Małgorzata Gwiazdonik-Muller

gadki [NIE] szmatki

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i kuratorka Magdalena Leśniak zapraszają do Galerii Małej na wystawę Małgorzaty Gwiazdonik-Muller / gadki [NIE] szmatki. Wystawa jest...

Galeria Mała, BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 26 czerwca 2020, g. 18:00
Zakończenie: 31 lipca 2020

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i kuratorka Magdalena Leśniak zapraszają do Galerii Małej na wystawę Małgorzaty Gwiazdonik-Muller / gadki [NIE] szmatki. Wystawa jest efektem projektu „Haftuj przeciw przemocy – społeczna akcja artystyczna”.

„Haftuj przeciw przemocy” to praca dedykowana kobietom, które stanowią 74% ofiar przemocy w rodzinie. Projekt jest fuzją różnych dziedzin sztuki zakładającą interakcję pomiędzy odbiorcą a dziełem. Autorka pracy – wykorzystując media społecznościowe – tworzyła wydarzenia i zrzeszała zainteresowanych na spotkaniach, w trakcie których haftowano znaki Wenus, tworząc z nich symboliczny patchwork/sztandar – symbol solidarności i wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Działania uczestników akcji zostały udokumentowane na portalach Facebook i Instagram. Równolegle w ramach projektu powstały tradycyjne tablice interaktywne, na których umieszczono definicje przemocy domowej, przemocy wobec kobiet, a także kwestionariusz autodiagnostyczny, a odbiorcy mogli wypowiedzieć się na ten temat i zapisać własne myśli.

Elementy, które powstały i nadal powstają, ponieważ projekt jest kontynuowany, tworzą przestrzeń w dwóch wymiarach: internetowym i rzeczywistym, które wzajemnie się napędzają i uzupełniają. Przestrzeń ta ma na celu próbę nawiązania kontaktu i rozpoczęcia społecznej rozmowy na temat przemocy domowej wobec kobiet. Język jest dostosowany do współczesnych czasów, choć bazuje na tradycyjnych technikach. W swoim projekcie autorka wraca do tradycji, ponieważ uważa, że w tym zabieganym świecie, w którym wszystko jest „na kliknięcie myszką”, brakuje cielesnej obecności, a wspólne haftowanie daje poczucie bezpieczeństwa, jest rodzajem działania terapeutycznego, oswajaniem problemu, momentem na pozbieranie informacji, zebranie sił, na przemyślenia, jest też wstępem do rozmowy.

Dookreśleniem projektu jest jego fotograficzna część składająca się z cyklu zdjęć dotyczących współczesnej kondycji kobiecości.