Doroczna wystawa twórczości kieleckich związków artystycznych ZPAP, ZPAR 2012

malarstwo i rzeźba...

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 31 stycznia 2013, g. 18:00
Zakończenie: 23 lutego 2013

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Świętokrzyski
Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy Okręg Świętokrzyski