Zbigniew Sikora

Concordia Discors / Harmonia Sprzeczności

Concordia Discors / Harmonia Sprzeczności - 1
Autor
Zbigniew Sikora
Kurator
Stanisława Zacharko-Łagowska
Rozpoczęcie:
22 marca 2024 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
19 kwietnia 2024 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

W projekcie „Concordia Discors / Harmonia Sprzeczności” Zbigniew Sikora prezentuje zbiór prac, w których odkrywamy niezwykłą syntezę między światem materialnym a technologicznym. Inspirując się miastem, mapami oraz technologią, artysta tworzy fascynujący dialog pomiędzy
mikro- i makroświatem. Poprzez wplecenie elektroniki, elementów takich jak podzespoły, układy scalone, procesory, tranzystory w tkaninę miejskiej rzeczywistości, Sikora ukazuje paradoks harmonii i sprzeczności, które kształtują nasz świat.

Tytuł dla projektu artysta zaczerpnął od Horacego, rzymskiego poety, który pierwszy raz użył tego sformułowania w swoich Listach. Idea concordia discors, tłumaczona na język polski jako niezgodna zgoda bądź rozbieżna jednomyślność, odnosi się do harmonii wynikającej z różnorodności lub sprzeczności. Horacy opisywał tę koncepcję jako sposób na osiągnięcie zgodności poprzez elementy różniące się od siebie, tworząc w rezultacie równowagę. Oznacza to, że z pozoru opozycyjne lub różne składowe mogą współistnieć w harmonii, tworząc coś większego niż suma ich części, co
ukazuje piękno różnorodności i złożoności świata.

Ta opozycja u Sikory widoczna jest na wielu płaszczyznach, między innymi: ludzkość-technologia, skala mikro i makro w postaci elektroniki i tkanki miejskiej, zestawienie duże-małe czy dzieciństwo życie dorosłe widoczne w przedstawieniach fragmentów Warszawy i Radomia, użycie przez artystę
tradycyjnych technik malarskich oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak blockchain i NFT, czy elementów projektów obrazów tworzonych z użyciem sztucznej inteligencji.

Prace artysty, utrzymane głównie w tonacjach szarości z akcentami kolorystycznymi, zapraszają widza do intymnego dialogu z miejskim krajobrazem, który jest zarówno źródłem inspiracji, jak i refleksji. Poprzez eksperymenty z technikami malarskimi i wspomnianymi wyżej nowoczesnymi narzędziami technologicznymi Sikora tworzy przestrzeń, która wciąga, zmusza do zatrzymania się i zastanowienia nad współczesnością.

Artysta jest zafascynowany możliwościami jakie otwiera przed ludzkością nowoczesna technologia, która daje człowiekowi m.in. wolność i rozwój, wskazując jednocześnie na niebezpieczeństwa, jakie źle wykorzystana może ze sobą nieść, np. zniewolenie społeczeństwa czy marazm intelektualny.
Poprzez ten dualizm Sikora pokazuje, że harmonia nie może istnieć bez sprzeczności, a sprzeczność jest nieodłącznym elementem harmonii.

Jak już wspomniano, ważnym aspektem twórczości Sikory jest jego zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, takimi jak blockchain i NFT. Blockchain to rodzaj cyfrowej księgi, która bezpiecznie rejestruje transakcje między dwiema stronami w sposób jawny, odporny na manipulacje i dostępny dla każdego. Umożliwia on nieskrępowany przepływ środków pieniężnych oraz uwolnienie się spod ograniczeń narzucanych przez regulacje państwowe, co jest bliskie artyście.

W kontekście sztuki, NFT, czyli Non-Fungible Token, są cyfrowymi aktywami, które posiadają unikalność i autentyczność potwierdzane przez technologię blockchain. Dla artystów oznacza to możliwość tworzenia i sprzedaży niepowtarzalnych prac sztuki cyfrowej, co otwiera nowe
perspektywy w dziedzinie twórczości artystycznej i handlu dziełami sztuki. Dzięki technologii
blockchain i NFT, artyści mogą eksperymentować z formą i medium, łącząc tradycyjne technik z nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi, co przyczynia się do dynamiki i różnorodności współczesnej twórczości.

W pracach Sikory ukazuje się nie tylko piękno sztuki, lecz także głębsza warstwa znaczeniowa, refleksja nad naturą dualizmu – nieodzownym elementem naszej rzeczywistości obecnym na wielu poziomach: w relacjach, przekonaniach, wyborach. Obrazy artysty to nie tylko spotkanie z jego
talentem i wrażliwością, ale również okazja do zastanowienia się nad codziennością, światem, współczesnością, jej możliwościami i zagrożeniami, a także przyszłością.

Eksplorując granice tradycyjnych form wyrazu artystycznego i technologicznych innowacji, obrazy Sikory otwierają drzwi do nowych możliwości i inspiracji dla przyszłych pokoleń artystów oraz widzów. Warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić, jak dualizm, opozycyjne siły wpływają na
nasze życie i jak możemy odnaleźć harmonię w tej sprzeczności.

Tekst napisany przez ChatGPT 3.5 w oparciu o wskazówki Joanny Zgórzyńskiej-Sikory.

Obrazy:

52°14’20%22N 21°01’04%22E, 110 m n.p.m.,
wysokość punktu widzenia 650m, 5070 cm, akryl, spray, papier, 2024

O Autorze

Zbigniew Sikora

BIOGRAM
Zbigniew Sikora urodził się w 1985 r. w Warszawie. W 2010 r. ukończył studia na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Uczęszczał także do Pracowni Alternatywnego Obrazowania prowadzonej przez prof. Włodzimierza Szymańskiego przy Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii oraz na specjalizację do Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej kierowanej przez prof. Mirosława Duchowskiego.

W roku 2012 ukończył studia podyplomowe Grafiki Komputerowej i Multimedialnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a w roku 2019 Podyplomowe Studia Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2009 r. współtworzy Stowarzyszenie Artystyczne „Front Sztuki” i działa w Kamienicy Artystycznej TA3 na warszawskiej Ochocie.

W latach 2013-2014 pełnił funkcję asystenta prof. Mirosława Duchowskiego w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie od 2018 r. jest kierownikiem kierunku Grafika, a od 2019 r. prodziekanem Wydziału Nauk Stosowanych. W 2019 r. uzyskał stopień doktora sztuki - pracę doktorską zrealizował i obronił na Wydziale
Artystycznym i Pedagogicznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Artysta jest laureatem wielu nagród, m.in. w 2008 r. otrzymał wyróżnienie w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej za projekt zagospodarowania Placu Defilad w Warszawie. W 2009 r. zwyciężył w V edycji konkursu organizowanego przez Galerię A19, w ramach którego zrealizował mural „Metro Muzeum” wewnątrz jednej ze stacji warszawskiego metra. W 2011 r. został laureatem stypendium na realizację muralu promującego stolicę przyznanego przez Biuro Kultury m. st. Warszawy, a w 2022 r. zdobył pierwsze miejsce na NFT w konkursie organizowanym przez Binance.

Sikorę od zawsze fascynują tkanka miejska oraz wszechobecne w metropoliach nowe technologie. Tak jak wszystko mają one swoje dobre i złe strony. Artysta uważa, że dzięki technologii żyje się łatwiej,
a jednocześnie wypiera ona bezpośrednie relacje międzyludzkie. Pozwala na większą inwigilację
społeczeństwa, odbieranie swobód obywatelskich, a paradoksalnie daje możliwość ucieczki przed tą
kontrolą - nieskrępowany przepływ środków finansowych, brak regulacji państwowych. W ostatnim czasie Sikora obok tradycyjnych technik zaczął wykorzystywać do tworzenia swoich prac nowe narzędzie – AI.

Oprócz sztuki i nowych technologii artysta interesuje się sportem – jest posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu.

WYSTAWY INDYWIDUALNE
2024 – Concordia Discors / Harmonia Sprzeczności, BWA, Kielce
2023 – Miejska partyzantka, Galeria TA3, Warszawa
2023 – Kont(r)aminacja, Galeria Elektor, MIK, Warszawa
2021 – Elektropolis, Galeria Sanocka, BWA, Sanok
2020 – Mapa zewnętrzna, Galeria Łaźnia, Radom
2019 – Miejski Panoptikon, Galeria XS, Kielce
2017 – Headquarters, Galeria TA3, Warszawa
2016 – Dystrykt, Galeria Elektor, Warszawa
2016 – Metropolis, Galeria Pod Plafonem, Wrocław
2016 – Zona, Galeria Łaźnia, Radom
2016 – Cubes, Galeria Łazienkowska, Warszawa
2016 – Sieć miejska, Galeria TA3, Warszawa
2016 – Układy miejskie, Mazowieckie Centrum Sztuki „Elektrownia”, Radom
2015 – Obiekty, Galeria TA3, Warszawa
2014 – Psy wyprowadzamy wyłącznie na smyczy, Skwer - Fabryka Trzciny, Warszawa
2012 – Sport to zdrowie, Galeria Warsztat, Warszawa
2009 – Miasto – człowiek, Galeria N’69, Warszawa
WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE
2024 – Equlibrium, Galeria Sanocka, BWA, Sanok
2023 – Nagła wystawa, Galeria Łazienkowska, Warszawa
2023 – Nothing new in the east, EMMA – Kreativzentrum, Pforzheim, Niemcy
2023 – It’s Time, Aranciera di San Sisto, Rzym, Włochy
2022 – Long story Short story, Galeria Green house, Plovdiv, Bułgaria
2022 – It’s Time, Galeria Stara Prochownia, SCEK, Warszawa
2022 – Connection Ministry of Artists & Front Sztuki, Galeria TA3, Warszawa
2022 – Nagła wystawa, Galeria Elektor, Warszawa
2019 – Spectrum, Galeria Elektor, Warszawa
2018 – Genius Loci, Kunstlerforum, Bonn
2017 – 60x60, Galeria Ślad, Kielce
2017 – Jutro będzie futro, Galeria R5, Białystok
2017 – Genius Loci, Centrum Promocji Kultury, Warszawa
2016 – Sztuka Teraz, Muzeum Narowowe w Krakowie
2016 – Do czterech x SZTUKA, Fundacja Magazyn Kultury, Kraków
2016 – 13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski
2016 – Pejzaż, Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Częstochowa
2016 – 1 O gólnopolskie Biennale Malarstwa/Pejzaż architektoniczny, Galeria Miejska, Bisztynek 2016 –
Światła Mazowsza, Galeria Zamkowa, Pułtusk
2016 – Eksploracje, Galeria Elektor, Warszawa
2016 – Się dotykamy, Galeria Łowicka, Warszawa
2016 – Miejskie historie, Autograf, Warszawa
2016 – Odmiana przez przypadki, Galeria XS, Kielce
2015 – XXS size for Xmas, Blue Art Space, Berlin
2014 – wspólna wystawa z Sabiną Twardowską w Domotece, Warszawa
2013 – 19x19”, wystawa artystów „Frontu Sztuki”, 19. Dzielnica, Warszawa
2013 – Rozmowy, wystawa artystów „Frontu Sztuki”, Galeria DAP 3, Dom Artysty Plastyka, Warszawa
2011 – Świeża krew, wystawa młodej sztuki, Galeria Socato, Wrocław
2011 – Promocje 2011, XXI Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych, Legnica
2011 – Dzień dobry panie Courbet, Galeria 3678, Dom Artysty Plastyka, Warszawa
2011 – wystawa polskiej sztuki, Fundacja Kienkeurig, Kaatsheuvel, Holandia
2011 – Niezła sztuka, Muzeum Mazowieckie, Płock
2011 – Siedem, Lasek Bielański, Warszawa
2011 – Konfronty, wystawa artystów „Frontu Sztuki”, Biblioteka Główna Akademii Podlaskiej w Siedlcach
2010 – Art Fresh Festiwal, targi sztuki w Hotelu Sheraton, Warszawa
2009 – Wystawa polskiej sztuki współczesnej, Centrum Sztuki De Terp, Waalwijk, Holandia
2008 – Rysunek młodych, Mazowieckie Centrum Sztuki Elektrownia, Radom

INNE DZIAŁANIA
2022 – nagroda Rekotra Społeczniej Akademii Nauk
2022 – nagroda za NFT, Binance
2021 – nominacja na profesora SAN
2021 – realizacja muralu na Ochocie, Warszawa
2019 – realizacja muralu w SAN, Warszawa
2016 – realizacja muralu, Łuków
2016 – realizacja muralu, Piaseczno
2014 – udział w 9 edycji festiwalu Szablon Dżem, Warszawa
2012 – realizacja muralu „Fabryka Sztuki” dla Galerii Oficyna, Płock
2011 – realizacja muralu „Galeria miejska” zrealizowanego w ramach stypendium Biura Kultury m. st. Warszawy, Powiśle, Warszawa
2011 – realizacja muralu „Galeria miejska II” zrealizowanego przy współpracy z Fundacją Obserwatorium, Powiśle, Warszawa
2010 – udział w 5 edycji festiwalu Szablon Dżem, Warszawa
2009 – realizacja zwycięskiego projektu w konkursie Galerii A19 w stacji Marymont Warszawskiego Metra, Warszawa
2008 – „Elektrownia Murem”, realizacja muralu w Mazowieckim Centrum Sztuki Elektrownia, Radom.

Zbigniew Sikora was born in 1985 in Warsaw. In 2010, he graduated from the Department of
Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw, in the studio of Professor Jarosław Modzelewski.
He also attended the Alternative Imaging Studio led by Professor Włodzimierz Szymański at the
Department of Media Arts and Stage Design and Art in Public Space Studio led by Professor
Mirosław Duchowski.

In 2012, he completed postgraduate studies in Computer Graphics and Multimedia at the
Academy of Special Education in Warsaw, and in 2019, Postgraduate Studies in Blockchain,
Smart Contracts, and Digital Currencies at the Warsaw School of Economics. Since 2009, he has
co-created the Artistic Association ”Arts Front” (”Front Sztuki”) and has been active at the Artistic
Tenement House TA3 in Warsaw’s Ochota district.
From 2013 to 2014, he served as an assistant to Professor Mirosław Duchowski in the Art in
Public Space Studio at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He works at the University of Social
Sciences in Warsaw, where since 2018 he has been the head of the Graphics Department and
since 2019, the vice-dean of the Department of Applied Sciences. In 2019, he obtained a doctoral
degree in art - he carried out and defended his doctoral thesis at the Artistic and Pedagogical
Department of the Jan Kochanowski University in Kielce.

The artist has received numerous awards, including in 2008, a distinction at the Art in Public
Space Studio for the development project of the Parad Square (Plac Defilad) in Warsaw. In 2009,
he won the 5th edition of the competition organized by Gallery A19, where he created the mural ” Metro Museum” (”Metro Muzeum”) inside one of the Warsaw metro stations. In 2011, he was
awarded a scholarship to create a mural promoting the city, granted by the Culture Office of the
Capital City of Warsaw, and in 2022, he won first place for NFT in a competition organized by
Binance.

Sikora has always been fascinated by urban fabric and new technologies which are ubiquitous in
metropolises. Like everything else, new technologies have their pros and cons. The artist believes that thanks to technology life is easier, but at the same time it displaces direct human
relationships. It allows for greater surveillance of society, the deprivation of civil liberties, and
paradoxically, it enables to escape this control - unrestricted flow of financial resources, lack of
state regulations. Recently, alongside traditional techniques, Sikora has begun to use AI as a new
tool for creating his works.

In addition to art and new technologies, the artist is interested in sports - he holds a black belt in
Brazilian jiu-jitsu.

SOLO EXHIBITIONS
2024 – Concordia Discors / Harmony of Contradictions, Bureau of Artistic Exhibitions (BWA),
Kielce
2023 – Urban Guerrilla, TA3 Gallery, Warsaw
2023 – Cont(r)amination, Elektor Gallery, the Mazovia Institute of Culture (MIK), Warsaw
2021 – Elektropolis, Sanocka Gallery, Bureau of Artistic Exhibitions (BWA), Sanok
2020 – External Map, Łaźnia Gallery, Radom
2019 – Urban Panopticon, XS Gallery, Kielce
2017 – Headquarters, TA3 Gallery, Warsaw
2016 – District, Elektor Gallery, Warsaw
2016 – Metropolis, Pod Plafonem Gallery, Wrocław
2016 – Zone, Łaźnia Gallery, Radom
2016 – Cubes, Łazienkowska Gallery, Warsaw
2016 – Urban Net, TA3 Gallery, Warsaw
2016 – Urban Circuits, Mazovian Centre for Contemporary Art „Elektrownia”, Radom
2015 – Objects, TA3 Gallery, Warsaw
2014 – We Only Walk Dogs on a Leash, Skwer - Fabryka Trzciny, Warsaw
2012 – Sports is Health, Warsztat Gallery, Warsaw
2009 – City - Human, N’69 Gallery, Warsaw.

www.zbigsikora.com
sikora@zbigsikora.com