Start / Artyści / Stanisław Składanowski

Stanisław Składanowski

Stanisław Składanowski urodził się w 1950 roku w Książniku. Od 1964 roku mieszka w Gdańsku. Fotografią zajmuje się od 1975 – od tego czasu jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 2005 roku członkiem honorowym. Od maja do lipca 1981 internowany w Strzebielinku za fotografowanie zajść ulicznych w okresie stanu wojennego. W 1988 roku po złożeniu obowiązujących egzaminów został przyjęty w poczet członków Związku Polskich Artystów Fotografików. Od kwietnia 2007 roku pełni funkcję prezesa Okręgu Gdańskiego ZPAF.

Preferowane tematy: pejzaż, architektura, akt, portret w szerokim rozumieniu, często łączony z reportażem, czego przykładem jest bogate archiwum wydarzeń sierpniowych 1980, budowy Pomnika Poległych Stoczniowców, stanu wojennego i strajków 1988 roku oraz przemian w kraju po sierpniu 1980. Uczestnik wielu wystaw i laureat konkursów w kraju i za granicą.

W listopadzie 2008 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2010 uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. We wrześniu 2015 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. Stypendia kulturalne przyznane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w 2012, 2014, 2016 i 2020 roku oraz Urząd Miasta Gdańska w 2012 roku.