Katarzyna Podgórska - Glonti

Green Eyes

fotografia, instalacja...

Galeria Na Piętrze

Rozpoczęcie: 20 stycznia 2012, g. 18:00
Zakończenie: 13 lutego 2012