PRZESTRZENIE NATURALNE

PRZESTRZENIE NATURALNE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH i kurator Teresa Anna Ślusarek zapraszają do Galerii Dolnej na wystawę geo. migracje transgraficzne PRZESTRZENIE NATURALNE. Wernisaż w...

Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 8 listopada 2019, g. 18:00
Zakończenie: 29 listopada 2019

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
i kurator Teresa Anna Ślusarek
zapraszają do Galerii Dolnej
na wystawę
geo. migracje transgraficzne
PRZESTRZENIE NATURALNE.

Wernisaż w piątek 8 listopada 2019 o godz. 18.
Wystawa czynna do 29 listopada.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu artystyczno-naukowego realizowanego w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt skierowany jest do artystów, w których twórczości z różnych powodów – artystycznych, ideowych, osobistych – pojawił się motyw górski. Nieograniczona przestrzeń, bogactwo form geologicznych, ich trwanie i nieustająca erozja jest punktem odniesienia do rozważań w sferze formalnej, jak i do dialogu o zjawiskach ważnych dla współczesnego człowieka. Nie chodzi tu tylko o „portret” góry, ale także o zdefiniowanie wartości, znaczenia i wpływu teorii naukowych, tradycji, obszaru geograficznego na analizę otaczającej rzeczywistość oraz formę zapisu na płaszczyźnie.

Przypisywanie górom określonych znaczeń i odmiennych wartości uwarunkowanych historycznie, religijnie, filozoficznie jest zjawiskiem o wielowiekowej tradycji, przynależnym większości kultur. W budowaniu wizji świata, majestatyczne, niedostępne góry mają swój szczególny udział. Dzięki swojemu położeniu, w mitycznym porządku kosmosu stały się łącznikiem między tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Axis mundi – oś świata wyobrażana bywa w kształcie kosmicznej góry łączącej niebo i ziemię. Wydaje się, że przestrzenie górskie pozostają nieustannie źródłem inspiracji dla artystów.

Uczestnicy wystawy :
Alina Jackiewicz-Kaczmarek, Ryszard Pielesz, Krzysztof Tomalski, Magdalena Hanysz– Stefańska, Magda Szplit–Królikowska, Krystyna Szwajkowska, Teresa Anna Ślusarek