SCYZORYKI 2012

Wystawa prac finalistów Scyzoryki Festiwal 2012 w kategorii Fotografia. ...

Galeria Fotografii

Rozpoczęcie: 4 czerwca 2012, g. 18:00
Zakończenie: 12 czerwca 2012

SCYZORYKI FESTIWAL 2012

W poniedziałek, 4 czerwca, w Galerii Fotografii BWA przy ulicy Planty 7/9 w Kielcach,

o godzinie 18 zostanie otwarta wystawa prac ośmiu finalistów Scyzoryki Festiwal 2012 w kategorii Fotografia.

Zobaczymy zdjęcia zgłoszone na konkurs „Świętokrzyskie 2.0”, autorstwa Krzysztofa Zająca, Tomasza

Suszczyñskiego, Bartosza Kruka, Katarzyny Skóry, Mateusza Wolskiego, Patrycji Wojas, Michała Piętaka i Tomasza Czapli.

Wystawie patronuje Okręg Świętokrzyski Związku Polskich Artystów Fotografików w Kielcach.