Alex MacDonald & Ewa Hapek

Dance and wings – obrazy akwarelowe

Dance and wings – obrazy akwarelowe - 1
Autor
Alex MacDonald & Ewa Hapek
Kurator
Stanisława Zacharko-Łagowska
Rozpoczęcie:
21 czerwca 2024 r.
godz. 17:00
Zakończenie:
30 sierpnia 2024 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Alex MacDonald (Alexmacart1) jest artystą wizualnym specjalizującym się w malarstwie akwarelowym, rysunkach piórkiem i tuszem, technikach mieszanych oraz w kaligrafii. Urodził się w Sedgefield w hrabstwie Durham w Wielkiej Brytanii, a obecnie mieszka w północno-wschodniej Anglii. Plastyczny samouk; warsztatu malarskiego uczył się studiując klasyczne metody rysowania, poprzez naśladowanie i kopiowanie rysunków Bargue, przez co rozwinął umiejętności obserwacyjnych technik rysowania i malowania. Jego rozwój obejmował również botaniczne i przyrodnicze studia z natury. 

Obecnie głównym tematem prac Alexa jest malarstwo botaniczne, ilustracja historii naturalnej i malarstwo figuratywne, w tym głównie obrazy baletnic. W 2020 r. Alex został członkiem Stowarzyszenia Artystów Botanicznych (ABA) oraz Stowarzyszenia Artystów Sztuki Botanicznej (SABA) z siedzibą w Rosji.

Jego obrazy botaniczne były wystawiane online na wystawie „Purely botanical” (2020) i „A Botanical Showcase” (2022) z ABA na www.britishbotanicalartists.com. W 2021 roku  wystawiał na arenie międzynarodowej z SABA na dwóch wystawach w Rosji, jego prace  prezentowane są także przez kilka małych galerii w Wielkiej Brytanii. Jego zaangażowanie w SABA zostało zawieszone przez samego artystę w 2022 r. z powodów osobistych – wraz z  wycofaniem do odwołania zgłoszeń na planowane wystawy.

Brał udział w międzynarodowych konkursach sztuki botanicznej, docierając do ostatnich etapów. W ciągu ostatnich trzech lat współpracował z innymi artystami w Ameryce Północnej i Europie, aby odkrywać różne style, techniki i media malarskie. Ulubioną techniką malarską Alexa McDonalda jest akwarela, a główną inspiracją jego obrazów natura,  która jest dla niego źródłem wielu tematów.  Alex tworzy w swoim własnym, niepowtarzalnym stylu, opartym o rozwinięte poczucie artyzmu i znajomość techniki.  Obecnie głównym tematem jego prac jest malarstwo botaniczne, ilustracje do historii naturalnej i malarstwo figuratywne, w tym głównie obrazy baletnic.
W grudniu 2022 r., Alex został ambasadorem marki Ferris Wheel Press Stationary Company z siedzibą w Kanadzie, jest też ambasadorem marki The Good Blue Company. Od końca 2023 roku rozwija swoje zainteresowania i umiejętności jako kaligraf.

Prace na Instagramie:
„Botanical Showcase” (2022) z ABA na www.britishbotanicalartists.com

View the virtual exhibition

O Autorze

Alex MacDonald & Ewa Hapek

"Alex MacDonald (Alexmacart1) is a visual artist specialising in watercolour painting, pen and ink drawings, mixed media artwork and calligraphy. He was born in Sedgefield, County Durham, UK and currently based in the North East of England. Since 2014, Alex followed a self-taught pathway by studying classical methods of drawing including sight-size and copying Bargue drawings leading to developing observational drawing and painting techniques. His development also included botanical and natural history studies from life.

Currently, the main focus of Alex’s work is botanical painting, natural history illustration and figurative painting including paintings of ballerinas. Alex became a member of the Association of Botanical Artists (ABA) in 2020 and was accepted as member of the Society of Artists of Botanical Arts (SABA) based in Russia https://www.instagram.com/@russianbotanicalartists after submitting four artworks to become a member of this group of talented artists in late 2020. Some of his botanical paintings are exhibited online in the 'Purely botanical' exhibition (2020) and ‘A Botanical Showcase’ (2022) with ABA at www.britishbotanicalartists.com. He has participated in international botanical art competitions reaching the final stages. Alex has collaborated with other artists in North America and Europe over the past three years to explore different styles of painting techniques and media. In 2021, Alex exhibited internationally with SABA with two exhibitions in Russia and has been represented by several small galleries in the UK.

Inspired by nature with a love of watercolour painting Alex’s portfolio has a versatile range of subjects. Alex produces artwork worthy of exhibition and public display in his own unique style, originality and developed sense of artistry and technique.

His involvement with SABA was suspended by the artist himself in 2022 including withdrawal of submission to planned exhibitions until further notice due to personal reasons.

Alex became a Brand Ambassador for the Ferris Wheel Press Stationary Company based in Canada in December 2022 and is now brand ambassador for The Good Blue Company. Alex has developed his interest and skills as a calligrapher since late 2023.

Alex's online presence includes Instagram page: https://www.instagram.com/alexmacart1.