Start / Wydarzenia / BARBARA PERZGALSKA / MALARSTWO I TKANINA UNIKATOWA – PRZENIKANIE
BARBARA PIERZGALSKA

BARBARA PERZGALSKA / MALARSTWO I TKANINA UNIKATOWA – PRZENIKANIE

BARBARA PERZGALSKA / MALARSTWO I TKANINA UNIKATOWA – PRZENIKANIE - 1
Autor
BARBARA PIERZGALSKA
Rozpoczęcie:
9 sierpnia 2013 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
8 września 2013 r.
godz. 
Lokalizacja:
Galeria Piwnice
ul. Leśna 7, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Wystawa czynna od 9 sierpnia do 8 września 2013 r.
Galeria BWA „Piwnice”.
Patronat nad wydarzeniem objęła TVP, Oddział Kielce, Letnie Studio Radia Plus

Galeria

O Autorze

BARBARA PIERZGALSKA

Urodzona w Siedlcach. Dyplom w PWSSP w Łodzi Wydział Tkaniny.
Zajmuje się tkaniną unikatową, rysunkiem, malarstwem, projektowaniem wnętrz oraz tkanin przemysłowych.
Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Rzeczoznawca przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Zorganizowała 30 wystaw indywidualnych.
Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m. in. Francja, Holandia, Chorwacja, Serbia, Niemcy, Węgry, Grecja, Finlandia).
Należy do ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym kraju.
Jej prace znajdują się w muzeach polskich oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Wystawy indywidualne/Individual exhibitions:

1974 - Malarstwo/Painting, Muzeum Regionalne/Regional Museum, Pabianice/Poland
1977 - Malarstwo, grafika/Painting and Graphics, Galeria BWA/BWA Gallery, Kłodzko/Poland
1986 - Grafika i tkanina unikatowa/Graphics and art textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Kłodzko/Poland
1988 - Grafika-Rysunek-Malarstwo/Graphic-Drawing-Painting, Galeria Sztuki Współczesnej/Modern Arts Gallery, Leszno/Poland
1993 - Tkanina unikatowa/Art textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2000 - Tkanina unikatowa/Art textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2003 - „Światło...niecierpliwe poszukiwania”/ „Light … impatient quest” - pastele, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2003 - Tkanina unikatowa/Art textiles, Muzeum Regionalne/Regional Museum, Siedlce/Poland
2003 - Pastele/Pastels, Muzeum Regionalne/Regional Museum, Siedlce/Poland
2003 - Tkanina unikatowa i pastele/Art textiles and pastels, Galeria DOM/DOM Gallery, Sokołów Podlaski/Poland
2004 - „Światło niecierpliwe poszukiwanie”/ „Light … impatient quest” - pastele/pastels, TDK Trzcianka/Poland
2004 - „Jestem...”/ „I am...”, Galeria Willa/Willa Gallery, Łódź/Poland
2004 - Tkanina unikatowa/Art textiles, Płocka Galeria Sztuki/Art Gallery in Płock, Płock/Poland
2004 - Tkanina unikatowa/Art textiles - towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/
Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Muzeum Regionalne/Regional Museum, Radomsko/Poland
2004 - „Zatrzymać”/ „Stop” - pastele/pastels, Biblioteka Publiczna/Public Library, Radomsko/Poland
2004 - Tkanina unikatowa/Art textiles - towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/
Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, TDK Trzcianka/Poland
2005 - „W drodze”/ „On the way”, DPT „Reymontówka”, Chlewiska/Poland
2005 - Tkanina unikatowa i malarstwo/Art textiles and painting, Galeria Elektor/Elektor Gallery, Warszawa/Poland
2006 - „W drodze”/ „On the way”, Galeria Sztuki Współczesnej Dom Michalaków/Modern Arts Gallery „Dom Michalaków”,
Kazimierz Dolny/Poland
2006 - „Impresje greckie”/ „Greek Impressions”, Ateny, Grecja/Athens, Greece
2007 - „Obecność”/ „Presence”, Muzeum Stanisława Staszica/Museum of Stanislaw Staszic, Piła/Poland
2008 - „Ślady”/ „Tracks” - tkanina unikatowa/Art textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2008 - „Impresje”/ „Impressions”, Galeria Radia Lublin/Radio Lublin Gallery, Lublin/Poland
2010/2011 - „Znak czasu”/Muzeum Regionalne w Siedlcach/ Regional Museum, Siedlce/Poland
2011 - „Znak czasu”/Galeria Profil - Zamek Poznań/Gallery Profil/Castel Poznań
2011 - Tkanina unikatowa/Art textiles, Malarstwo/Painting „Znak czasu”/Galeria Sztuki Współczesnej/
Modern Arts Gallery Włocławek
2012 - „Przenikanie”/ Galeria BWA i UP Piła
2013 - „Przenikanie” Muzeum Regionalne w Radomsku - Centralne Muzeum Włókiennictwa/ wystawa towarzysząca 14
Międzynarodowemu Triennale Tkaniny Łódź 2013

Wystawy zbiorowe - wybór:

1972 - I Ogólnopolskie Triennale Tkaniny przemysłowej i unikatowej/
1st National Triennale of Industrial and Art Textiles, Łódź/Poland
1975 - I Międzynarodowe Triennale Tkaniny/1st International Triennale of Textiles, Centralne Muzeum Włókiennictwa/
Central Museum of Textiles in Łódź /Poland
1978 - „Tendencje metaforyczne w polskiej sztuce współczesnej” - „Metaphorical trends in modern Polish art graphics"
Galeria BWA/BWA Gallery Kłodzko/Poland
1981 - „Twórcy'81”/”Artists of 81”, Galeria PWSSP/PWSSP Gallery, Łódź/Poland
1984 - Ogólnopolska wystawa tkaniny artystycznej/National Exhibition of Artistic Textiles, Ośrodek Propagandy Sztuki/
Arts Propaganda Centre, Łódź/Poland
1985 - I Międzynarodowe Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” /1st International Triennale of Art „Against War" - Muzeum
na Majdanku/Museum in Majdanek, Lublin/Poland
1985 - Ogólnopolska wystawa miniatury tkackiej/National Exhibition of Miniature Textiles, Galeria Desa, Łódź/Poland
1986 - VI Międzynarodowe Biennale Miniatury Tkackiej/6th International Biennale of Miniature Textiles,
Szombathely - Savaria Museum, Węgry/Hungary
1987 - Polska Tkanina Współczesna/Polish modern textiles, Galeria BWA/BWA Gallery, Koszalin/Poland
1988 - „Arturówek” -poplenerowa, tkanina unikatowa/Exhibition ending plein air „Arturówek” - Art textiles,
Muzeum Włókiennictwa, Łódź/Textiles Museum in Łódź/Poland, Galeria ZPAP/ZPAP Gallery, Warszawa/Poland
1989 - „Arturówek” - poplenerowa, tkanina unikatowa/Exhibition ending plein air „Arturówek”, Art textiles Textiles,
Galeria ZPAP/ZPAP Gallery, Warszawa/Poland
1990 - Tkanina Polska/Polish Textiles, Finlandia/Finland
1992 - Miniatura Tkacka - wystawa towarzysząca Triennale Tkaniny/
Miniature Textiles - Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Łódź/Poland
1993 - Salon Pilski' 93, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
1994 - Ogólnopolska Wystawa Sztuki Papieru „Papierowa sfera”/National Exhibition of Paper Arts „Paper Theme” ,
Ośrodek Propagandy Sztuki/Arts Propaganda Centre, Łódź/Poland
1997 - Salon Pilski' 97, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2001 - Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej - towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/
National Exhibition of Artistic Textiles - Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Łódź/Poland
2001 - Salon Pilski 2001, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2002 - Ogólnopolski Konkurs na Tkaninę Artystyczną - Tkanina inspirowana muzyką Stanisława Moniuszki - wyróżnienie/
National Artistic Textiles Competition „Textile inspired by the music of S. Moniuszko - Distinction, Warszawa/Poland
2002 - II Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej/
2nd International Artistic Linen Textiles Biennale, Krosno/Poland
2002 - Salon Pilski 2002, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2003 - II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto/
2nd National Biennale of Painting and Art Textiles Trójmiasto, Gdynia/Poland
2003 - M. Gardziñski, J. Karpiñska, B. Pierzgalska, J. Przełomiec, J. Tchórzewski,
Muzeum Regionalne/Regional Museum, Siedlce/Poland
2003 - Salon Pilski 2003, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland
2004 - XI Biennale Sztuki Sakralnej ''Sacrum 2004"/11th Biennale of Sacral Arts „Sacrum 2004”
Galeria BWA/BWA Gallery, Gorzów Wlkp/Poland
2004 - Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej - towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/
International Biennale of Miniature Textiles - Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Łódź/Poland
2004 - II Międzynarodowe Biennale Pasteli, Galeria BWA/BWA Gallery, Nowy Sącz/Poland
2004 - Salon Pilski 2004, Galeria BWA/BWA Gallery, Piła/Poland

2005 - Prezentacja II Międzynarodowego Biennale Pasteli/2nd International Biennale of Pastels, Kraków/Poland, Poznañ/Poland
2005 - „Radość wolności” - III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto - tkanina unikatowa
i pastel/ „Joy of Freedom" 3rd National Painting and Art Textiles Trójmiasto - art textiles and pastel, Gdañsk/Poland
2006 - „Sztuka dla pokoju w Europie "/„Art for Peace in Europe” - pastel - Sremska Mitrovica/Serbia
2006 - „Impresje greckie”/Exhibition „Greek Impressions”, Paros, Grecja/Paros Greece
2007 - Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej/
International Baltic Triennale of Miniature Textiles, Gdynia/Poland
2007 - Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej - towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/National Exhibition of
Artistic Textiles - Exhibition Accompanying Triennale of Textiles, Centralne Muzeum Włókiennictwa/Central Museum of
Textiles in Łódź /Poland
2007 - Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej - towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Tkaniny/National Exhibition of
Miniature Textiles -Exhibition Accompanying Triennale of Textiles Centralne Muzeum Włókiennictwa/Central Museum
of Textiles in Łódź/Poland
2008 - IV Międzynarodowe Biennale Pasteli/4th International Biennale of Pastels - Galeria BWA/BWA Gallery, Nowy Sącz/Poland
2010 - V Międzynarodowe Biennale Pasteli/ 5th International Biennale of Pastels - Galeria BWA/BWA Gallery, Nowy Sącz/Poland
2010 - Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”/Muzeum Regionalne w Krośnie/Poland
2012 - Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”/Muzeum Regionalne w Krośnie/Poland
2013 - Ogólnopolska Wystawa Miniatury - towarzysząca 14 Międzynarodowemu Triennale Tkaniny
2013 - 6 Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz