Start / Wydarzenia / KAPITAŁ SZTUKI – SUPLEMENT 2018 / WYSTAWY DOROCZNE – ZPAP ZPAR ZPAF PSEP

Warning: Undefined variable $artists in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/bwakielce.art.pl/public_html/wp-content/plugins/event-post-type/event-template-support.php on line 21

KAPITAŁ SZTUKI – SUPLEMENT 2018 / WYSTAWY DOROCZNE – ZPAP ZPAR ZPAF PSEP

KAPITAŁ SZTUKI – SUPLEMENT 2018 / WYSTAWY DOROCZNE – ZPAP ZPAR ZPAF PSEP -
Rozpoczęcie:
11 stycznia 2019 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
1 lutego 2019 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielce,

Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy Okręg Kielce,

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski

i Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach

uprzejmie zapraszają na wernisaż wystaw dorocznych
KAPITAŁ SZTUKI – SUPLEMENT 2018,
który odbędzie się
11 stycznia (piątek) 2019 roku o godz. 18:00 w Galerii BWA, ul. Kapitulna 2 w Kielcach.

W specjalnej prezentacji pokażemy prace Czesława Machnickiego, który zmarł w 2018 roku.

Artyści biorący udział w wystawach:
– Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział w Kielcach:

Artur Bartkiewicz / Małgorzata Bielecka / Joanna Biskup-Brykczyńska / Eliza Głowacka / Oliwia Hildebrandt / Krzysztof Jackowski / Kazimierz Witold Kielian / Agnieszka Kloczkowska / Karolina Magdalena Kozieł / Kazimierz Kołomyja Run / Klara Kwapisz / Tamara Maj / Magdalena Leśniak / Sławomir Micek / Józef Grzegorz Michałek / Leszek Niciński / Aleksandra Potocka-Kuc / Bogdan Ptak / Artur Ptak / Katrina Sadrak / Zbigniew Skirmuntt / Zuzanna Starzyńska / Agata Suszczyńska / Zdzisław Surowiec / Władysław Szczepański / Teresa Anna Ślusarek / Stanisław Świeca / Małgorzata Świeca-Dzierżak / Rafał Urbański / Marek Wawro / Ewa Wiśniewska-Zduniak / Urszula Wolska / Katarzyna Ziołowicz

Koniec starego i początek nowego roku to czas podsumowań, także tych artystycznych. Jak co roku, styczniowa wystawa odbywająca się w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach zamyka kolejny etap działalności lokalnych związków twórczych; dla Związku Polskich Artystów Plastyków był on ważny i udany.
W 2018 roku miały miejsce niezwykle ważne dla środowiska artystycznego związanego z Kieleckim Okręgiem ZPAP wydarzenia. W Galerii Sztuki „Zielona” BWA w Busku-Zdroju oraz w galerii sztuki BWA w Kielcach swoje jubileusze obchodzili kieleccy artyści: Tamara Maj – 35-lecie działalności artystycznej i Leszek Niciński – 50-lecie działalności artystycznej. Obydwoje od wielu lat czynnie uczestniczą we wszystkich wystawach środowiskowych, w tym roku także prezentują swoje znakomite prace.
Podczas październikowego XXV Walnego Zjazdu Delegatów Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie kielecki artysta plastyk Zdzisław Surowiec został uhonorowany Złotą Odznaką ZPAP, czyli najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Związek …za szczególne zasługi dla Sztuki oraz wyjątkowo znaczący wkład pracy społecznej na rzecz Środowiska Artystów Plastyków… Trzeba nadmienić, że ostatnia Złota Odznaka ZPAP została przyznana kieleckiemu artyście osiem lat temu.
W mijającym roku najważniejszym wydarzeniem dla 7000 artystów skupionych w dwudziestu oddziałach Związku Polskich Artystów Plastyków w całej Polsce były wybory do zarządu głównego odbywające się w trzech turach w Krakowie i Warszawie. Potwierdziły, że najbliższe 4 lata będą sporym wyzwaniem dla wybranego na drugą kadencję prezesa i członków zarządu ZPAP. Za chwilę równie ważne wybory czekają wszystkie okręgi; trzeba mieć nadzieję, że nasze wybory będą przemyślane i trafne.
Tegoroczna wystawa Kieleckiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków pokazywana w ramach kolejnej edycji „Kapitału sztuki” prezentuje prace ponad 30 artystów. Wśród uczestników wystawy znajdują się artyści związani z lokalnym okręgiem ZPAP, prezentujący swoje prace regularnie w kolejnych odsłonach „Kapitału”, jak również artyści niezrzeszeni, zaproszeni przez kuratora i członków zarządu ZPAP do współuczestnictwa w wystawie.
Jak zawsze ocenę wystawionych prac, wybranych do prezentacji przez artystów, pozostawiamy kieleckiej publiczności i krytykom sztuki – pisze Rafał Urbański – kurator wystawy ZPAP.

– Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy Oddział w Kielcach:
Kornel Arciszewski / Sławomir Micek / Zbigniew Miernik / Waldemar Musik / Henryk Sikora / Barbara Stawecka / Anna Stawecka / Wacław Stawecki / Halina Stawowy-Dombrowska / Piotr Suliga / Dawid Szlufik / Longin Witczak
kuratorzy wystawy – Anna Dulny i Piotr Suliga

– Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski:
Tomasz Bator / Grzegorz Bętkowski / Piotr Bieniek / Elżbieta Cybulska / Artur Dziwirek / Wiktor Franko / Piotr Kaleta / Łukasz Max Kania / Waldemar Kozub / Andrzej Łada / Cezary Łutowicz / Antoni Myśliwiec / Sławomir Oszywa / Małgorzata Sajkiewicz-Kręt / Grzegorz Sideł / Jarosław Siłakiewicz / Magdalena Wolff / Paweł Wójcik / Stanisława Zacharko-Łagowska / Krzysztof Zając / Sławomir Zieliński
kurator wystawy – Artur Dziwirek

– Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach:
Mirosław Benedyktowicz / Beata Borek / Agnieszka Czyż / Waldemar Kozub / Adam Kubka / Tamara Maj / Witold Popielski / Zbigniew Porębski / Marek Sabat / Justyna Soja-Sadowska / Edward Tuz / Urszula Wolska / Katarzyna Ziołowicz

Coroczna odsłona twórczości PSEP-u w ramach „Kapitału sztuki”, to jak zawsze prezentacja różnych postaw artystycznych. Jak co roku twórcy „mierzą” się z różnymi tematami i różnym medium, posługując się akrylem nakładanym płasko na płótno czy też – bardziej ekspresyjnie – wykorzystując olej. Wybierają fotografie, pragnąc uchwycić „chwilowość”. Używają papieru i jego lekkości, aby nadać swoim pracom charakterystyczny kształt formalny. Niektórzy jednak szukają nowych rozwiązań, łączą znane już powszechnie techniki, starają się wypracować własne „nośniki” pracy twórczej. Poruszają znane z historii sztuki tematy – portret, pejzaż. Szukają nowej wrażeniowości zapisanej w ulotności krajobrazu. Szukają piękna ukrytego w naturze. W zwykłości i codziennym jej odczuwaniu. Odwołują się do znanych prądów artystycznych: surrealizmu, koloryzmu, abstrakcjonizmu, ekspresjonizmu czy malarstwa geometrycznego. Poruszają bliskie swojej wrażliwości obszary znane odbiorcom ich twórczości, prezentowanej w przestrzeniach wystawienniczych Kielc i nie tylko. Tworzą rozpoznawalne dla swojej twórczości prace pozwalające śledzić odbiorcy zamysł twórczy na przestrzeni czasem kilku dziesięcioleci, nie tylko lat. Prezentują uniwersalne tematy, odwołują się do człowieka, jego fizjonomii, zapisu miejsc widzianych, być może w jakiś sposób ważnych. Poruszają motywy na pograniczu filozofii i mistyki. W swojej różnorodności postaw artystycznych pokazują, że również tak odmienne drogi twórcze mogą być w jakiś sposób tożsame, wchodzić w relacje, a czasem w dyskurs między sobą. Pozwalają tym samym na dyskusje o kondycji środowiska artystycznego, o zmianach w nim zachodzących czy też opowiadają się po stronie „trwania” przy pierwotnie wybranym zamyśle – pisze Zbigniew Porębski – kurator wystawy PSEP.

Galeria