EWA HAPEK & ALEX MACDONALD

Dance and wings – obrazy akwarelowe

Dance and wings – obrazy akwarelowe - 1
Autor
EWA HAPEK & ALEX MACDONALD
Kurator
Stanisława Zacharko-łagowska
Rozpoczęcie:
21 czerwca 2024 r.
godz. 17:00
Zakończenie:
30 sierpnia 2024 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Natura sama w sobie jest  na tyle fascynująca żeby opowiadać o niej zarówno słowem jak i obrazem. Dla mnie stała się dodatkowo inspiracją do pokazania tego co niewidoczne,  co istnieje a jest nieuchwytne dla oka. Ptaki i inne elementy fauny i flory stały się impulsem do przedstawienia głębszej treści, będącej wynikiem moich przemyśleń i odczuć – stawianiem pytań o tą cienką granicę gdzie kończy się jedno istnienie a zaczyna drugie. 

Każdy skrzydlaty niesie za sobą inny przekaz skomponowany z jego formą, kolorystyką a czasem i stereotypami, które do niego przylgnęły. Za ptasimi skrzydłami zwykle kryje się subtelny przekaz, który odbiorca może zinterpretować wg swoich odczuć.

W swojej pracy nie rezygnuję też z portretowania natury samej w sobie. Jest to jednak rodzaj swobodnej impresji na temat jej kolorów i form.Nieprzypadkowym wyborem stała się dla mnie technika akwareli, której charakterystyczna lekkość współgra z ptasimi portretami. 

Akwarela to połączenie dwóch przeciwieństw.  Z jednej strony możliwość precyzyjnego, kontrolowanego i planowanego tworzenia formy z drugiej strony  to nieprzewidywalność, która podobnie jak  emocje zmienia się i płynie swobodnym strumieniem powodując czasem zaskakujące efekty.

Ewa Hapek

O Autorze

EWA HAPEK & ALEX MACDONALD

Ewa Hapek-Rejmer (ur.1980, Kraków) magister sztuki, malarka, konserwatorka dzieł sztuki. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, dyplom w pracowni prof. Grażyny Korpal (2006r.)
W jej pracowni powstają głównie obrazy w technice akwarelowej na papierze. Inspiracje do pracy czerpie z bogactwa kolorów i form natury ze szczególnym upodobaniem do ptaków. Początkowo jej akwarele były portretowaniem natury i przekładaniem jej na język malarski. Jednak potrzeba głębszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości oraz wewnętrznego rozwoju zapoczątkowała cykl obrazów, w których ptaki stały się formą metafory do wyrażenia głębszych treści.
Praca badawczo - konserwatorska przy obrazach dawnych mistrzów także ukształtowały ją jako artystkę ucząc precyzji, warsztatu rysunkowego
i szacunku do różnorodnych technologii malarskich. Do pracy twórczej świadomie wybrała jednak technikę akwareli, której nieprzewidywalność oraz charakterystyczna lekkość najlepiej pozwalały uchwycić przekaz jej obrazów. Od 2019 roku prowadzi pracownię malarską w Kielcach.

Motto jej pracy twórczej: „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.” - Albert Einstein