Jakub Pieleszek

Jakub Pieleszek „Wszystko, tylko nie to”

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i kuratorka Monika Cybulska zapraszają do Galerii Górnej na wystawę Jakuba Pieleszka „Wszystko, tylko nie to”. Na wystawie,...

Galeria Górna, Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 5 czerwca 2020, g. 11:00
Zakończenie: 19 czerwca 2020

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
i kuratorka Monika Cybulska
zapraszają do Galerii Górnej na wystawę
Jakuba Pieleszka
„Wszystko, tylko nie to”.

Na wystawie, podsumowującej 15-lecie pracy artystycznej, Jakub Pieleszek pokazuje wybrane prace z lat 2011-2019. Artysta pisze: To wspaniały moment, aby w szerszym kontekście spojrzeć na własne poszukiwania i fascynacje artystyczne. Taka forma podsumowuje pewien etap w moim życiu, ukazując różne sposoby estetycznych rozwiązań. Zastanawiałem się, jak najprościej można określić to, co znajduje się u podstaw mojej artystycznej inspiracji. To, co dla mnie najcenniejsze, to prosta i szczera obserwacja otaczającej mnie rzeczywistości. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że jestem i czuję się obserwatorem zjawisk, które z jednej strony przerażają, a z drugiej zachwycają. Jestem jednym z wielu konsumentów, którzy – atakowani reklamą – ulegają, podejmują grę, uczestniczą w tym przedziwnym procesie komunikacji. Towarzyszą temu emocje związane z selekcją wybranych zjawisk najsilniej oddziaływujących poprzez reklamę, formę, znak, typografię, komiks. Nie jest to jednak forma afirmacji otaczającej mnie rzeczywistości, lecz szczerego opisania zjawisk wywołujących często skrajne emocje”.

Kuratorka Monika Cybulska napisała w katalogu wystawy: „Artysta Jakub Pieleszek z pewnością należy do tej grupy ludzi, której nie jest obojętny los kolejnych pokoleń i wyraża to za pomocą własnej, autorskiej wypowiedzi twórczej. Zarówno jego postawę, jak i twórczość można określić jako zaangażowane. Dostępnymi mu środkami wyrazu – w czym wykazuje ogromną inwencję twórczą – wypowiada się krytycznie na temat złożonej struktury naszej rzeczywistości. Nie zapomina przy tym o rzeczach istotnych dla sztuki: logice kompozycji, harmonii kolorystycznej, atrakcyjności rozwiązań formalnych, co świadczy o wysokiej wartości artystycznej jego sztuki”.