Henryk Królikowski, Magdalena Szplit

Wystawa grafiki

...

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 19 lipca 2012, g. 18:00
Zakończenie: 18 sierpnia 2012