – Galeria JTF, Jelenia Góra 1998, Galeria BTF, Bolesławiec Śląski 1998, GTF, Gryfów 1998, KTF, Karpacz 1998; „Kieleckie pielgrzymki” – Busko – Zdrój 1999; „Retrospektywna” – BWA, Busko – Zdrój 1999, BWA Miechów 2000; „Przemi­janie” –  podczas Kuźnic Koneckich Końskie 2005, Galeria Tesco Kielce 2006;  ,,Portret Ziemi’’- Muzeum im. Przypkowskich Jędrzejów2006 ,Galeria Fotografii BWA Kielce2007;   ,,Widziane z nieba  ’’-Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa 2008, Galeria Fotografii Ostrowiec Św. 2008; ,,Dwudziestolecia’’- Kielecki Festiwal Nauki 2009. Autorytety – Galeria BWA ZPAF Kielce 2011 r.

Wystawy zbiorowe (wybór): II Wojewódzka Wystawa Fotografii (I nagroda) – Kielce 1971; OKF „Wisła” (wyróżnienie) – Warszawa 1972; Biennale Łódzkie – Łódź 1972; III OWF „Biennale Krajobrazu Polskiego” – Kielce 1972 (III nagroda), 1975 (nagroda specjalna), 1977 (nagroda specjalna), 1979, 1981 (medal), 1983 (medal), 1985, 1987 (II nagroda); „Fotoklub Kontrast” – Kielce 1973 (wyróżnienie), 1974 (III nagro­da), 1975 (wyróżnienie); OWF „Co robią Polacy? ” – Krosno 1974; I Ogólnopolski Salon Barwnych Prze­zroczy (II nagroda i dyplom FASF w Polsce) – Radom 1976; III Doroczna Wystawa OŚ ZPAF w Kielcach „Macie­rzyństwo” (wyróżnienie) – Kielce 1977; MSF XII Biennale „Przyroda” – Poznań 1978; Barwne Przezrocza „Diakraj”,  (I nagroda) – Kielce 1978; „Świat dziecka” (I nagroda) – Miechów 1979; „Dziecko w oczach do­rosłych” – ZPAF, Kielce 1979; OKF „Sandomierz i Ziemia Sandomierska” (III nagroda) – Sandomierz 1980; „Wystawa instruktorów fotografii” – Kielce 1983, 1984, 1985; „Młodzi we współczesnym świecie” – Biel­sko-Biała 1984; „Konfrontacje Fotograficzne” – Gorzów Wielkopolski 2002; „Kielecka Szkoła Krajobrazu” -Stara Galeria ZPAF, Warszawa 2002; „Przedwiośnie” – BWA  Kielce 2004 -2009; „Sacrum i profanum w obiektywie” Kielce 2005(wyróżnienie); „Świętokrzyskie w obiektywie” -Kielce 2005 (I nagroda i medal  OŚ  ZPAF)  i Kielce 2006 (II nagroda) , Międzynarodowy Salon ,,Martwa Natura” Częstochowa 2005, 2007;  „Artyści Buska – Zdroju w kręgu Galerii Zielona” – Busko – Zdrój, 2008; Festiwal Fotografii Artystycznej   Lwów 2008; Wystawa  Piotra Kalety ,,Widziane z nieba ”- Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne- Specchia (Włochy)2009. Wielokrotny udział w plenerach i wystawach poplenerowych „ART. – EKO” – OŚ ZPAF, wystawach dorocznych OŚ ZPAF oraz w „Przedwiośniu” – BWA Kielce.

Nagrody i odznaczenia:     Medal 150-lecia  fotografii 1989, medal honorowy  700-lecia  miasta Buska-Zdroju 1989, odznaka ,,Zasłużony Działacz  Kultury” 1999 r., Srebrny Krzyż Zasługi 2004 r., „Buskowianin Roku 2010 r.

Bibliografia (wybór): : Almanach ,, Kieleckie krajobrazy ‘’  1983 ,,Sztuka Ziemi Kieleckiej – Foto­grafia”    1997; Magazyn Fotograficzny „Foto” 1977, nr 8, 1979, nr 2; Kwartalnik „Fotografia” 1979, nr 41; „Przemiany” – Kielce 1984, nr 4, 1984, nr 12; „Journal PSA”,  (Photographic  Society of Ameri­ca) – 1987, nr 7; „Echo Dnia” – Kielce 1.09.1995, 18.09.1997, 22.03.1999; „Tygodnik Ponidzia” – Busko 1996, nr 7, 1997, nr 12; Magazyn Artystyczny ,,Format” 2002; ,,Kielecka Szkoła Krajobrazu” 2002;  Paweł Pierściński, Czas krajobrazu”   2004 ,Magazyn Kulturalno- Artystyczny ,, Dedal”2006,2008; ,,Słownik biograficzny fotografów polskich” ZPAF 2006; „Świętokrzyskie Biografie” 2007; „Pola pejzażu” – Kielce 2009; „Fotografia w Kielcach” 2010.

Zdjęcia w albumach (wybór) : ,,Magia świętokrzyskiego drzewa” 2006, ,, Krajobrazy Ziemi Buskiej” 2007, ,,Ziemia Buska” 2008, ,,Świętokrzyskie   Magiczny zakątek Europy” 2009. „Kielecka Szkoła Krajobrazu” 2002; „Sztuka Fotografii” 2008; „Fotografia – Sztuka Ziemi Kieleckiej”. ,,Piękno Ziemi Buskiej’’2009. Zdjęcia w licznych publikacjach książkowych, prasowych i kalendarzach.