geo. migracje transgraficzne

GEO. MIGRACJE TRANSGRAFICZNE.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH / ART EXHIBITION BUREAU IN KIELCE oraz kuratorzy / and the curators: Teresa Anna Ślusarek i/and Andrzej Dudek-Dürer...

Galeria Górna

Rozpoczęcie: 8 listopada 2019, g. 18:00
Zakończenie: 29 listopada 2019

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH / ART EXHIBITION BUREAU IN KIELCE
oraz kuratorzy / and the curators:
Teresa Anna Ślusarek
i/and Andrzej Dudek-Dürer
zapraszają do Galerii Górnej na wystawę /
have the honour to invite you to the opening of the exhibition
geo. migracje transgraficzne /geo. transgrafic migrations.

Wernisaż w piątek 8 listopada 2019 o godz. 18.
Vernissage on Friday, the 8th November at 6 p.m.
Wystawa czynna do 29 listopada. / The exhibition will be opened to the 29th November.

geo. migracje transgraficzne to projekt artystyczno-naukowy realizowany w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

geo. transgrafic migrations is an academic-artistic project run at
Jan Kochanowski University in Kielce as a statutory research.

Założenia projektu:

Zdefiniowanie wartości, znaczenia i wpływu teorii naukowych, tradycji, obszaru geograficznego na analizę otaczającej rzeczywistości oraz formę zapisu za pomocą technik tradycyjnych, jak i nowych technologii. Istotne jest znaczenie, funkcje i wartości kulturowe naturalnych przestrzeni i problem ich zachowania wobec postępującej ingerencji człowieka i zmian klimatycznych.

Zarówno środowisko wolne od działań cywilizacyjnych, jak i poddane daleko idącym przekształceniom i degradacji, może być punktem odniesienia do rozważań w sferze formalnej, jak i do podjęciem dialogu o zjawiskach ważnych dla współczesnego człowieka.

Techniki: akwaforta, akwatinta, druk wypukły, instalacja multimedialna, litografia, serigrafia, szablon, performance, wideo.