István Burai

Malarstwo

13 maja (piątek) o godz. 18:00 zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa węgierskiego artysty ISTVÁNA BURAIA. do Galerii Dolnej w BWA w Kielcach, ul....

Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 13 maja 2016, g. 18:00
Zakończenie: 27 maja 2016

13 maja (piątek) o godz. 18:00 zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa węgierskiego artysty
ISTVÁNA BURAIA. do Galerii Dolnej w BWA w Kielcach, ul. Kapitulna 2.

WYZNANIE … „Świat, w którym się rodzimy jest dość skomplikowany, bogaty, swoimi skrajnymi elementami co dzień człowieka wystawia na próbę – niezależnie od tego czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Niezależnie też od okoliczności człowiek szuka miejsca, w którym mógłby poczuć się bezpiecznie. Artysta z efektów oddziaływania na dostrzegalną różnorodność świata próbuje stworzyć proces funkcjonujący według nowych relacji, którego nikt inny nie może stworzyć, który poszczególne osoby będą próbowały realizować środkami artystycznymi, pisarskimi lub muzycznymi. Udana praca oznacza takie skoncentrowane spełnienie podświadomości, dzięki której może powstać produkt, który możemy ocenić, że jest dziełem sztuki. Biała płaszczyzna znajdująca się przed nami może być nośnikiem wszelkich aspektów życia: tragedii, humoru, barwności, szarości, groteski i racjonalności. Wszystkie te aspekty znamy, natomiast nikt nie wie, w jaki sposób dadzą wymierne rezultaty linie i kolory powodowane energią wewnętrznej podświadomości artysty.”

CONFESSION … „The world in which we are born is quite complicated, rich and every day tends to put us to the test with its extreme elements, whether we realise it or not. Regardless of the circumstances, everybody searches for a place in which they can feel safe. The artist will use the effects of the perceptible diversity of the world in an attempt to create a process that functions according to new relations, which may not be created by anyone else, and which some persons will try to make with artistic, literary or musical tools. Successful work means such a concentrated fulfilment of the subconsciousness which may result in a product that may be considered to be a piece of art. The white surface in front of us may convey all aspects of life: tragedy, humour, colourfulness, greyness, grotesque and rationality. We know all those aspects but nobody knows how the lines and colours driven by the energy of the artist’s subconsciousness would yield notable results.”
ISTVÁN BURAI