Katarzyna Krzykawska

Bajki dla dorosłych

instalacja...

Plac Artystów

Rozpoczęcie: 1 czerwca 2012, g. 17:30
Zakończenie: 3 czerwca 2012