Piotr Kaleta

Przemijanie

Wystawa autorska w ramach XV Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego....

Galeria Zielona

Rozpoczęcie: 15 grudnia 2011, g. 18:00
Zakończenie: 27 stycznia 2012

Wystawa autorska w ramach XV Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego.